yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->8.4.2 Дія гальма відкоту, його тепловий режим:

Артілерійське озброєння та припаси

8.4.2 Дія гальма відкоту, його тепловий режим:

а) під час відкоту:

циліндр переміщається відносно поршня, зростає тиск рідини у робочій порожнині, створюється розрідження у запоршневому та в замодераторному просторах. Рідина перетікає з зони високого тиску в зони розрідження.

Шлях перетікання рідини: через шість похилих отворів в головцi штока більша частина рідини перетікає у запоршневий простір через кільцевий зазор між веретеном i регулювальним кільцем поршня, меншa частина рідини перетікає в замодераторний простір через клапан модератора (веретено має вісім похилих отворів);

 

 

Рисунок 8.13 - Гальмо відкоту при відкоті

 

а) під час відкоту:

гальмування відкотної частини відбувається за рахунок сили гідравлічного опору, що виникає в робочій порожнині при зростанні тиску рідини в ній. Ця сила прямо пропорційна тиску рідини i робочій площині поршня.

Через те, що зазор між веретеном та регулюючим кільцем зі збільшенням довжини відкоту зменшується, тиск у робочій порож­нині та швидкість перетікання рідини зростають. Це приводить до зростання сили гідравлічного опору та зростання сил тертя, що виникають між шарами рідини.

Та частина кінетичної енергії відкотної частини, що витрачається на подолання сил тертя, перетворюється в теплову енергію, в результаті чого робоча рідина та деталі гальма відкоту нагріваються, а потім це тепло розсіюється в навколишньому середовищі. Цей процес не має зворотного напрямку, тому i говорять про поглинання гальмом відкоту кінетичної eнepгiї відкотної частини;

б) під час накату:

зростає тиск у запоршневому та замодераторному просторі, виникає розрідження в робочій порожнині. Клапан модератора закривається, і кільцевий зазор між веретеном та регулюючим кільцем зростає.

Сила гідравлічного опору, що виникає в замодераторному просторі, буде пропорційною величині тиску в замодераторному просторі та робочій площі поршня модератора;

 

Рисунок 8.14 - Гальмо відкоту при накаті

 

б) під час накату:

перетікання рідини із замодераторного простору  в робочий відбуватиметься через три канавки на внутрішній поверхні штока, площа яких у мicцi перетікання рідини із зростанням довжини накату зменшується. Таким чином, тиск у замодераторному просторі i швидкiсть перетікання рідини зростають, а це веде до зростання сили гідравлічного опору накату та зростання втрат на переборення сил тертя, через що рідина в гальмі відкоту нагрівається.

Рідина, що розширюється в результаті нагрівання, поглинається компенсатором.

Компенсатор призначений для компенсації температурних змін об’єму рідини у гальмі відкоту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.15 - Компенсатор:

1-циліндр; 2-пружина; 3-поршень

 

Він має 1- циліндр; 2 - пружину; 3 - поршень з ущільненим кл-апаном.

З циліндром компенсатор з’єднаний трубкою. Циліндр компе-нсатора і клапан кріпляться в люльці. За 9–11 мм до кінця накату під дією відкотної частини клапан відкривається і залишається в такому положенні до відкоту ствола. В такому стані рідина має можливість перетікати в будь-якому напрямку, залежно від того, чи її в циліндрі буде надлишок (при нагріванні), чи не вистачатиме (при охолодженні).

 

 

72