yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->3.8  Механізми далекого зведення

Артілерійське озброєння та припаси

3.8  Механізми далекого зведення

 

Механiзми делекого зведення призначенi для забезпечення переведення підривників у бойове (взведене) положення пiсля вiддалення снаряда або міни на безпечну вiдстань вiд гармати. Отже, вони виключають можливiсть передчасного спрацювання пiдривників і забезпечують безпеку обслуги. Величина безпечної вiдстанi визначається типом та калiбром снарядiв.

Найбільше поширення серед таких механiзмiв отримали:

пiротехнiчнi запобіжники;

механiчнi пристрої (iнерцiйнi гiльзи із зигзагоподібним пазом, годинниковi механiзми).

Пiротехнiчнi запобiжники входять до складу тих пристроїв пiдривників, вiд яких залежить зведення ударних механiзмiв. Пiдбором часу горiння їх складу можна забезпечити необхiдну дальнiсть зведення пiдривників, але їх використання потребує введення спецiальних запалювальних механізмів (пiдривник ГВМЗ-7), що недоцільно у малогабаритних підривниках.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.23 - Механізм далекого зведення з інерційною гільзою

 

Iнерцiйні гiльзи із зигзагоподiбним пазом використовуються для збiльшення часу зведення ударних механiчних пiдривників при польотi снарядів або мiн у повiтрi (пiдривник М-12). При пострiлi пiд дiєю сил iнерцiї від лiнiйного прискорення iнерцiйна гiльза осiдає, стискуючи запобiжну пружину, а на польотi пiдiймається пiд дiєю сил набiгання та пружини, забезпечуючи звiльнення та зведення ударника. При цьому штифт втулки ударника переміщається по зигзагоподібному пазу гiльзи, чим примушує її робити оберти, що збiльшує час осiдання та пiдйому гiльзи, а отже, i час зведення пiдривників.

Годинниковi (коліснi) механiзми використовуються для сповiльнення часу повороту пристрою для iзоляцiї капсуль-детонатора вiд детонатора, а отже, – і часу зведення пiдривника. Наприклад, вони використовуються для сповiльнення часу повороту вiдцентрових поворотних втулок (пiдривник В-90) та двигунцiв, тобто для сповiльнення часу змiщення капсуль-детонатора з передаточним зарядом i детонатором.

 

24