yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->7.2.2 Приводи керування агрегатами силової передачі

Артілерійське озброєння та припаси

7.2.2 Приводи керування агрегатами силової передачі

 

Привід керування головним фрикціоном призначений для вимикання і вмикання головного фрикціону водієм-механіком.

 До привода керування ГФ (рис. 7.23) входять: педаль го-ловного фрикціону; шарнірний важіль; поворотний кронштейн; сер-вопружина з сережкою; поперечна тяга з покажчиком і регулюючою муфтою; основа покажчика.

Рисунок 7.23 - Привод керування:

1 – регулювальний гвинт; 2 – поперечна тяга; 3 – храповик; 4 – засувка; 5 – опорна планка; 6 – стрілка покажчика; 7 – основа покажчика; 8,9 – важіль; 10 – муфта захисна; 11 – педаль гальма; 12 – пружина; 14 – педаль головного фрикціону;           15 – повідцевий кронштейн

 

Наявність зазора між диском і кришкою підшипника є необхі-дною умовою нормальної роботи головного фрикціону. Роз'єднання дисків тертя при вмиканні головного фрикціону забезпечується віль-ним їх переміщенням по зубцях барабанів.

Початкове і заднє положення педалі регулюється за допомогою двох опорних болтів.З повідцевий кронштейном шарнірно з'єднана сервопружина, яка полегшує водієві-механіку вимикати головний фрикціон.

У приводі керування головним фрикціоном передбачене спеціальне блокування, яке не дозволяє рухатись машині, якщо вона загальмована педаллю гірського гальма, тобто коли педаль гальма знаходиться у фіксованому положенні. У цьому випадку планка своїм торцем упирається у важіль храповика педалі зупиночних гальм і не дозволяє вимикати головний фрикціон. Для розблокування привода головного фрикціону необхідно зняти педаль зупиночного гальма з фіксованого положення.

На поперечній тязі встановлено покажчик із гофром, а на днищі – основа покажчика. При нормальній роботі привода керування (наявність вільного ходу у механізмі вимикання головного фрикціону) покажчик не повинен збігатися з основою покажчика, а тим більше западати на неї. Збігання покажчика з основою вказує на відсутність зазора в механізмі вимикання і необхідність регулювання привода керування.

Рисунок 7.24 - Механізм керування поворотними та зупиночними гальмами:

1 – лівий і правий важелі управління; 3 – тяга важеля управління; 4 –нижній лівий валик; 5,10,15,18,24,30,33,34,35,36,46 – важелі; 6 – тяга; 7 – тяга фрикціону; 8 – кро-нштейн; 9 – упорний болт; 11 – тяги зупиночного гальма; 12 – кулачковий валик;    13 – кулачок зрівноважу-вальних пружин; 14 – кулачок поворотного гальма; 16 – ва-жіль зрівноважувальних пружин; 17 – пружинний компенсатор; 19 – зрівно-важувальні пружини; 20 – кронштейн; 21,37 – пружини; 22 – важіль поворотного гальма; 28 – повідець механізму вимкнення фрикціону; 29 – важіль зупиночного гальма; 31 – проміжний валик;32 –  труба; 38 – трос; 39 – рукоятка; 40 – храповик; 41 – заскочка;42 – тяга педалі гальма; 43 – основа важеля; 44 – упор(банка); 45 – пе-даль гальма; 47 – ролик; 48 – нижній правий валик; а, б – виступи

 

Вільний хід поперечної тяги повинен бути у межах 36–38 мм.

Механізм керування механізмами поворотів (рис. 7.24) важільно-кулачкового типу. Він змонтований на спеціальних дзвонах, які прикріплені до коробки передач. Основними складовими частинами механізму керування поворотом є: корпус; поворотне гальмо; зупиночне гальмо; вісь; кулачковий валик; нижній лівий валик.

Поворотне гальмо (рис. 7.24) призначене для гальмування і зупинки сонячної шестерні при вмиканні уповільненої передачі в МП.

Гальмо – стрічкове, плаваюче, реверсивне. Матеріали поверхні тертя – чавун по сталі. Стрічка підвішена на пальцях, які проходять через важелі поворотних гальм і ковзають у фігурних вирізах кронштейна. Один кінець стрічки зв'язаний з тягою. Тяга з'єднана з корпусом машини через пружину. Зазор між стрічкою і барабаном регулюється за допомогою різьбової втулки, розміщеної на тязі.

Зупиночне гальмо (рис. 7.24) призначене для гальмування при раптовій зупинці і з метою уповільнення руху перед перешкодою, для утримання машини на підйомах і спусках, а також для гальму-вання однієї з гусениць при повороті з радіусом, що дорівнює ширині колії.

Основними частинами зупиночного гальма є:

стрічка зупиночного гальма; важіль.

Привод керування поворотом складається із двох важелів керу-вання: лівого і правого, які вільно встановлені на осях основ важе-лів, приварених до днища машини.

Педаль гальма із заскочкою встановлена на одній осі з педаллю головного фрикціону.

 

Робота механізму керування МП і його привода

 Робота механізму керування МП ділиться на три етапи.

Перший етап під час руху важеля керування приблизно на  250 мм по дузі радіусом 680 мм відбувається вимикання фрикціонів МП і вибирання зазора між стрічкою і барабаном поворотного гальма.

Другий етап при подальшому русі важелів на 100 мм у положення, що фіксується лунками на кулачках зрівноважувальних пружин, відбувається затягування поворотних гальм на повний момент.

Третій етап – при подальшому переміщенні важелів у крайнє заднє положення – барабани поворотних гальм розгальмовуються, і затягуються стрічки зупиночних гальм. Таким чином, припиняється передача крутного моменту від двигуна до вихідних валів МП. Фрикціони МП при цьому залишаються вимкненими.

 

Регулювання привода керування фрикціоном механізму повороту

Метою регулювання привода фрикціону МП є відновлення зазора між кульками і лунками механізму вимкнення, який зменшу-ється з причини зношення дисків.

Зазор у механізмі вимкнення перевіряється за величиною вільного ходу тяги фрикціону МП, який перевіряється збігом покажчика з торцем Б при вибраному вільному ході.

Якщо покажчик знаходиться між торцями Б і В, вільний хід тяги є допустимим. При збігу торця В з покажчиком потрібне регулювання привода фрикціону МП.

 

Перевірка регулювання вільного ходу тяги фрикціону МП

1. Поставити важелі керування в початкове положення.

2.  Підняти важіль вимкнення фрикціону з кулачка до повного вибору вільного ходу тяги.

3.Перевірити положення покажчика стосовно торців Б і В.

 

Регулювання привода фрикціону МП

1. Поставити важелі керування у початкове положення.

2. Відвернути контргайку з’єднуючої муфти тяги.

3.   Подовжувати тягу шляхом загвинчування муфти до збігу пока-жчика з торцем Б (перевіряється при вибраному вільному ході).

4.Загвинтити контргайку і застопорити її стопорними шайбами.

 

Регулювання поворотних і зупиночних гальм

Метою регулювання гальм є відновлення зазора між стрічками і барабанами, який збільшується при експлуатації з причин зношення колодок стрічок. Зазор між стрічками і барабанами поворотних гальм перевіряється у випадку збігу торця Г з початком уступу "а". Перехід торця Г на уступ "а" не допустимий.

 

Перевірка регулювання поворотних гальм

1. Відкрити верхній лист передньої частини машини. 

2. Поставити важелі керування в фіксоване положення ІІ, що відповідає затягуванню гальмівної стрічки поворотного гальма.

3. Перевірити правильність регулювання – торець Г вушка штока  повинен знаходитись у межах уступу В.

 

Регулювання поворотних гальм

1. Поставити важелі керування у початкове положення.

2. Вивернути втулку з башмака стрічки поворотного гальма до збігу торця Г вушка штока з уступом В на пружинному компенсаторі (перевіряється періодичною постановкою важелів керування в заднє крайнє положення ІІ).

3. За необхідності точного регулювання зазора завернути або    відвернути   гайку, попередньо розшплінтувати її.

 

Перевірка регулювання зупиночних гальм

1. Поставити важелі керування у крайнє заднє положення IIІ.

2. Перевірити правильність регулювання гальма – положення по-кажчика відносно рисок на вушку корпусу. Якщо покажчик збігається або знаходиться поблизу четвертої риски – потрібне регулювання. Зазор між стрічками і барабанами зупиночних гальм перевіряється збігом покажчика з третьою рискою на вушку корпусу при затяг-нутому зупиночному гальмі.

 

Регулювання зупиночних гальм

1. Поставити важелі керування у початкове положення.

2. Вивернути втулку з башмака стрічки зупиночного гальма до збігу покажчика з третьою рискою (перевіряється періодичною поста-новкою важелів керування в крайнє заднє положення ІІІ).

 

 

62