yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->5.1  Фарбування, індексація і маркування боєприпасів,

Артілерійське озброєння та припаси

5.1  Фарбування, індексація і маркування боєприпасів,

таврування підривників

 

Фарбування, маркування і таврування боєприпасів викори-стовується для швидкого і безпомилкового визначення призначення боєприпасів, їх калібру та інших характеристик бойових і технічних властивостей, необхідних для правильної комплектації і експлуатації боєприпасів без використання супроводжуючих їх документів.

Дані про виготовлення корпусу снаряда, гільзи підривника, засобів запалювання наносяться у вигляді тавр, а відомості про тип та спорядження снаряда, виготовлення пороху та бойового заряду наносяться у вигляді маркування і розпізнавального фарбування.

Фарбування боєприпасів поділяється на запобіжне і розпізна-вальне.

Запобіжне фарбування наноситься у мирний час на корпуси всіх снарядів і мін більше 37-мм з метою захисту їх від корозії. Крім того, воно дозволяє відрізняти бойові, практичні, агітаційні снаряди по фарбуванню їх корпусів. Так, бойові снаряди фарбуються в сірий колір, практичні – у чорний, а агітаційні – в червоний. Запобіжне фарбування може наноситися на центруючі потовщення і ведучі пояски снарядів.

Розпізнавальне фарбування  наноситься у вигляді кільцевих смуг різних кольорів. На снарядах і мінах кільцеві смуги наносяться на головних частинах або під центруючим потовщенням і мають такі значення кольорів: червоний колір – запалювальний снаряд, синій ко-   лір – бетонобійний снаряд, чорний колір – димовий снаряд, чорний та білий кольори – пристрільно-цілевказівні снаряди.

Виняток становить чорна кільцева смуга, яка наносилася на корпуси старих снарядів із сталистого чавуну над нижнім ведучим пояском або центруючим потовщенням і відрізняла їх від аналогічних стальних снарядів. Тому димовий снаряд із сталистого чавуну старої конструкції має дві чорні кільцеві смуги.

Крім того, для розпізнавання підкаліберних снарядів обтічної форми від інших бронебійно-трасуючих снарядів їх головна частина на 36 мм фарбується в червоний колір. Усі інші снаряди легко розпізнаються за зовнішнім виглядом і тому розпізнавального фарбування не мають.

На гільзах пострілів унітарного заряджання із запальним зарядом і роздільно-гільзового заряджання зі спеціальним зарядом наноситься чорна кільцева смуга.

На підривниках розпізнавальне фарбування наноситься за наявності декількох зразків, схожих за зовнішнім виглядом (РГМ-2, РГМ-6, В-429), але різних за конструкцією або дією біля цілі, або призначеням. Розпізнавальне фарбування наноситься суцільною кольоровою смугою або у вигляді 1-2 кольорових кілець на конічній частині корпусу, або на установлювальних чи герметизуючих ковпачках, як правило, білою або чорною фарбою.

На капсульних втулках розпізнавальне фарбування наноситься тільки після їх реставрації. Після першої реставрації по хорді донного зрізу капсульних втулок наноситься одна біла смуга шириною 5мм, а після другої – дві білі паралельні смуги шириною 5мм кожна. Дерев’яна закупорка боєприпасів фарбується в зелений колір.

Індексація в артилерії призначена для короткого позначення артилерійських систем, пострілів та їх елементів-снарядів, бойових зарядів, підривників.

Повний індекс складається з двох цифр, однієї-трьох букв і трьох цифр, наприклад, 53-УОФ-4І2 позначає: відділ озброєння ЦРАУО, тип і номер зразка.

Позначення літер, що входять до складу індексів боєприпасів та їх елементів, мають значення, наведені в таблиці 5.1.

Якщо постріл прийнятий на озброєння для стрільби з однієї конкретної гармати, то йому присвоюється номер гармати. Якщо ж він може використовуватися для стрільби з різних однотипних гармат одного й того ж калібру, то замість останньої цифри в номері ставлять нуль, наприклад, 53-Г-530.

При прийнятті на озброєння нового зразка боєприпасів, подібного за призначенням і назві з уже існуючим зразком до даної гармати, але який має особливості, що впливають на балістичні або

 

 

    

Таблиця 5.1 - Індексація боєприпасів

Номер відділів

озброєння

Літерне

позначення

Найменування  предметів

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

У

В

Ф

О

ОФ

БР

БП

БК

Т

Д

З

С

А

 

Б

Ж

ЖН

ЖД

ЖК

З

Унітарний постріл

Постріл роздільного заряджання

Фугасний снаряд

Осколковий снаряд

Осколково-фугасний снаряд

Бронебійно-трасуючий снаряд

Кумулятивний обертальний снаряд

Кумулятивний необертальний снаряд

Бетонобійний снаряд

Димовий снаряд

Запалювальний снаряд

Освітлювальний снаряд

Агітаційний снаряд

 

Заряд у картузі для вкладання в гільзу

Заряд у гільзі

Заряд із нітрогліцеринового пороху в гільзі

Заряд із нітродиглікольного пороху в гільзі

Заряд із нітроксилітанового пороху в гільзі

Заряд у картузі до пострілу картузного заряджання

 

експлуатаційні властивості, в кінці індексу додається одна-три літери. Наприклад, 100-мм польова гармата Д-44 мала бронебійно-трасуючий гостроголовий снаряд 53-Бр-412. У подальшому був прийнятий на озброєння такий самий, але тупоголовий снаряд, якому був присвоєний індекс 53-Бр-412Б. Потім прийнятий аналогічний снаряд, але з бронебійним і балістичним наконечниками і тому йому присвоїли індекс 53-Бр-412А.

Скорочений індекс відрізняється від повного тим, що не має першого двозначного числа, наприклад, Бр-412Д. У маркуванні пострілів, снарядів, мін, гільз і укупорки використовуються скорочені індекси, а в маркуванні картузів та чохлів бойових зарядів, а також у технічній документації – повний індекс.

Нова індексація, уведена з 1995 року, має більш короткі індекси, зашифровуючи калібр і тип зразка озброєння та боєприпасів. Вона спрощує систему обліку і присвоюється тільки новим зразкам озброєння, боєприпасів і майна. За цією індексацією повний індекс виробу включає в себе: умовний номер відділу озброєння – одна цифра, починаючи з “0”; позначення категорії виробу – букви алфавіту; порядковий номер виробу у межах даної категорії – одна-дві цифри. Наприклад, повний індекс ЗБК6 розшифровується: третій відділ озброєння, бронебійний кумулятивний необертальний снаряд, шостий реєстраційний номер у ключовому листі.

Скорочений індекс цього ж виробу не має першої цифри і записується так БК6. Скорочений індекс використовується при позначенні виробу у технічній документації та в службовій переписці, але в останньому випадку перед ним дається назва виробу, наприклад, снаряд БК6.

Якщо виріб модернізовано, то в кінці індексу ставиться буква “М” і цифра номеру моделі.

Маркування боєприпасів – це написи та умовні знаки, нанесені фарбою на боєприпаси та їх закупорку.

Маркування наноситься на снаряди, міни, картузи та їх закупорку  фарбою чорного кольору, а по чорному  фарбуванню – білого кольору.

На снарядах маркування наноситься на їх оживальних та циліндричних частинах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 - Нанесення маркування:

на оживальній частині снарядів наносяться такі дані:1 – шифр споряджання;    2 – номер споряджувального заводу; 3 – номер партії та рік спорядження; на циліндричній частині снарядів наносяться такі дані: 4 – скорочений індекс снаряда; 5 – калібр снаряда; 6 – ваговий знак снаряда

 

Крім того, на бронебійно-трасуючі снаряди додатково наносять під шифром вибухової речовини марку донного підривника, яким снаряд приведено в остаточно-споряджений вигляд.

Для скороченого позначення виду спорядження використовують шифри, які наведені в таблиці 5.2.

 

Таблиця 5.2 - Шифри вибухових речовин

Шифр

Найменування   споряджених боєприпасів

Т

Тротил

ТД

Тротил з динітронафталіном

ТДУ

Тротил з димоблископосилюючою шашкою

ТГ

Тротил з гексогеном

ТГАГ

Тротил з гексогеном, алюмінієвою пудрою та головаксом

А-IX-1

Гексоген флегматизований

А-IX-2

Гексоген флегматизований з алюмінієвою пудрою

А

Амотол

АГ

Амотол з гексогеновою пробкою

Р4, Р12

Димотвірна речовина

Тр

Запалювальна речовина

 

Значення букв і цифр, які входять в індекс, розглянуті в індекс-ації боєприпасів.

Вагові знаки, які наносяться на снарядах, показують на відхилення ваги даного снаряда від його табличної ваги і мають значення, які наведені в таблиці 5.3.

Снаряди зі знаками ЛГ і ТЖ допускаються тільки у воєнний час. Для 82-мм мін кожний знак відповідає відхиленню у вазі на 1% від табличної.

На гільзах та картузах бойових зарядів наноситься маркування, наведене в таблиці 5.4.

 

 

 

 

 

Таблиця 5.3 - Значення вагових знаків

Вагові знаки

Відхилення ваги снаряда від табличної, %

Н

Легше або важче менш ніж на

- або +

Більш легше або більш важче на -1

- - або + +

Більш легше або більш важче на 1-1

- - -  або + + +

Більш легше або більш важче на 1-2

- - - -  або + + + +

Більш легше або більш важче на 2-3

ЛГ або ТЖ

Більш легше або більш важче, ніж на 3

 

 

Таблиця 5.4 - Значення маркування бойових зарядів на гільзах та картузах

1. Найменування заряда

Зменшений

Повний

Верхній

2. Індекс пострілу або заряду

УОФ-372ВУ

Ж-463

 

3. Калібр і скорочене позначення гармати

85-Д48

122-38

І22-38

4. Марка пороху і відомості про його виготовлення

3/570

1/570

1/570

2/570

1/570

1/570

5. Відомості про збирання пострілу або заряду

23-57-00

8-57-00

10-57-00

6. Шифр флегматизатора на гільзах або вага заряду на картузах

Ф-6

      –

325г

 

 

 

 

 

Крім того, у вічко гільзи під капсульну втулку вкладається ярлик з дублюючим маркуванням і відомості про виготовлення пороху і заряду.

Для розпізнавання природи пороху, його форми і деяких розмірів на гільзах і картузах бойових зарядів наноситься маркування порохів, яке наведене в таблиці 5.5.

 

Таблиця 5.5 - Маркування порохів, яке наноситься на гільзах і картузах бойових зарядів

Піроксиліновий семиканальний зеренний порох з товщиною шару горіння 0,9 мм

  або  9/7

Піроксиліновий одноканальний трубчастий порох товщиною шару горіння 1,2 мм

 Тр  або 12/1 Тр

Піроксиліновий одноканальний зеренний порох з універсальним гасителем і товщиною  шару горіння 1,2 мм

  УГ або 12/1 УГ

Нітрогліцериновий порох з динітротолуолом як охолоджуючий додаток, третьої групи калорій­ності, одноканальний трубчастий, з товщиною го­рючого зведення 1,2 мм

НДТ-3

Нітродигліколевий порох з толуолом в як охолоджуючий додаток і далі аналогічно

ДГТ-3 12/1

Нітродигліколевий порох з центролітом як охолоджуючий додаток і далі аналогічно

ДГ-3 12/1

Нітроксилітановий порох і далі аналогічно

КС-3 12/1

 

Замість пояснювальних надписів Тр і УГ в позначенні марок піроксилінових порохів можуть бути інші написи: Св. – свіжий,    Пер. – перероблений, Фл. – флегматизований порох.

Маркування мінометних порохів наведено у таблиці 5.6.

Таблиця 5.6 - Маркування мінометних порохів

Піроксиліновий пластинчастий порох з товщиною горючого зведення 0,14 мм і шириною пластин 1,0 мм

ПЛ 14-10

Піроксиліновий мінометний порох типу ВТ (гвинтівного під важку кулю)

ВТМ

Нітрогліцериновий стрічковий порох з товщиною горючого зведення 0,14 мм

НВЛ-14

Нітрогліцериновий кільцевий порох із внутрішнім діаметром 32мм і зовнішнім – 65 мм

НБК 32/65

Нітрогліцериновий спіральний порох з товщиною горючого зведення 0,14 мм і шириною стрічки 47 мм

НБСп 14-47

 

Для отримання відомостей про виготовлення пороху після марки пороху на гільзах і картузах бойових зарядів наносять номер партії, рік виготовлення і номер заводу виготовлення пороху, тоб­то 5/75К. Ці відомості необхідні тому, що бойові заряди навіть однієї і тієї ж марки пороху, але різних партій виготовлення дають при стрільбі різні початкові швидкості, а отже, і різні дальності, що ускладнює пристрілку і стрільбу на ураження і веде за собою надлишкову витрату боєприпасів. Тому на вогневій позиції заряди сортуються не тільки за своїм складом і будовою, але і за партіями їх виготовлення.

Таврування підривників здійснюється для швидкого і без­помилкового розпізнання їх призначення, а також у разі необхідності визначення місця і часу їх виготовлення.

Отже, тавра на підривниках є їх основними розпізнаваль­ними знаками, а на деяких підривниках тавра доповнюються відмітним фарбуванням.

Тавра, які наносяться на підривники, позначають: КТМ-1 – мар-ка або шифр підривника; ЗИД-2-56– завод або його шифр, номер партії і рік виготовлення.

Тавра наносяться: на головних підривниках -  збоку на корпусі; збоку тареля корпусу і дистанційних кілець.

Таким чином, таврування, фарбування і таврування еле­ментів пострілів дозволяє швидко і безпомилково розпізнавати їх у процесі комплектації і сортування.

Маркування на закупорці з пострілами наноситься на передню та торцеву стінки, а також на кришку ящика.

На передню стінку наносяться: марка підривників; завод, партія, рік виго­товлення підривників; місяць, рік та база приведення пострілів в остаточно-споряджений стан; калібр і скорочене позна­чення гармати, тип снарядів; тип бойових зарядів; ваговий знак снарядів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2 - Нанесення тавра на підривники

 

і партія, рік, база збирання пострілів; кількість пострілів у ящику і його вага з пострілами.

 

 

Рисунок 5.3 - Нанесення маркування на закупорці

 

 

Якщо постріли зберігаються в неостаточно-спорядженому стані, то відомості про підривники на стінку ящика не наносяться.

На торцеву стінку ящика наносяться: індекс снарядів; завод, партія, рік спорядження снарядів, шифр ВВ.

Якщо в ящику знаходяться постріли з бронебійно-трасуючими снарядами, то після шифру ВВ вказується марка донних підривників, якими постріли приведені в остаточно-споряджений стан.

На кришку ящика наносяться познака небезпечності і розряд вантажу.

 

 

36