yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Адмінистративно-правовіІ основи діяльності приватних охоронніх стрк та їх взяємодія з ОВС України

РОЗДІЛ 2.

Суб`єкти недержавної охоронної діяльності

 

Стаття 6. Приватні охоронні підприємства.

Приватні охоронні підприємства – це юридичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю в установленому порядку та отримали ліцензію МВС України на надання охоронних послуг згідно з Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

 

Стаття 7. Охоронник.

Охоронник – особа, яка виконує обов`язки по охороні стаціонарного господарського об`єкта, майна, матеріальних цінностей, що перебувають у межах об`єкта або контрольно-перепускного пункту, а також вантажів, що перевозяться різними транспортними засобами; здійснює візуальний контроль або контроль з використанням спеціального обладнання за територією, суміжною з об`єктом, що охороняється; пропускає працівників об`єкта, відвідувачів, автомобільний та інші види транспорту й випускає з території об`єкта в порядку та за зразками документів, затверджених власником об`єкта або уповноваженим ним органом, під час охорони стаціонарних об`єктів з установленим перепускним режимом; звіряє дані супровідних документів з фактичною наявністю вантажів; виявляє належність поданих особистих документів особі пред`явника; перевіряє цілісність об`єкта, що охороняється, наявність замків та інших замикаючих пристроїв, непошкодженість пломб у місцях зберігання матеріальних цінностей та коштів у стаціонарі або під час їх перевезення; візуально та з використанням спеціального обладнання контролює периметр огорожі, інженерно-технічний стан місць зберігання та перевезення майна та матеріальних цінностей, наявність рухомого складу; здійснює періодичний контроль справності сигналізаційних пристроїв, засобів зв`язку, інших допоміжних засобів охорони, контрольно-наглядових приладів та освітлення.

 

Стаття 8. Охоронець.

Охоронець – особа, яка забезпечує фізичну безпеку й недоторканність особи, якій на договірній основі надаються послуги охорони, під час здійснення вільних, непротиправних дій, активної соціальної, господарської, індивідуальної та інших видів діяльності; супроводжує особу під час її пересування за всіма маршрутами та рішучо й професійно грамотно діє з метою попередження або відбиття нападів; забезпечує відповідний імідж особи, яку охороняє; підтримує візуальний контакт з особою, яку охороняє; уміло та швидко оцінює оперативну обстановку і в разі виникнення загрози негайно евакуює особу, яку охороняє, з небезпечної зони; у разі виникнення загрози життю особи, яку охороняє, захищає її, прикриваючи собою, не зважаючи на загрозу власному здоров`ю або життю; оперативно припиняє посягання на життя та здоров`я особи, яку охороняє; створює умови для знешкодження та локалізації дій тих осіб, які зазіхають на безпеку особи, яку охороняє; забезпечує захист особи від посягань індивідуального характеру, природних та техногенних явищ, що впливають на її безпеку; вживає заходів для відбиття нападу шляхом фізичної дії, активного захисту, зброї або допоміжних засобів відповідно до чинного законодавства України; використовує охоронно-технічне оснащення, яке пройшло сертифікацію на правозастосування в Україні; застосовує спеціальні психологічні прийоми з метою розв`язання складних ситуацій.

 

Стаття 9. Види послуг, що надаються при здійсненні недержавної охоронної діяльності.

При здійсненні недержавної охоронної діяльності дозволяється надання таких видів послуг:

1) здійснення комплексу заходів з охорони майна та забезпечення особистої безпеки;

2) монтаж і обслуговування технічних засобів охоронної сигналізації.

3) пошук майна, втраченого фізичними та юридичними особами;

4) збирання інформації з питань підприємницької діяльності (за виключенням тієї, що становить комерційну чи банківську таємницю), охорони авторських прав;

4) з`ясування біографічних та інших даних, які характеризують особу, окремих громадян (за їх письмовою згодою) при укладанні з ними трудових та інших контрактів.

 

 

17