yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Адмінистративно-правовіІ основи діяльності приватних охоронніх стрк та їх взяємодія з ОВС України

РОЗДІЛ 1.

Загальні положення

 

Стаття 1. Правова основа недержавної охоронної діяльності.

Правову основу недержавної охоронної діяльності складають Конституція України, цей Закон, інші закони й правові акти України.

 

Стаття 2. Недержавна (приватна) охоронна діяльність.

Недержавна (приватна) охоронна діяльність – професійна діяльність суб`єктів підприємницької діяльності з організації та практичного здійснення заходів охорони належного їм майна, забезпечення особистої безпеки осіб, надання на підставі цивільно-правових угод послуг з охорони майна юридичних та фізичних осіб і забезпечення особистої безпеки фізичних осіб за умов та в межах, встановлених цим Законом.

 

Стаття 3. Охорона майна юридичних і фізичних осіб.

Охорона майна юридичних і фізичних осіб – це діяльність, спрямована на забезпечення схоронності визначених власником або уповноваженим ним органом належних йому будівель, споруд, іншого рухомого і нерухомого майна щодо збереження його фізичного стану, при якому забезпечується здійснення власником цього майна всіх належних йому повноважень.

 

Стаття 4. Особиста безпека фізичної особи.

Особиста безпека фізичної особи – поточний стан захищеності життєдіяльності людини від безпосередніх загроз її життю, здоров`ю, а також особистій свободі.

 

Стаття 5. Забезпечення особистої безпеки фізичної особи.

Забезпечення особистої безпеки фізичної особи – це дії, які здійснюються суб`єктами охоронної діяльності з дотриманням вимог законодавства з метою відвернення або недопущення негативного безпосереднього впливу факторів кримінального, побутового або екологічного характеру на життя та здоров`я фізичної особи.

 

 

 

16