yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->7.1.2 Призначення, загальна будова систем живлення

Артілерійське озброєння та припаси

7.1.2 Призначення, загальна будова систем живлення

паливом, повітрям, підігріву та змащування

 

Система живлення паливом (рис. 7.9.) призначена:

для зберігання палива  в середині машини в кількості, яка забезпечує потрібний запас ходу і роботу підігрівника; для подачі палива із баків системи до двигуна, розподілу і впорскування дозованих порцій палива в циліндри у певний момент згідно з режи-мом роботи двигуна.

Система живлення паливом складається з:

паливних баків (5 шт., загальна ємність 830 л); паливного крана з фільтром; ручного паливопідкачувального насоса (РНМ-2);   підігрі-вника палива;   паливного насоса високого тиску (НК-12); форсунок; фі-льтрів тонкого очищення (ТФК-3); сапуна (у 5-кормовому баці); паливо підкачувального агрегату (БЦН- у першому баці);двох клапанів для зливу палива; двох пробок для зливу відстою палива із другого та п'ятого баків; паливомірів (розміщені на правій стінці башти під люком заряджаючого).

Паливний кран з фільтром призначений для увімкнення пали-вних баків у систему живлення двигуна або їх вимкнення.

Ручний паливопідкачувальний насос призначений для заповне-ння паливом живильної магістралі перед запуском двигуна, а також для вилучення повітря з трубопроводів, порожнин фільтрів та паливного насоса.

Паливопідкачувальний агрегат призначений для подачі палива з паливних баків до паливного насоса високого тиску через паливні фільтри тонкого очищення під час роботи двигуна. Кріпиться насос до нижньої половини картера двигуна з лівого боку.

Агрегат – коловоротного типу, складається з: корпусу, кришки корпусу, коловоротного механізму, редукційного і перепускного клапанів.

Паливні фільтри тонкого очищення призначені для очищення палива перед подачею його в паливний насос високого тиску.

Паливний насос високого тиску призначений для дозування (відмірювання) відповідних порцій палива і подачі його до форсунок двигуна під необхідним тиском у певний момент. Насос плунжерного типу має всережимний регулятор і трипозиційний упор рейки (залежно від типу палива: Д – дизельне паливо; К – ТС-1, Т-1, Т-2(гас); Б – бензин; при роботі на гасі і бензині – не більше 100 м/годин). Початковий тиск подачі палива в камору згоряння є 210 кг/см2.

 

Рисунок 7.9 - Система живлення паливом:

1 – паливний насос; 2 – паливні фільтри тонкого очищення; 3 – маслобак;  4– піді-грівник палива; 5 – пробки горловин паливних баків; 6 – перший паливний бак;        7 – сапун; 8 – другий паливний бак; 9 – дренажні трубопроводи; 10 – п’ятий /кормовий/ паливний бак; 11 – штуцер прийому палива; 12– паливний насос БЦН; 13,15 – зливальні клапани; 14 – трубоводи сполучні

 

Форсунка призначена для подачі палива в циліндр двигуна в розпорошеному стані і рівномірному розподілу його в камері згоряння.

 

Система живлення повітрям

Система живлення повітрям (рис. 7.10) призначена для очище-ння повітря від пилу і підведення  його до циліндрів двигуна.

 

Рисунок 7.10 - Система живлення повітрям:

1 – двигун; 2 – труба підведення повітря; 3 – сапун двигуна; 4 – труба обдування колектора; 5 – трубка відведення газів з картера двигуна; 6 – кожух повітряного очищувача; 7 – трубка повітряного припливу компресора; 8 – повітряний очищувач;  9 – пиловідвідний трубовід; 10 – впускні колектори; 11 – нагнітач; 12 – ежектор.

 

Система складається з :

повітроочисника; двох труб підведення повітря; двох пиловідвідних трубопроводів; двох труб обдуву колекторів і нагнітача; нагнітача.

Повітроочисник призначений для очищення повітря, яке надхо-дить до циліндрів двигуна, шляхом проходження його через два сту-пені очищення.

Видалення пилу здійснюється за рахунок енергії відпрацьованих газів двигуна, методом ежектування. Повітря проходить через цикло-ни і три касети.

 

 

Система підігріву

Система підігріву (рис. 7.11.) призначена для підготовки двигуна до запуску і підтримання його в стані постійної готовності

Рисунок 7.11 - Підігрівник ПЖД-600Ж:

1 – пальник; 2 – газохід; 3 – внутрішня водяна сорочка; 4 – зовнішня водяна сорочка; 5 – заглушка паровідвідної труби; 6 – свічка накалювання; 7 – завихрювач; 8 – фо-рсунка; 9 – електромагнітний клапан.

 

до запуску у зимовий період шляхом підігрівання охолоджуючої рідини, оливи і палива.

Система підігріву складається з: підігрівника ПЖД – 600Ж; насосного агрегату підігрівника; підігрівних оливних трубоводів; щитка управління підігрівника; крана підключення системи підігріву.

Підігрівник ПЖД-600Ж призначений для розігріву охолод-жуючої рідини в системі охолодження і масла в маслобаці системи змащування двигуна, перед запуском двигуна в зимовий час.

 Підігрівник вмонтований в маслобак і складається із таких основних вузлів: котла підігрівника, пальника, насосного агрегату, в який входять електродвигун, вентилятор, водяний та паливний насо-си, форсунки відцентрового типу з наборним пластинчастим фільтром, електромагнітного паливного клапана, свічки розжарювання, щитка управління підігрівником.

 

Система змащування

Система змащування (рис. 7.12) призначена для безперебійної подачі масло до деталей двигуна, що труться, вентилятора і компресора з метою зменшення тертя і зносу деталей, а також для відведення тепла, яке виникає внаслідок тертя.

 

Технічна характеристика системи:

Тип...........................................................циркуляційна, комбінована

Масло, що використовується.........М-16 IXП-3 (МТ-16П, МТ-14П)

Ємність системи, л………………..………………….......................67

Кількість масла в баці, л.............................50 (мін. кількість - 20 л)

Тиск масла при 1800 – 1900 об /хв, кг/см2...........................................5–10

Мінімальний тиск масла при 700 – 800 об /хв, кг/см2 .............................2

Максимальний тиск масла при температурі нижче + 750С, кг/см2….12

Рекомендована температура масла, 0С............................................70 –  95

Максимально допустима температура масла, 0С.................................125

Система складається з : маслобака; масляного насоса двигуна; фільтра тонкого очищення масла МЦ-1; трьох масляного радіаторів; маслазакачувального насоса МЗН-3; перепускного клапана; КВП (електричного термометра, електричного манометра); масловодів змащення підшипників повітряного вентилятора; масловодів змащен-ня підшипників компресора.

Маслобак є резервуаром для  масла. Заправка бака здійснює-ться через заправну горловину, з’єднану шлангом з патрубком, вваре-ним у верхній лист маслобака. Отвір заправної горловини закрива-ється пробкою. У заправній горловині знаходиться показник рівня масла.

Маслозакачувальний насос МЗН–3 призначений для подачі масла до головної магістралі системи змащування двигуна перед його запуском.

Масляний фільтр МАФ служить для грубого очищення масла, яке надходить до тертьових деталей двигуна, вентилятора і компресора.

Масляний фільтр МЦ–1 (центрифуга) служить для тонкого очищення масла у системі змащування двигуна.

 

Рисунок 7.12 - Система змащування:

1 – фільтр; 2,3 – масляні радіатори; 4,12 – редукційний клапан; 5 – заправна горловина; 6 – фільтр компресора; 7 – маслобак; 8 – зливальний клапан; 9 – забірний масловід; 11 – маслозакачувальний насос МЗН-3; 13 – масляний фільтр МАФ;          14 – масляний насос; 15 – термометр масла; 16 – манометр масла; 17 – центрифуга МЦ–І; 18 – центральне підведення масла; 19 – запірний клапан; 20 – дренажний трубовід

 

Масляні радіатори призначені для охолодження масла, яке виходить із двигуна, потоком повітря, яке проходить через блок системи охолодження.  

 

 

59