yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Артілерійське озброєння та припаси

Вступ

 

Завдання, що ставляться перед Збройними силами України за нових історичних умов, прийняття воєнної доктрини України і її вимоги щодо підготовки фахівців для Збройних сил, військова реформа, що проводиться в державі, зміна організаційно-штатної структури військ зумовили необхідність зміцнення безпеки і підтримання обороноздатності держави на розумному і достатньому рівні.

Безперервний процес удосконалення озброєння і військової техніки, ускладнення задач експлуатації і ремонту встановлюють підвищені вимоги до військово-технічної підготовки офіцерів-арти-леристів.              

Вирішити цю проблему без постійного удосконалення форм і методів навчання і виховання, широкого впровадження у навчальний процес ефективних методичних прийомів, що активізують пізнавальну, навчальну роботу студентів, використання обчислю-вальної техніки з метою індивідуалізації навчання і об’єктивної оцінки студентів, без розроблення навчально-методичних матеріалів високої якості та наявності сучасної навчально-матеріальної бази, в тому числі навчально-тренувальних засобів, неможливо.

Важливим напрямом діяльності в поліпшенні рівня навчальної роботи є забезпечення навчального процесу літературою, яка б відповідала сучасним вимогам. Особливу важливість ця проблема має в галузях, де на сьогоднішній день у нашій державі немає жодного власного видання.

Підручники, навчальні посібники, що видавалися раніше, не відповідають вимогам навчання на державній мові, мають застарілу термінологію і оскільки, як правило, написані кількома авторами, часто містять ієрархічні протиріччя та різні тлумачення одних і тих же питань. Ці недоліки були враховані при створенні першого вітчизняного навчального посібника з будови сучасних гармат та боєприпасів до них.

Навчальний посібник складається з десяти розділів.

Перший розділ присвячений тлумаченню такого поняття, як артилерійський комплекс, надається його структурно-функціональна схема.  У ньому ж розкривається загальна будова гармати і наведені  типові схеми їх будови.

Розділи другий, третій, четвертий і п’ятий розкривають будову і експлуатацію боєприпасів.

У шостому і сьомому розділах розкриваються будова артилерійської частини та базової машини самохідної гаубиці 2С3М.

У восьмому розілі надається будова причіпних гармат 122-мм гаубиці Д-30 та 100-мм протитанкової пушки МТ-12.

У дев’ятому розділі розкрита будова прицільних пристроїв як самохідних, так і причіпних гармат.

У десятому розділі надані основі положення з підготовки гармат до стрільби.

Посібник розроблено відповідно до змісту навчальної програми „Артилерійське озброєння”.

Даний посібник призначений для слухачів, студентів ВНЗ, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, з метою фундаментального вивчення питань з будови артилерійських гармат та боєприпасів до них. Він може бути корисним командирам артилерійських підрозділів, а також  викладачам під час підготовки до занять.

Необхідно зазначити, що розкриті в посібнику положення і рекомендації потребують подальшого розвитку й уточнення, тому автори розраховують отримати від читачів пропозиції щодо удосконалення посібника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКОРОЧЕННЯ, ПРИЙНЯТІ В ТЕКСТІ

 

АК     – артилерійський комплекс;

АО     – артилерійське озброєння;

ВТ     – військова техніка;

ТТВ   – тактико-технічні вимоги;

ТТХ –  тактико-технічні характеристики;

ТТЗ   – тактико-технічне завдання;

ПВП  – противідкотні пристрої;

СГ     – самохідна гаубиця;

САУ  – самохідна артилерійська установка;

ДОТ  – довготривала оборонна точка;

КП     – капсуль-підпалювач;

КД     – капсуль-детонатор;

ПЗ      – передаточний заряд;

ПС     – пороховий сповільнювач;

ПП     – порохова петарда;

РД      – реактивний двигун;

КП      – командний пункт;

КСП   – командно-спостережний пункт;

НАУ  – наземна апаратура управління;

КЛБ   – калібр;

ВР      – вибухова речовина;

ЛЦД   – лазерний цілевказівник-дальномір;

ЦРАУО  – центральне ракетно-артилерійське управління озброєнням;

БМ      – бойова машина;

РСЗВ  – реактивна система залпового вогню;

ПТРК  – протитанковий ракетний комплекс;

ПТКР  – протитанкова керована ракета;

БЗ    – бойовий заряд.

 

 

 

 

 

 

 

 

3