yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->7.3.2 Призначення та загальна будова підвіски

Артілерійське озброєння та припаси

7.3.2 Призначення та загальна будова підвіски

 

Підвіска призначена для інтенсивного гасіння коливань корпусу машини, які виникають при русі по пересіченій місцевості, а також при подоланні перешкод.

Підвіска – індивідуальна, торсійна.

До неї належать: торсійні вали; балансири; блоки підвіски; обмежувачі ходу балансирів; амортизатори.

Торсійний вал є пружним елементом підвіски. Він з'єднується з віссю балансира за допомогою трикутних шліців.

Шліци нарізані на внутрішній поверхні осі балансира і на головках торсіона. Другий кінець торсійного вала жорстко закріплений у блоці підвіски протилежного борту за допомогою трикутних шліців.

Від по вздовжніх зміщень торсіон кріпиться розрізними сухарями.

Принцип дії торсійного вала: враховуючи, що один кінець торсійного вала нерухомо закріплений у корпусі, а інший –  у балансирі, то при наїзді колеса на перешкоду балансир повертається, що призводить до закручення торсійного вала і пом'якшення поштовхів і ударів, які сприймаються корпусом.

Торсійні вали, ліві і праві, відрізняються один від одного напрямом попередньої закрутки, яка вказана на торці великої головки („лів”, „пр”). Ліві торсіони встановлені в балансирах лівого борту, а праві– в балансирах правого борту.

Балансир призначений для з'єднання опорних котків з торсіо-нами.

Балансир штампований. В отвори головок балансира запресову-ються вісь балансира і вісь колеса. Осі опорних котків установлені під кутом до осей балансирів, що створює розвал котків, який забезпечує більш рівномірний розподіл навантаження на внутрішні і зовнішні гумові бандажі опорних котків.  

Вісь балансира обертається у двох бронзових втулках, які запре-совані у блок підвіски.

Блок підвіски вварений у корпус.Змащування передніх втулок осей балансирів здійснюється ззовні машини через свердлення в блоках підвіски, закритих пробками.

Змащування задніх втулок передніх і задніх балансирів здійснюється через отвори у блоках підвіски з боку днища. Отвори закриваються пробками.

Обмежувачі ходу балансирів служать для обмеження кута закрутки торсійних валів.

На машині встановлені обмежувачі двох типів: буферні пружини і жорсткі упори (рис. 7.26).

Буферні пружини передніх і задніх опорних котків – подвійні, а в других і п'ятих – одинарні.

 

 

Одинарних

 

Подвійних

 
 Рисунок 7.26 - Обмежувачі ходу балансирів:

1,8 – упори; 2 – пружина; 3,4 – кронштейни; 5 – болт; 6 – шайба; 7 – планка упорна

 

Подвійні і одинарні буферні пружини установлюються в крон-штейни і закріплюються болтами.

Обмежувачами ходу балансирів третіх і четвертих опорних кот-ків є жорсткі упори, які приварені до бортів корпусу машини.

Гідравлічний амортизатор (рис. 7.27) призначений для гасіння коливань корпусу і часткового поглинання поштовхів і ударів при русі машини по нерівностях.

Гідравлічний амортизатор – поршневий, гідравлічний, двосторо-нньої дії.

Кількість амортизаторів – 4 шт.

Рідина для амортизаторів – трансформаторне масло.

Кількість масло – 1,45 л (в кожному гідравлічному амортизато-рі).

Гідравлічні амортизатори встановлені на передніх і задніх опо-рних котках і кріпляться віссю через вушко до кронштейна, прива-реного до борту.

Гідравлічний амортизатор складається з :

циліндра з компенсаційною камерою; поршня з клапаном прямого ходу; клапана зворотного ходу.

Рисунок 7.27 - Гідравлічний амортизатор:

1,5 – пробка; 2 – пружина; 3 – клапан перепускний; 4 – кільце ущільнювальне; 6 – ву-шко; 7 – гайка; 8 – пружини тарілчасті; 9 – втулка; 10 – набивка сальникова; 11 – ко-рпус із втулкою; 12 – шток; 13 – циліндр; 14 – камера компенсаційна; 15 – пружина клапана прямого (робочого) ходу; 16 – клапан прямого (робочого) ходу; 17 – по-ршень; 18 – клапан зворотного ходу

 

Принцип дії амортизатора. Гасіння коливань корпусу машини відбувається через перетворення кінетичної енергії коливального руху машини в теплову за рахунок тертя між шарами рідини, яка перетікає через малі (калібровані) отвори з однієї порожнини амортизатора в іншу.

Робота амортизатора. При ході опорного котка угору циліндр амортизатора переміщається стосовно поршня догори. Масло з порожнини „А” через постійно відкритий отвір "а" перетікає в порожнину „Б”. Частина масла перетікає через отвір у клапані до компенсаційної камери „В”.

При різкому наїзді на перешкоди значно збільшується тиск рідини в порожнині „А”. При цьому відкривається розвантажувальний клапан прямого ходу. Цим забезпечується швидше перетікання рідини в порожнину "Б". Частина рідини витікає через отвір "б" у порожнину "Б" компенсаційної камери, оскільки об'єми порожнини "А" і "Б" неоднакові (частину об'єму порожнини "Б" займає шток).

При зворотному ході опорного котка рідина перетікає у зворотному напрямку через клапан зворотного ходу з порожнини „Б” до порожнини „А”. Частина рідини з компенсаційної камери повертається до порожнини „ А” через клапан.

Для заправки масла в амортизатор служить отвір із пробкою у компенсаційній камері. Робочою рідиною є трансформаторне масло – 1,45 л.

 

7.3.3 Призначення та загальна будова гусеничного рушія

 

Гусеничний рушій призначений для надання машині поступального руху за рахунок крутного моменту, який передається від двигуна через силову передачу до ведучих коліс.

Гусеничний рушій складається з :

 двох гусениць; двох ведучих коліс; двох напрямних коліс із механізмами натягу гусениць;

12 опорних котків; 8 підтримуючих роликів.

Гусениці – металеві, дрібноланкові з гумо-металевим шарніром, цівкового зачеплення.

Кожна гусениця складається з однакових траків, з'єднаних між собою шестигранними пальцями з гайками через гумо-металевий шарнір.

Трак (рис. 7.28) являє собою фасонну відливку з напрямним гребенем і 5 вушками, три з яких розташовані з одного боку, а два - з іншого.

 

 

Рисунок 7.28 - Трак (розріз по вушках):

1 – грунтозачіпи; 2 – гайка; 3 – гумове кільце; 4 – втулка; 5 – палець;

6 – гребінь; 7 – трак

 

Крайні вушка тривушкового боку одночасно є цівками, за допо-могою яких створюється зачеплення трака із зубцями вінця ведучого колеса (зірочки).

Гладка поверхня траків по обидва боки гребенів служить біго-вою доріжкою для опорних котків. Поверхня траків, яка стикається з ґрунтом, має ребра і грунтозачіпи, які збільшують жорсткість траків і поліпшують зчеплення гусениць із ґрунтом. На грунтозачепах траків для зменшення їх зносу наплавлений твердий сплав.

Гребінь трака служить для запобігання гусениці від спадання при повороті і руху з креном, а також для напрямку руху гусениці по опорних котках, підтримуючих роликах і напрямних колесах.

В отвори вушок трака з натягом запресовуються гумо-металеві втулки з шестигранним отвором. В отвори втулок забивається шестигранний палець, за допомогою якого траки з'єднуються один з одним. На палець з обох боків нагвинчуються гайки, які пере-шкоджають потраплянню абразивних речовин у з'єднання палець-втулка.        

Гайки затягуються моментом 30–35 кгм, що дорівнює зусиллю 70 кг на плечі 500мм.

Ведучі колеса у процесі взаємодії з гусеницями створюють тягове зусилля, завдяки якому машина пересувається на опорних котках по внутрішніх поверхнях траків гусениць.

Розташування ведучих коліс – переднє.

Ведуче колесо складається з : маточини колеса; двох шарико-підшипників; двох зубчастих вінців.

Змащування підшипників здійснюється через отвір у маточині колеса. Для уникнення попадання до підшипників колеса пилу, грязі і води на колесі встановлено самопідтискний сальник.

Опорні котки (рис. 7.29) призначені для опори корпусу машини на бігові доріжки гусениць.

Машина має по шість опорних котків з кожного борту. Котки лівого борту зміщені назад на 105 мм відносно котків правого борту. Таке розташування котків обумовлюється зміщенням торсійних валів підвіски.

Коток складається з двох алюмінієвих дисків, на ободи яких навулканізовані гумові бандажі.   

Передні та задні котки встановлюються на двох роликопід-шипниках і одному шарикопідшипнику. Коток від осьового перемі-щення утримується гайкою. Для запобігання зносу алюмінієвих дис-ків котків гребенями траків з внутрішнього боку до дисків запресовані сталеві кільця.

 

 

Рисунок 7.29 - Опорний коток з торсійною підвіскою:

1,10 – пробки; 2,18 – кришка; 3,22 – підшипник; 4 – стакан; 5,11,24  –  болт;             6 – диск; 7 – гумова шина; 8 – кільце; 12 – шайба регулювальна; 13,20 – кільце лабіринту; 14 – торсійний вал правий; 15 – торсійний вал лівий; 16,21 – сальник самопідтискний

 

Напрямне колесо (рис. 7.30) служить для спрямування гусениці при її перемотуванні під час руху, а разом з механізмом натягу - для зміни натягу гусениці.

Колесо – лите з розширеними ободами для очищення бігової дорі-жки гусениці від льодового покриву.

Механізм натягу гусениць складається з :

важеля, встано-вленого на шліцах осі кривошипа; осі важеля з гвинтом; осі кронштейна; кронштейна, привареного до кормового листа корпусу.

Рисунок 7.30 - Напрямне колесо з механізмом натягу гусениць:

1 – лист корми; 2 – стопор (скоби); 3 – кришка люка; 4,21 – гайки; 5 – кронштейн;    6 – вісь кронштейна; 7 – сферична шайба; 8 – важіль; 9 – вісь важеля; 10 – гвинт;    11 – вісь кривошипа; 12  –  втулка; 13 – упорне кільце; 14 – кривошип; 15,17 – під-шипники; 16 – маточина колеса; 18 – вісь колеса; 19 – кришка; 20 – болт кріплення кришки; 22 – розпірна втулка; 23 – самопідтискний сальник; 24 – лабіринтне кільце; 25 – пробка заправного отвору; 26 – кронштейн напрямного колеса; 27 – проста-вочне кільце

 

Для доступу до гвинтів механізмів натягу у задньому листі кор-пусу є два люки, які закриваються броньованими кришками. Кришки мають скоби для стопоріння головки гвинта механізму натягу.

Змащування кривошипа проводиться через отвір на щоці криво-шипа.

Підтримуючі ролики (рис. 7.31) підтримують і направляють верхню стрічку гусениці при перемотуванні її під час руху машини.

           

Рисунок 7.31 - Підтримуючий ролик:

1 – борт корпусу; 2 – кронштейн; 3 – гайка; 4 – вісь; 5,14 – кільця; 6 – кришка лабіринту; 7 – сальник; 8 – обід; 9 – стяжний болт; 10 – кришка; 11 – пробка;           12 – шина гумова; 13 – втулка розпірна; 15 – кільце пружинне; 16 – болт

 

На кожному борту машини встановлено по чотири підтри-муючих ролики, з них два з одинарним, два з подвійним бандажем. Змащування підшипників здійснюється через отвір у кришці, який закривається пробкою.

 

 

64