yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Артілерійське озброєння та припаси

8.6.2 Ствол і затвор

 

8.6.2.1 Призначення та загальна будова ствола

 

Призначення ствола.

Ствол гармати - це пристрій, у якому здійснюється перетво­рення хімічної енергії бойового заряду в кінетичну енергію сна­ряда, призначений для здійснення направленого пострілу і надання снаряд-дові необхідної  лінійної та кутової швидкості.

Хімічна енергія бойового заряду (пороху) перетворюється в кінетичну енергію снаряда за схемою:

Рисунок 8.27 - Ствол:

1 - штир казенника; 2 – казенник; 3 - шпонка казенника; 4 - стопор муфти;

5 -  муфта; 6 -  обойма у зібраному вигляді; 7 - шпонка обойми; 8 – труба; 9- гайка натискна.

Характеристика ствола.

Калібр ствола - 100 мм.

Калібр - номінальний діаметр каналу ствола (ствол типу моноблок з гладкою напрямною частиною та ствольним дульним гальмом).

Ствол-моноблок - це ствол, труба якого виготовлена з однієї заготовки.

Напрямна частина ствола - частина ствола, в якій розмі­щується більша частина снаряду і яка призначена для надання снаряду направленого польоту.

Будова ствола та елементів його конструкції.

Ствол гармати МТ-І2 складається з таких основних частин: труби зі ствольним дульним гальмом; казенника; муфти; обійми; натискної гайки.

Труба - основна частина ствола; виконує головне його призна­чення. Передня частина труби називається дульною частиною, задня - казенною частиною.

Зовнішня поверхня труби ділиться на конічну та циліндричну частини.

Циліндрична частина труби сприймає найбільший тиск поро­хових газів при пострілі, тому стінки її роблять більш товстими, ніж конічної частини.

У зв’язку з тим, що тиск порохових газів у напрямку дуль­ної частини поступово знижується, товщина стінок труби у цьому  напрямку поступово зменшується.

На дульному зрізі труби наносяться взаємно перпендикулярні риски для фіксації перехрестя з ниток, що потрібно при звірянні прицілів.

Внутрішня порожнина труби називається каналом ствола і поді­ляється на каморну та напраямну частини, які обмежені дульним та казенним зрізом і з'єднуються між собою з'єднувальним конусом.

Каморна частина ствола призначена для розміщення гільзи з бойовим зарядом та запояскової частини снаряда. З одного боку  вона обмежена казенним зрізом, а  з  іншого - початком напрямної частини.

Напрямна частина ствола призначена для надання снаряду направленого польоту  з  певною початковою лінійною швид­кістю. З одного боку  вона обмежена каморною частиною, а з іншого - дульним зрізом. Напрямна частина являє собою гладкий ци­ліндричний канал рівного діаметра.

Така конструкція напрямної частини дозволяє отримати до­сить високу початкову швидкість снарядів, але потребує наявності спеціальних пристроїв у конструкції снарядів для забезпечення необхідної кучності стрільби.

Казенник - частина ствола, що має затворне гніздо під клин затвора (або поршень, якщо затвор поршневий), який замикає канал ствола під час пострілу. Він призначений  для розміщення більшості механізмів затвора і забезпечує необхідну масу відкотної частини та положення центра мас підйомної частини гармати.

Корпус казенника має складну конфігурацію з великою кіль­кістю гнізд, каналів та отворів для розміщення деталей та механізмів затвора.

Труба з'єднана із казенником за допомогою муфти. Правиль­ність їх взаємного положення фіксується шпонкою, яка закріплюється гвинтом.

Обойма ствола призначена для розміщення циліндрів противідкотних пристроїв і деталей автоматики. Вона одіта на трубу ствола і закріплена на ній натискною гайкою. Від обертання стосовно труби вона утримується шпонкою.

Обойма має штир, що входить у люльку і запобігає поворо­ту ствола стосовно люльки при пострілу. В отвір перемички обойми вставляється гайка пристрою  для  штучного відкоту ствола.

Ролик на правому циліндрі обойми опирається при пострілі на копір люльки і запобігає повороту ствола під час накату (коли зводиться пружина відкриваючого  механізму автоматики затво­ра).      

Дульне гальмо - надульний газодинамічний пристрій, що приз­начений для поглинання частини кінетичної енергії відкотної части­ни гармати під час пострілу. Ефективність його може досягати 50-60% (тобто частина енергії, що поглинається дульним гальмом, становить 50-60%; інша частина кінетичної енергії поглинається противідкотними пристроями, механізмами затвора та йде на перебо­рення сил тертя).

Дульне гальмо - ствольне (виконане разом із трубою), безкамо-рне (рівного з трубою внутрішнього діаметра), щільникового типу, має 80 отворів, розміщених у шаховому порядку.

 

 

81