yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->1.3 Загальна будова гармати. Типові схеми будови

Артілерійське озброєння та припаси

1.3 Загальна будова гармати. Типові схеми будови

артилерійських гармат

 

Залежно від призначення і типу гармати її конструкція може бути різною, але всі гармати мають такі основні частини: ствол із затвором, противідкотні пристрої (ПВП), лафет.

Ствол гармати – це пристрій, у якому відбувається перетво­рення хімічної енергії бойового заряду в кінетичну енергію сна­ряда. Ствол призначений для спрямування польоту снаряда з певною лінійною і кутовою швидкістю.

Затвор призначений для надійного замикання каналу ствола, здійснення пострілу та екстракції стріляної гільзи.

Противідкотні пристрої призначені для з’єднання ствола і лафета, гальмування відкотних частин, повернення їх у початкове положення і утримання їх у цьому положенні до виконання наступного пострілу.

ПВП зменшують максимальну силу дії пострілу на лафет у 3040 разів. Завдяки цьому забезпечуються стійкість і нерухомість гармати. Забезпечення стійкості і нерухомості гармати під час пострілу є дуже важливою умовою підвищення ефективності стрільби, оскільки при порушенні стійкості і нерухомості виникає необхідність у відновленні початкового положення гармати і наводки, її закріплення.

Крім того, наявність ПВП дозволяє суттєво зменшити вагу лафета і збільшити його термін служби.

Під час пострілу на гармату діє сила віддачі, яка спрямована у бік, протилежний напрямку руху снаряда. Сила віддачі безпосередньо передається на деталі й механізми лафета. Саме цю силу зменшують ПВП. Таким чином, ПВП виконують роль пружного зв’язку між стволом і лафетом.

Лафет складається із: люльки; верхнього станка; підйомного  механізму; поворотного механізму; врівноважуючого механізму; нижнього станка зі станинами; ходової частини; приладів наводки (прицілів); допоміжних механізмів і пристроїв.

Люлька призначена для опори ствола, спрямування його руху під час відкоту і накату.

Цапфами люлька опирається на верхній станок і за допомогою підйомного  механізму може повертатися у вертикальній площині разом зі стволом і ПВП (вертикальна наводка).

Верхній станок призначений для опори ствола, люльки і ПВП (хитної частини гармати). На верхньому станку розміщаються хитна частина, підйомний  механізм, зрівноважуючий механізм, бойовий щит гармати.

Підйомний  механізм призначений для повороту хитної частини

гармати в вертикальній площині. Таким чином, завдяки підйомному  механізму ствола гармати можна надавати кути схилення або підвищення. Хитна частина гармати за допомогою привода і кінематичних ланок повертається у вертикальній площині відносно вісі цапф люльки.

Поворотний механізм призначений для повороту обертової частини гармати в горизонтальній площині або для надання стволу кутів горизонтальної наводки. Поворот верхнього станка з підйомною частиною в горизонтальній площині відносно нижнього станка забезпечується приводом і кінематичними ланками.

Зрівноважувальний механізм призначений для зрівноваження хитної частини гармати відносно цапф люльки і полегшення роботи підйомного  механізму. Силу, яка врівноважує хитну частину гармати, створює пружина або стиснене повітря.

Нижній станок зі станинами – це нерухома під час на­водки частина лафета, призначена для опори обертової частини і з’єднання її з основою гармати. Станини забезпечують стійкість і нерухомість гармати під час пострілу (у бойовому положенні вони розводяться і опираються сошниками на ґрунт).

Ходова частина – це транспортний пристрій, який є частиною лафета причіпної артилерійської гармати. Бойова ходова частина – це ходова частина гармати, яка опирається на ґрунт під час виконання пострілу.

Прилади наводки (приціли) – це прилади, які розміщені на гарматі і призначені для забезпечення наведення гармати. За їх допомогою будуються прицільні кути і забезпечується наводка гармати на ціль. Як правило, сучасні гармати мають механічні і оптичні приціли, а протитанкові гармати, крім того, – нічні, радіолокаційні для прицілювання вночі або за умов поганої видимості.

Верхній станок з підйомною частиною гармати, механізмами і приладами наводки, зрівноважувальним механізмом і бойовим щитом складають обертову частину гармати, обертанням якої відносно осі цапф нижнього станка здійснюється горизонтальна наводка ствола гармати.

Під час пострілу верхній та нижній станки зі станинами і, як правило, колесами служать опорою ствола і називаються бойовим станком гармати.

Під час транспортування причіпних гармат нижній станок зі станинами і ходовою частиною є візком гармати. Таким чином, лафет під час пострілу є бойовим станком гармати, а під час транспортування – її візком.

Залежно від призначення і типу гармати, а також від її конструктивних особливостей окремі частини і механізми гармат можуть бути відсутніми або замінюватися іншими.

Типові схеми будови причіпних, самохідних гармат, реактивних систем залпового вогню, протитанкових комплексів наведені на рис. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 відповідно.

 

 

 

1.2.3                                    - Основні частини гармати

1+2                                      - Відкотна частина (ВЧ) гармати

ВЧ + ( 3.1 + 3.2 )                 - Підйомна частина ( ПЧ ) гармати

ПЧ + ( 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 ) - Поворотна частина гармати

3.1... 3.9                              -Основні частини лафета

ПРИЗНАЧЕННЯ :

Ствол із затвором     - здійснення направленого пострілу; П В П                        - пружний зв'язок ствола з лафетом;

Лафет                       - при стрільбі - функції бойового станка;

- при транспортуванні - функції візка.

Ствол           - перетворення енергії бойового      Затвор          - надійне замикання каналу

заряду в кінетичну енергію сна-                              ствола;

ряда, надання снаряду направ-                          - виконання пострілу;

леного польоту з певною по-                            - екстракція гільзи.

чатковою лінійною i кутовою

швидкістю. Гальмо

вiдкоmy         - поглинання кінетичної енергії            Накатник    - повернення ВЧ у початкове

ВЧ при відкоті;                                                      положения;

- плавне гальмування ВЧ при                            - утримання ВЧ у цьому поло- накаті.                                                                женні при будь-яких кутах

                                                                                                                  підвищення ствола. Люлька           - направлення руху ствола під           Приціли           -  забезпечення наведения

час відкоту i накату;                                             гармати.

- дія на ствол при наведенні;

- розміщення елементів ПЧ.

Верхній                                                                  Щитове

станок        - основа поворотної частини;          прикриття  - захист обслуги від куль,

                     - розміщення підйомної частини                               осколків, дульної хвилі.                        та елементів поворотної части-                        ни гармати.

Механізми                                                              Зрівноважувальний

наводки       - зміна положения ствола у             механізм      - зменшення моменту незpiв-

                       npocтopi.                                                                новаження відносно осі цапф

                                                                                                               з метою полегшення роботи наводчика. Нижній станок зі                                                  Ходова

станинами   - опора поворотної частини;           частина       - виконує функції візка при

          - розміщення ходової частини;                              транспортуванні;                       - зв'язок з грунтом, забезпечен-                                   - може служити лобовою

                        ня стійкості та нерухомості.                                     (передньою) опорою гармати.

Підресорювання -  зменшення руйнівної дії дороги на лафет.

 

Механізм виключення підресорювання- підвищення жорсткості лафета в бойовому положенні гармати.

 

Механізм самоустановки нижнъого станка- вирівнювання площини вогню в бойовому положенні гармати.

 

 

 

Бойові частини БМ РС3В

1…3             - Основні частини самохідної гармати (СГ)

1.1, 1.2         - Основі складові артилерійської частини

1.1.1 ... 1.1.3 - Основні  частини гармати

2 (1.1.3.5)     -  Базова машина - виконує подвійні функції:

2                    - Одна з основних частин СГ; 1.1.3.5           - Складова частина лафета:

1.1.3.5.1        - Корпус - виконує функції нижнього станка i ходової

                        частини; 1.1.3.5.3        - Башта  - виконує функції верхнього станка i щитового                         прикриття.

 

Складові частини БМ РС3В

1 ... 3                        - Основні частини РСЗВ

2                              - Базова машина виконує функції нижнього станка і ходової частини 1.1 ... 1.8                 - Основні складові артилерійської частини

1.7                           - Основа виконує функції верхнього станка

1.4.1, 1.4.2              - Основні складові частин електрообладнання

1.4.2                        - Кола стрільби виконують функції спускового i ударного механізму

затвора

1.6.1, 1.6.2              - Ocновнi складові механізмів наведення

1.8.1, 1.8.2              - Основні складові додаткового обладнання артилерійської частини

3.1 ... 3.4                 - Складові частини додаткового обладнання РСЗВ

РСЗВ призначена для:

- ураження живої сили i техніки противника у районах зосередження;

- знищення i придушення артилерійських i мінометних батарей про-   тивника;

- руйнування укріплень, опорних пунктів i вузлів опору противника.

1         - Артилерійська частина призначена для виконання основних задач РСЗВ.

1.1      - Пакет напрямних призначень для спрямування польоту снарядів, надання їм обертального руху, а також для транспортування снарядів.

1.2         -  Приціл призначений для забезпечення наведення пакета напрямних на ціль.

1.3         -  Люлька призначена для збирання на її пакеті напрямних.

1.4         -  Електрообладнання артилерійської частини включає:

 

1.4.1   -  Електроприводи, які служать для приведения в дію механізмів наведення;

1.4.2   - Кола стрільби призначені для забезпечення почергового спрацювання електропідпалювачів реактивних снарядів.

1.5      - Зрівноважувальний механізм призначений для часткового зрівноваження підйомної  частини відносно в віci піднімання, а також зменшує зусилля приводного двигуна або навідника.

1.6      - Механізми наведення призначені для наведення пакета напрямних у вертикальній i горизонтальній площинах.

1.7      - Основа призначена для розміщення на ній основних вузлів артилерійської частини, виконує функції верхнього станка.

1.8      - Додаткове обладнання артилерійської частини включає механізми стопоріння підйомної i поворотної частин, призначене для стопоріння підйомної і повороної частин по-похідному.

2         - Базова машина (УРАЛ-375Д) призначена для розміщення i транспортування артилерійської частини; виконує функції нижнього станка.

3         - Додаткове обладнання РСЗВ призначене для забезпечення виконання основних функцій артилерійською частиною.

3.1         -  Засоби зв'язку призначені для підтримання зв'язку при виконанні бойових задач.

3.2         - Станція живлення служить для живлення електроприводів, кіл стрільби, освітлення прицілу та інших освітлювальних пристроїв.

3.3      - Пневмообладнання служить приводом для механізмів стопоріння та виключення ресор бойової машини.

 

 

 

1 ... 3                        - Основні частини БМ ПТРК

1.1, 1.2, 13, 1.4       - Ocновнi частини артилерійської частини

1.1.1 ... 1.1.5           - Ocновнi частини пускової установки

1.2.1 ... 1.2.5           - Основні частини автоматики

1.3.1,1-3.2               - Основні частини рубки

1.4.1 ... 1.4.5           - Основні частини додаткового обладнання артилерійської частини

3.1 ... 3.4                 - Складові частини додаткового обладнання БМ ПТРК

Пускова установка - призначена для розміщення ПТКР, з'єднання з електричними колами стрільби, НАУ та наведення у вертикальній та горизонтальній площинах.

Механізми скиду     - призначені для автоматичного скиду порожнього контейнера або

контейнера з ракетою, що не зійшла. Рубка                        - призначена для закріплення візира та наведення його на ціль.

Індикатор cвimлoвux

перешкод                 - для попередження оператора про застосування противником світло-

вих перешкод. Наземна апаратура управління                - призначена для стеження за ціллю, забезпечення пуску ПТРК,

                            автоматичного визначення координат ракети на польоті відносно лінії

 візирування, формування команд управління та передача їх на ракету. Слідкуючі приводи пускової установки та рубки                  - призначення для автоматичного наведення візира i пускової установки

                                    та відпрацювання електричних сигналів пропорційних величин та

                                    швидкості зменшення кута неузгодження між оптичною вiccю візира

 рубки i пускової установки. Система електроживлення   - для живлення електрострумом артилерійської частини

(V ± 24В та - 36В 400 Гц). Боєукладки              - призначення для розміщення бойового комплекту БМ.

 

 

 

6