yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->6.7.3 Призначення та будова панорами ПГ-4. Дія механізмів. Шкали панорами та користування ними. Коліматор К-1

Артілерійське озброєння та припаси

6.7.3 Призначення та будова панорами ПГ-4. Дія механізмів. Шкали панорами та користування ними. Коліматор К-1

Панорама є оптичним візиром механічного прицілу і призначена для забезпечення наведення гармати в горизонтальній площині при стрільбі з закритої вогневої позиції (відмічаючись за точкою наводки) та для забезпечення наведення гармати в ціль при стрільбі прямою наводкою в разі вихо­ду з ладу прицілу ОП 5-38. Панорама встановлюється на корпусі механічного прицілу і фіксується гвинтом.

Вона складається з:

−       корпусу (1) з оптичною схемою;

−       голівки (2);

−       механізму кутоміра;

−       механізму відбивача;

−       механізму обертання;

−       поздовжнього (6) та поперечного (7) рівнів.

Панорама має підсвічування шкал, сітки та знака панорами, обігрівач зовнішньої лінзи окуляра (для зимових умов), налобник та захисний ковпачок окуляра.

Корпус (1) призначений дня розміщення оптичної схеми, вузлів та механізмів панорами. Він виконаний з алюмінієвого сплаву. У верхній частині, спереду, він має виступ, а в нижній частині - гвинт для закріплення панорами на корпусі механічного прицілу. На кронштейнах корпусу панорами встановлені поздовжній (6) та поперечний (7) рівні. Вони використовуються при горизонтуванні прицілу. Оптична схема призначена для розглядання віддалених пред­метів під більшим кутом зору. Вона містить систему лінз та призм, які утворюють об’єктив, окуляр та обертальну систему.

Об’єктив будує зображення, яке проектується на сітку.

Окуляр призначений для розглядання зображення на сітці.

Обертаюча система дозволяє отримати пряме дійсне зображення предмета, що розглядається.

Сітка являє собою плоскопаралельну пластинку, на якій нанесені шкали та прицільна марка.

Механізм кутоміра призначений для зміни положен­ня оптичної осі панорами в горизонтальній площині з метою побудови та вимірювання горизонтальних кутів.

Шкали:

−       бокових поправок (8) - призначені для внесення коректури у напрямку при стрільбі прямою наводкою;

−       дві далекомірні шкали (9,10) - для вимірювання відстаней;

−       коліматорна шкала (11) - дня наведення гармати з викорис­танням коліматора К-1.

Прицільна марка (12) використовується дня прицілювання при стрільбі прямою наводкою та відмічання по точці наводки при стрільбі з закритих вогневих позицій.

Голівка (2) панорами призначена для розміщення головної призми оптичної схеми та механізму відбивача. Голівка панорами може повертатися відносно корпусу на 360°.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.35 – Панорама

 

Механізм складається з:

−       маховика (3) зі шкалою точного відліку;

−       черв’яка (14);

−       ексцентрикової втулки (15) з відводкою;

−       маховика (16) з конічною шестірнею;

−       черв’ячного колеса (17) з трубою (18) і двома конічними шестернями (19);

−       вивірної гайки з індексом шкали грубого відліку.

Наведення  в горизонтальній площині досягається обертан­ням маховика (3), разом з яким обертається черв’як (14), що примушує обертатися черв’ячне колесо (17) з трубою (18), на якій закріп­лена голівка панорами та шкала грубого відліку. При цьому через верхню конічну шестірню рух передається на маховик (16).

Для грубого наведення необхідно повернути відводку ексцентрикової втулки (15), завдяки чому черв’як буде роз’єдна­ний із черв’ячним колесом, і обертанням маховика (16) панорама швидко наводиться в горизонтальній площині. При обертанні труби нижня конічна шестірня приводить в дію механізм обертання через його конічну шестерню - сателіт (20).

Обертання вивірної гайки при вивірці прицілу веде до переміщення індексу відносно шкали грубого відліку.

Механізм відбивача призначений для відхилен­ня оптичної осі панорами та вимірювання кутів у вертикальній пло­щині.

Механізм складається із:

−       корпусу (21);

−       маховика (4) зі шкалою точного відліку;

−       повзуна з клином (23) і шкалою грубого відліку;

−       штока (24) з пружиною;

−       штовхача (13);

−       черв’яка (22);

−       черв’ячного сектора (5) з оправкою головної призми;

−       вивірного гвинта з індексом шкали грубого відліку.

При обертанні маховика (4) його гвинт переміщує повзун (23) із  клином  разом зі шкалою грубого відліку в напраямку корпусу. Клин примушує переміщатися шток (24), який через штовхач (13), що являє собою кільце П-подібного профілю, переміщує черв’як (22), що, виконуючи функцію зубчатої рейки, повертає черв’ячний сек­тор (5) із оправкою, на якій встановлена головна призма.

При обертанні вивірного гвинта при вивірці прицілу переміщується індекс шкали грубого відліку.

Механізм обертання призначений для забезпечення усунен­ня нахилу зображення при повороті голівки панорами. Механізм забезпечує поворот обертаючої призми на кут, удвічі менший, ніж кут повороту голівки панорами. Він являє собою конічний диференціал, що складається з:

−       верхньої рухомої конічної шестірні (19);

−       нижньої нерухомої конічної шестірні (19);

−       сателіта (20) з оправкою обертаючої призми.

Верхня конічна шестірня обертається разом із черв'ячним колесом (17) механізму кутоміра.

Нерухома конічна шестірня з'єднана з корпусом панорами.

Сателіт в зчеплений з обома конічними шестер­нями і закріплений на осі обійми з обертаючою призмою. Таким чином, поворот голівки панорами приводить до поворо­ту обертаючої призми, але із вдвічі меншою швидкістю.

Голівка панорами зв’язана з датчиком привода, який забез­печує синхронний поворот захисного ковпака разом із голів­кою панорами.

 

 

55