yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->8.6.2.3 Призначення, будова та дія основних механізмів затвора

Артілерійське озброєння та припаси

8.6.2.3 Призначення, будова та дія основних механізмів затвора

 

Замикаючий механізм

Замикаючий механізм призначений для надійного замикання каналу ствола.

Механізм - клиновий, вертикальний, гільзової обтюрації, розміщений у клиновому пазові казенника.

До складу механізму входять такі основні деталі: клин; криво-шипи (лівий і правий); вісь кривошипів; відкриваюча рукоятка; упор клина.

Клин - основна деталь механізму. Він сприймає тиск поро­хових газів під час пострілу, в ньому розміщується частина меха­нізмів затвора.

Клин виконаний у вигляді чотиригранної призми, задня грань якої нахилена, по відношенню до передньої, на кут близько 1°. Це дозволяє забезпечити надійне притискання гільзи до труби ствола під час пострілу та полегшує відкривання затвора. Верхня частина клина має лоток для направлення пострілу під час заряджання; лоток має скіс, який переходить в передню грань, що називається дзеркалом.

Скіс лотка забезпечує остаточне досилання пострілу при закриванні затвора, при цьому відполіроване дзеркало ковзає по дну гільзи, чим забезпечується зменшення тертя. Тому класти клин дзеркалом униз заборонено. Дзеркало має отвір для виходу бойка ударника.

Бокові грані мають фігурні пази для роликів кривошипів, отвори і канали для деталей затвора; спереду: вгорі - пази, в які вставлені кулачки механізму екстракції, внизу - вирізи для упорів кривошипів; справа вгорі - уступ для упора клина.

Задня грань має центральний отвір для деталей ударного механізму; він закритий кришкою.

Упор клина обмежує переміщення клина вгору при закриванні.

Відкриваюча рукоятка призначена для відкривання затвора. Вона розміщена на осі кривошипів і має стопор, який фіксує її у верхньому положенні відносно сектора на казеннику, та важіль з пружиною, який зчіплює її з віссю кривошипів у нижньому положенні.

 

Рисунок 8.29 - Затвор:

1-упор клина; 2-відкриваюча рукоятка; 3-сектор; 4-закриваючий важіль; 5-вісь кривошипів; 6-кулачок; 7-копір; 8-стакан натискний; 9-вісь із важелем; 10-скалка;   11-стакан упорний; 12-клин; 13-ролик кривошипа; 14-кривошип; 15-упор криво-шипа; 16-вісь зведення; 17-екстрактор; 18-вісь екстракторів; 19-ковпачок;              20-пружина; а-фігурний паз клина; 21-кулачок клина.

 

 

Вісь кривошипів передає зусилля від рукоятки та автоматики затвора на кривошипи. Вісь має шестигранну головку, на якій встановлені важіль автоматики та відкриваюча рукоятка; на шліцах осі кривошипів встановлені два кривошипи.

Кривошипи призначені для перетворення обертального руху осі кривошипів у поступальний рух клина.

Своїми шліцами вони з'єд­нані з віссю кривошипів; ролики взаємодіють із пазами на боковій поверхні клина, примушуючи його рухатися вгору або вниз; підпружинені упори кривошипів натискають на вирізи клина під час відкри­вання; шип лівого кривошипа виключає запобіжний механізм у крайньому верхньому положенні клина; шип правого кривошипа діє на вісь зведення при відкриванні затвора, забез­печуючи зведення ударника.

При відкриванні затвора слід натиснути на стопор рукоятки, розстопорити її відносно сектора і перевести у нижнє положення, де вона за допомогою важеля зчіплюється з віссю кривошипів. Переводячи рукоятку у верхнє положення, повертають вісь кривоши­пів і кривошипи. Кривошипи своїми упорами тиснуть на вирізи клина, а ролика­ми - на пази клина і примушують клин рухатись униз.

Ударно-спусковий механізм

Ударно-спусковий механізм - безкурковий, призначений для виконання пострілу. Він включає ударний механізм та спуско­вий пристрій.

Ударний механізм розміщується в клині і складається з: ударника; бойової пружини; кришки ударника; зведення ударника; осі зведення; стопора зведення з пружиною.

Бойова пружина, упираючись в кришку з одного боку та удар­ник з іншого, накопичує потенційну енергію, яка перетворюється в кіне­тичну енергію ударника при виконанні спуску, і за рахунок неї бойок ударника розбиває капсульну втулку.

Вісь зведення, повертаючись під дією шипа кривошипа, повертає

зведення ударника, який своїм верхнім плечем переміщає ударнику в заднє положення. При цьому нижнє плече зведення ударника фіксується вирізом стопора зведення, і механізм утримується у зведеному положенні.

Рисунок 8.30 - Ударно-спусковий механізм:

1-кулачки клина; 2-вісь повторного зведення; 3-собачка; 4, 5-отвір у дзеркалі клина; 6-натискач із пружиною; 7-двоплечовий важіль натискача; 8-важіль спускової рукоятки; 9-вісь зведення; 10-стопор зведення; 11-пружина стопора зведення;        12-бойова пружина; 13-ударник з бойком; 14-кришка ударника; 15-зведення; 16-пру-жина собачки

 

 

Стопор зведення, у свою чергу, фіксується запобіжником і зможе пере­міститися, щоб звільнити зведення ударника, тільки після виключення запобіжного механізму.

 

Спусковий пристрій включає: спускову рукоятку (на огородженні); двоплечий важіль натискача (на казеннику); натискач із пружиною (в отворі казенника).

Натискання на рукоятку приводить до повороту двоплечого важеля, який верхнім плечем натиска на натискач, а той, у свою чергу, на стопор зведення; при цьому звільняється зведення ударника, і ударник може рухатися вперед під дією бойової пружини.

 

Механізм екстракції

Механізм екстракції важільного типу ударної дії призначений для видалення гільзи з каналу ствола та утримання клина в нижньому положенні.

Він розміщений в казеннику та на поверхні клина і складається з: екстракторів (двох); осі екстракторів з важелем; кулачків (двох - на клинові); ковпачків із пружинами (двох).

Рисунок 8.31 - Механізм екстракції:

1-кулачки; 2-екстрактори; 3-вісь екстракторів; 4-важіль.

 

Екстрактори знаходяться на осі і можуть повертатися разом із нею завдяки наявності шпонки. Захвати екстракторів зачіпляють кулач­ки на клинові зверху і утримують таким чином клин у нижньому положенні. По нижніх виступах екстракторів вдаряють кулачки при опусканні клина, при цьому верхні виступи екстракторів видаляють гільзу з камори ствола та зачіпляють кулачки на поверхні клина зверху. При ударі фланцем гільзи у верхні виступи екстракторів або при натискуванні на важіль вісь екстракторів повертається разом з екстракторами і звільняє кулачки; клин може рухатися вгору.

 

 

83