yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Анатомія живота

Загрузка...

СИНТОПІЯ ШЛУНКА.

Передня стінка шлунка повернена в порожнину передшлункової сумки і прилягає до лівої частки печінки, до діафрагми та до передньої черевної стінки.

Задня стінка шлунка прилягає до підшлункової залози, лівої нирки та надниркової залози і відмежовується від них порожниною чепцевої сумки.

Ліворуч до шлунка прилягає селезінка.

Знизу – поперечна ободова кишка та її брижа.

Шлунок оточений цілим рядом зв’язок.

Печінково-шлункова зв’язка (lig. hepatogastricum) являє собою дублікатуру очеревини. Це складова частина малого чепця, натягнута від воріт печінки до малої кривини шлунка. В ній проходять печінкові гілки переднього стовбура блукаючого нерва, ліва та права шлункові артерії та вени. Містить також лімфатичні вузли.

Шлунково-діафрагмова зв’язка (lig. gastrophrenicum) розміщена ліворуч від стравоходу між дном шлунка та діафрагмою. Ліворуч вона переходить у lig. gastrolienale, а праворуч – у lig. phrenicoesophageale.

Шлунково-селезінкова зв’язка (lig. gastrolienale) з’єднує ворота селезінки з великою кривиною та дном шлунка. Розміщена нижче шлунково-діафрагмової зв’язки, складається з двох листків очеревини і містить короткі шлункові артерії та початковий відділ лівої шлунково-чепцевої артерії.

Шлунково-ободовокишкова зв`язка (lig. gastrocolicum) складається з двох листків очеревини, з’єднує велику кривину шлунка з поперечною ободовою кишкою і є початковим відділом великого чепця. У її товщі проходить ліва та права шлунково-чепцеві артерії.

Шлунково-підшлунковозалозова зв’язка (lig. gastropancreati-cum) натягується між верхнім краєм підшлункової залози та кардіальною частиною і дном шлунка. В ній проходить початковий відділ лівої шлункової артерії. Містить також лімфатичні вузли.

Воротарно-підшлункова зв’язка (lig. pyloropancreaticum) натягується між воротарем та правою частиною тіла підшлункової залози. Містить лімфатичні вузли, які першими збільшуються при метастазуванні злоякісних пухлин воротаря.

Шлунок кровопостачається за рахунок п’яти артеріальних джерел: лівої та правої шлункових артерій, лівої та правої шлунково-чепцевих артерій, а також коротких шлункових артерій (мал. Б. 6).

Ліва шлункова артерія (a. gastrica sinistra) починається самостійно від truncus coeliacus. Висхідна частина артерії проходить у товщі шлунково-підшлунковозалозної зв’язки, низхідна її частина проникає в малий чепець (lig. hepatogastricum) і підходить до шлунка у ділянці кардіальної частини. Поділ артерії на висхідну та низхідну частини обумовлений тим, що при звичайній резекції шлунка перев’язують низхідну її частину, а при тотальній резекції (гастроектомії) – її висхідну частину. Розміщуючись на малій кривині шлунка, артерія віддає гілки на кровопостачання кардіальної частини, а сама поділяється на передню та задню гілки.

Права шлункова артерія (a. gastrica dextra) починається від власної печінкової артерії і анастомозує з низхідною частиною лівої шлункової артерії на малій кривині шлунка.

Ліва шлунково-чепцева артерія (a. gastroepiploica sinistra) відходить від селезінкової артерії, розміщується в шлунково-селезінковій зв’язці, а потім входить у ліву половину шлунково-ободовокишкової зв’язки і анастомозує з правою шлунково-чепцевою артерією.

Права шлунково-чепцева артерія (a. gastroepiploica dextra) є продовженням шлунково-дванадцятипалокишкової артерії. Розміщується в правій частині шлунково-ободовокишкової зв’язки вздовж великої кривини шлунка.

Короткі шлункові артерії (aa. gastricae breves) (від 3 до 6) беруть початок від гілок селезінкової артерії, проходять у товщі lig. gastrolienale і кровопостачають велику кривину та дно шлунка. За рахунок цих артерій кровопостачається кукса шлунка при його резекції.

Вени шлунка супроводжують однойменні артерії і належать до системи ворітної печінкової вени.

 

20

yandex rtb 4