yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->3.9  Пристрої для iзоляцiї капсулiв

Артілерійське озброєння та припаси

3.9  Пристрої для iзоляцiї капсулiв

 

Використовуються з метою запобiгання передчасного спрацьовування підривників при пострiлi у випадку небажаного, випадкового спрацьовування капсулiв або неправильної дiї ударних механiзмiв. Бiльшiсть капсулiв дуже чутлива до зовнiшньої дiї. Тому з метою певної безпеки пiдривників необхідно, щоб під час руху снарядiв або мiн по каналу ствола капсуль-детонатор (а отже, i капсуль-підпалювач) був iзольований вiд детонатора (підривник РГМ-2). Такi пiдривники належать до групи пiдривників запобіжного типу. Вважається, що менш стiйким iз капсулiв є капсуль-підпалювач, i тому здiйснюється тiльки його iзоляцiя вiд капсуль-детонатора (пiдривник ГВМЗ-7). Такi пiдривники є пiдривниками напiвзапо-бiжного типу.

Якщо iзоляцiя капсулiв за умовами пострiлу не потрiбна, то такі підривники комплектуються механiзмом далекого зведення або тільки запобіжними пристроями (пiдривник ДБР). Подiбнi пiдривники є підривниками незапобіжного типу.

Необхiднiсть у тому або iншому видi запобiжникiв в основному залежить вiд калiбру снаряда, ваги його розривного заряду та тиску порохових газів у каналi ствола пiд час пострiлу. Iнодi для пiдвищення надiйностi дiї пристрою для iзоляцiї капсулiв доповнюються жорсткими запобіжниками у виглядi понирювача з чекою. Розглянемо основнi конструкцiї пристроїв для iзоляцiї капсулiв.

 

Пристрої для iзоляцiї капсуль-запалювачів вiд капсуль-детонаторiв

1. Двигунцi використовуються для виведення капсуль-запалю-вачів в бік вiд осi жала та капсуль-детонатора (пiдривник М-12) або перекриття вогнепередавальних каналiв вiд капсуль-підпалювача на капсуль-детонатор (пiдривник ГВМЗ-7) у службовому поводженнi. Переведення двигунця у бойове положення вiдбувається пiд дiєю пружини пiсля звільнення його вiд вiдповiдних стопорiв. Так, у пiдривнику М-12 двигунець переміщається пiсля звiльнення його жалом ударника пiсля взведення ударного механiзму, а двигунець пiдривника ГВМЗ-7 – пiсля вигоряння піротехнічного запобiжника механiзму далекого зведення.

2. Сосок ударника використовується для перекриття каналу вiд капсуль-підпалювача до капсуль-детонатора (пiдривники КТМ) або до порохової петарди (підривник Т-7). При пострiлi iнерцiйний ударник осiдає пiд дiєю сил інерції, стискує сосок до опорного майданчика корпусу пiдривника і перекриває вогнепередавальний канал до капсуль-детонатора або до порохової петарди вiд капсуль-підпалювача.

 

Пристрої для ізоляції капсуль-детонаторiв від  детонаторів

1. Поворотні втулки (рис. 3.24а) використовуються для  виведення капсуль-детонаторiв iз детонаційних ланцюгів підривників. У службовому поводженні вони утримуються інерційними або вiдцентровими стопорами, ізоляція капсулiв здiйснюється тiлом детонацiйної втулки з передаточним зарядом. Поворот втулки у бойове положення здiйснюється силою заведеної пружини (пiдривник РГМ-2) або вiдцентрової сили з уповiльненням годинникового механiзму (пiдривник В-90). Вiсь обертання та центр мас втулки змінений вiдносно осi обертання снаряда, що дозволяє отримати відцентрову силу необхiдної величини. Поворотнi втулки – компактнi i можуть використовуватися у малогабаритних пiдривниках.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.24 - Пристрої ізоляції капсуль-запалювачів від детонаторів:

а – поворотні втулки; б – поворотні диски; в – двигунці

 

2. Поворотнi диски (рис. 3.24б) використовуються для тих самих ланцюгiв, але не обертаються у площинi, яка проходить крiзь поздовжню вiсь пiдривника під дією заводної пружини (пiдривник ГКН) або вiдцентрової сили (підривник ГКВ). Звичайно вони виводять капсуль-детонатор у бiк вiд осi жала i детонаційного ланцюга. Зустрiчаються головним чином у малогабаритних підривниках.

3. Двигунцi (рис. 3.24в) також використовуються для виведення капсуль-детонатора з детонацiйного ланцюга. Вони утримуються у службовому поводженні iнерцiйними, вiдцентровими, пiротехнiчними запобiжниками.

Переміщення в бойове положення здійснюється силами стиснутих пружин (підривник ГПВ-2) або відцентровими силами (підривник КТД). У бойовому стані двигунець фіксується від зворотних відскоків спеціальним стопором. Відцентрові двигунці використовуються тільки у підривниках до обертальних снарядів. Розглянуті способи ізоляції капсулів забезпечують безпечність підривників при підриванні капсуля в каналі ствола, але не виключають передчасного спрацьовування підривників після вильоту їх з каналу ствола до віддалення на безпечну відстань, якщо капсуль-підпалювач спрацьовує в каналі ствола і навіть за при наявності сповільнювача.

Для виключення подібних випадків підривникам надають спеціальні запобіжні пристрої – нирці з чеками. При підриванні капсуль-підпалювача у каналі ствола або при польоті до зведення підривника його порохові гази тиснуть на нирець, який зрізає чеку і стопорить пристрій для ізоляції капсулів. Підривник не зводиться і не спрацьовує біля цілі. Подібний пристрій має підривник РГМ-2.

 

 

25