yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->6.7.2 Призначення, будова та дія механічного

Артілерійське озброєння та припаси

6.7.2 Призначення, будова та дія механічного

прицілу. Шкали та користування ними

 

Механічний приціл призначений для забезпечення наведення гармати у  вертикальній площині.

До складу його входять:

-        механізм кутів підвищення (6,7);

-        механізм поперечного горизонтування (8);

-        механізм повздовжнього горизонтування (9);

-        вузол узгодження (2).

До складу механізму кутів підвищення входять:

-        механізм кутів прицілювання;

-        механізм кутів місця цілі.

Механізм кутів прицілювання призначений для введення в приціл кутів прицілювання залежно від дальності до цілі.

Механізм кутів прицілювання складається з таких основних частин:

-        корпусу (1);

-        маховика (2) зі шкалою точного відліку;

-        вала (3) з черв’яком (4);

-        черв’ячного колеса (5);

-        привода (6) зі шкалою грубого відліку.

 

Рисунок 6.32 - Механічний приціл

 

Корпус виконаний з алюмінієвого сплаву і призначений для розміщення елементів прицілу.

Маховик зі шкалою точного відліку закріплений на валові з черв’яком. Черв’як взаємодіє з черв’ячним колесом (5), яке знаходиться на головній осі (18) прицілу.

Привід шкали грубого відліку приводиться в дію від конічної шестірні, яка також знаходиться на валові з черв'яком. Сам привід має конічну шестірню, яка насаджена на черв'як, та черв'ячне колесо, на осі якого встановлений диск зі шкалою грубого відліку кутів прицілювання.

Шкали механізму нанесені на кільця, які фіксуються на дисках гвинтами, що дає змогу змінювати їх положення і встановлювати нульові установки при виконанні вивірки прицілу.

Шкала грубого відліку має оцифровані поділки від “-1-00” до “+12-00” з ціною поділок  “1-00”.

Шкала точного відліку має 200 поділок із ціною поділки 0-00, 5, оцифрованих від “0” до “95” з інтервалом через 0-05.

Введення в приціл кутів прицілювання здійснюється обертанням маховика за рукоятку до збігу необхідних поділок на шкалах грубого і точного відліку з мітками на корпусі прицілу. При обер­танні маховика разом зі шкалою точного відліку обертаються вал із черв’яком та конічна шестірня.

Черв'як приводить в рух черв’ячне колесо, яке зв’язане з головною віссю прицілу, а та, у свою чергу, зі статором індукційного датчика та механічною шкалою вузла узгодження. Черв’ячне колесо розрізне, що дозволяє уникнути люфту в спряженні “черв’як – черв’ячне колесо”, чим і досягається точність роботи механізму.

Крім того, черв’ячна кінематична пара є самогальмівною, що дозволяє уникнути збивання установок прицілу під час пострілу.

Конічна шестірня передає обертальний рух на конічну шестірню привода шкали грубого відліку.

Таким чином, при введенні в механічний приціл кута прицілювання статор індукційного датчика та шкала механічного дублера вузла узгодження повертаються на кут, що дорівнює встановленому на шкалах прицілу. Оптична  вісь панорами при цьому не змінює свого положення в просторі.

Механізм кутів місця цілі призначений для введення в приціл кутів місця цілі (за допомогою маховичка механізму кутів місця цілі (7)  залежно від взаємної висоти розміщення вогневої позиції та цілі.

 

Рисунок 6.33 - Кінематична схема прицілу

 

Механізм кутів місця цілі складається з:

−       маховика (7) зі шкалою та індексом;

−       конічної пари (8);

−       гвинтової пари (9).

Маховик зі шкалою закріплений на валу разом із конічною шестірнею, зачеплена з іншою конічною шестірнею, у ступиці якої закріплена гвинтова втулка. У цю втулку вкручена ще одна гвинтова втулка, яка впирається через упорний підшипник у черв’як. Вал черв’яка, зв’язаний з маховиком механізму кутів прицілювання, проходить через основний канал втулки.

Шкала закріплена на маховикові за допомогою гайки з “баран­чиком”. На шкалі в гвинтовий паз, по якому при обертанні маховика, відіб’ється штифт індексу і, таким чином, виконується установка кутів місця цілі.

При обертанні маховика обертаються конічні шестерні. Цей обертальний рух гвинтовими втулками перетворюється в поступальний рух черв'яка, який, виконуючи функції зубчастої рейки, повертає черв'ячне колесо з віссю, статором індукційного датчика та прицільною шкалою механічного дублера вузла узгодження. Під час нцього руху по гвинтовому пазові переміщується індекс шкали тисячних.

Шкала має по 250 поділок, що оцифровані через “0-10” з ціною поділки “0-01”. Чорна оцифровка виконана для додатних значень кутів місця цілі; червона - для від’ємних значень.

Таким чином, при введенні в приціл кутів місця цілі статор індукційного датчика разом із прицільною шкалою механічного дуб­лера повертається на кут, що дорівнює тому, що встановлений на шкалі механізму. Оптична вісь панорами при цьому свого положення не змінює.

У результаті кут, на який повернеться статор вузла узгодження разом з прицільною шкалою його механічного дублера, буде дорівнювати алгебраїчній сумі кута прицілювання та кута місця цілі. Оптична вісь панорами при цьому свого положення не змінює, тобто приціл має незалежну лінію прицілювання.

Механізм поздовжнього горизонтування призначений для горизонтування прицілу в поздовжньому напрямку з метою виключення помилки в кутові підвищення ствола через нахил гармати при розміщенні її на негоризонтальній вогневій позиції.

Він складається із:

−       маховика (10);

−       гвинтової пари (11) з вушком;

−       важеля (12) з вилкою;

−       циліндра (13) з упором.

Маховик закріплений на гвинтовій втулці, в яку входить гвинт, що має вушком.

Важіль одним плечем через вушком зв’язаний із гвинтом, а іншим – через вилку з циліндром.

При обертанні маховика нарізна втулка надає гвинтові поступального руху, а гвинт, повертаючи важіль відносно осі, через упор повертає циліндр разом із корпусом механізму кутів підвищення відносно корпусу вузла узгодження. Разом із корпусом механізму кутів підвищення повертається черв’як із черв’ячним колесом і головною віссю прицілу, статором індукційного датчика і прицільною шкалою механічного дублера.

Таким чином, працюючи з прицілом, спочатку за допомогою механізму поздовжнього горизонтування та поздовжнього рівня панорами площину горизонту прицілу приводять в горизонтальне положення і відносно цього положення виконують побудову кутів підвищення на прицілі. Завдяки цьому виключається помилка, пов’язана з негоризонтальним положенням гармати на вогневій позиції.

Механізм поперечного горизонтування призначений для горизонтування прицілу в поперечному напрямку з метою виключення помилок наведення гармати у напрямку під впливом нахилу осі цапф гармати при розміщенні її на негоризонтальній вогневій позиції. Він складається із:

−       маховика (14);

−       конічної пари (15);

−       гвинтової пари (16);

−       корпусу (17).

Маховик закріплений на конічній шестірні, друга конічна шестірня встановлена на гвинтові, який закріплений у корпусі механізму поперечного горизонтування. Гайка гвинтової пари шарнірно зв’язана з головною віссю прицілу.

Обертання маховика через конічну пару передається на гвинт, обертання якого перетворюється на поступальний рух гайки. Завдяки шарнірному з’єднанню гайки із головною віссю прицілу корпус механізму поперечного горизонтування повертається відносно поздовжньої осі прицілу разом з корпусом  механізму кутів підвищення і панорамою. Таким чином, усувається помилка від нахилу осі цапф гармати в поперечній площині. Горизонтування виконується по поперечному рівню.

Вузол узгодження призначений для забезпечення положення ствола, узгодженого з установками прицілу (тобто вузол узгодження забезпечує візуальний контроль установлення ство­ла на кут підвищення, що відповідає установкам прицілу).

Вузол узгодження складається із:

−       вузла індукційного датчика (19);

−       вузла механічного дублера (20, 21, 27);

−       вузла гарматної частини (22);

−       щитка узгодження.

Вузол індукційного датчика призначений для узгодження положення ствола з кутом підвищення, який установлений на приці­лі. Він має статор, жорстко зв’язаний з головною віссю прицілу, та ротор, який має кінематичний зв’язок із вузлом гарматної частини, а через паралелограмний привід – з кронштейном лівої цапфи люльки гармати.

При введенні в приціл кутів підвищення разом із голов­ною віссю прицілу повертається статор відносно ротора, внаслі­док чого в обмотках ротора проходить електричний струм - сигнал неузгодженості, величина якого залежить від кута повороту статора, а фаза - від напрямку повороту.

При наведенні ствола у вертикальній площині повертається ротор відносно статора, і коли обмотки їх займуть одна відносно іншої початкове положення, проходження струму в обмотках рото­ра припиниться (сигнал неузгодженості зникне).

Сигнали неузгодженості після їх обробки електроблоком, подаються на щиток узгодження.

Вузол механічного дублера призначений для визначення величини та напрямку узгодження ствола з кутом підвищення, зада­ним на прицілі, у випадку виходу з ладу електричної індикації.

Він має шкалу прицільну (20), яка повертається разом зі статором, та шкалу гарматну (21), яка повертається разом із рото­ром індукційного датчика. Обидві шкали оцифровані від  “1” до “49”.  При узгодженому з установками прицілу положенні гармати однойменні індекси шкал збігаються.

Шкала гарматна закріплена двома гвинтами, що дає можли­вість перемішувати її в певних межах при виконанні вивірки прицілу.

Вузол гарматної частини призначений для передачі руху ствола через паралелограмний привід на ротор індукційного датчи­ка та шкалу гарматну механічного дублера, а також для узгодження частин індукційного датчика при виконанні вивірки прицілу.

Узгоджене положення при вивірці досягається обертанням диференціального гвинта (23) вузла гарматної частини, яке здійснюється Т-подібним ключем. При  ньому обертається тільки ротор індукційного датчика відносно статора.

При передачі руху від кронштейна лівої цапфи люльки (через паралелограмний привід та вузол гарматної частини) обертається тільки ротор індукційного датчика, а приціл свого положення в просторі не змінює.

Таким чином, приціл ПГ- 4 є  незалежним  від гар­мати.

Щиток узгодження  призначений для визначення нап­рямку узгодження та самого узгодження положення ствола з установ­ками прицілу  за допомогою електричної або механічної індикації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.34 - Щиток узгодження

 

При положенні ствола узгодженому з установками прицілу, горять всі три лампочки індикації, а однойменні індекси шкал  вузла механічного дублера збігаються (це “Зона пострілу”  2о +0,5о). Якщо горять дві лампочки індикації, то ствол знаходиться в “Зоні точного наведення” (+1о). Якщо горить одна лампочка індикації, то ствол знаходиться поза межами зони точного наведення.

Усі елементи механічного прицілу зібрані в корпусі, до якого також кріпляться панорама та оптичний телескопічний приціл        ОП 5-38.

Електроблок, крім функцій живлення елементів електрич­них кіл прицілу, виконує функції перетворення сигналів індукційного датчика та ввімкнення лампочок індикації відповідності до сиг­налів, а отже, і до положень ствола у вертикальній площині відносно даних, введених у механізм кутів підвищення прицілу.

Паралелограмний привід  призначений для передачі кутів підвищення від ствола гармати на вузол гарматної частини вузла узгодження та на привід рухомого дзеркала телескопічного прицілу ОП 5-38.

Паралелограмний привід складається з:

-          важелів (25) з тягами (26);

-          основи (24);

-            двох.

Основа закріплена на лівій цапфі гармати. В ній шарнірно закріплені важелі, які за допомогою тяг передають рух на вузол гарматної частини прицілу та шків привода рухомого дзеркала теле­скопічного прицілу ОП 5-38.

 

 

54