yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Адмінистративно-правовіІ основи діяльності приватних охоронніх стрк та їх взяємодія з ОВС України

РОЗДІЛ 4.

Застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів

 

Стаття 12. Умови й межі застосування заходів фізичного впливу та спеціальних засобів.

У процесі здійснення недержавної охоронної діяльності охоронникам і охоронцям дозволяється застосовувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби активної оборони (далі – спеціальні засоби) у випадках і в порядку, передбаченому цим Законом.

Застосуванню фізичного впливу або спеціальних засобів повинно передувати попередження про намір їх застосування за винятком випадків, коли зволікання в їх застосуванні створює небезпеку життю чи здоров`ю охоронця, або може потягти за собою інші важкі наслідки.

При застосуванні фізичної сили чи спеціальних засобів охоронники та охоронці зобов`язані:

- прагнути, залежно від характеру та ступеня небезпеки правопорушення, а також заходу протидії, до спричинення своїми діями мінімальної шкоди;

- забезпечити особам, які отримали тілесні ушкодження долі- карську допомогу, в можливо короткий строк повідомити про це органи охорони здоров`я та органи внутрішніх справ;

- негайно повідомити прокурора про всі випадки смерті. Забороняється застосувати заходи фізичного впливу і спеціальні засоби до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, окрім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров`ю охоронника чи охоронця на об`єкт, що охороняється.

Застосування приватним охоронником чи охоронцем фізичної сили чи спеціальних засобів з перевищенням своїх повноважень, крайньої необхідності чи необхідної оборони тягне за собою позбавлення ліцензії, а також іншу відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

Стаття 13. Застосування заходів фізичного впливу.

Приватні охоронники та охоронці мають право застосувати заходи фізичного впливу, в тому числі прийоми рукопашного бою, з метою самозахисту або захисту охоронюваних об`єктів чи осіб у випадку вчинення щодо них протиправних дій.

 

Стаття 14. Застосування спеціальних засобів.

Приватні охоронники та охоронці можуть застосовувати спеціальні засоби у таких випадках:

1)      для відбиття нападу, що безпосередньо загрожує їх життю і здоров`ю;

2)      для припинення злочину щодо охоронюваних об`єктів у разі вчинення правопорушником опору.

Перелік спеціальних засобів, які можуть використовувати приватні охоронники й охоронці, порядок їх придбання та правила застосування встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Приватні охоронники і охоронці при отриманні та продовженні строку дії ліцензії проходять перевірку знань з правил застосування спеціальних засобів у порядку, що визначається Міністерством внутрішніх справ України.

 

 

19