yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Артілерійське озброєння та припаси

РОЗДІЛ 9

 

ПРИЛАДИ НАВОДКИ ПРИЧІПНИХ ГАРМАТ

 

9.1 Призначеня, склад і характеристика

прицільних пристроїв

 

Приціли гармати призначені для забезпечення наведення її в ціль.

122-мм гаубиця Д-30 комплектується:

механічним прицілом Д726-45 з панорамою ПГ-1М i коліма-тором K-1;

прицілом прямої наводки ОП4М-45.

Для освітлення шкал прицілів у нічний час застосовують ком-плект освітлення “ЛУЧ – Д726”.

Уci приціли гармати є залежними із залежною лінією приці-лювання.

Приціл вважається залежним від гармати, якщо при зміні кута підвищення ствола гармати змінюється положення оптичної оci пано-рами (у вертикальній площині).

Приціл вважається із залежною лінією прицілювання, якщо при зміні кутів прицілювання змінюється положення оптичної оci пано-рами (у вертикальній площині). Приціли встановлені на кронштейнах люльки.

 

9.2 Призначення, будова і принцип дії механічного

прицілу Д-726-45. Особливості будови прицілу С-71-40.

Шкали та користування ними

 

Механічний приціл призначений для забезпечення наведення гармати у вертикальній площині. До його складу входять: механізм кутів прицілювання; механізм кутів місця цілі; механізм поперечного коливання; корзинка панорами.

Механізм кутів прицілювання призначений для введення в приціл вертикальних кутів прицілювання  (залежно від відстані до цілі).

 

 

 

 

Рисунок 9.1 - Механічний приціл С71-40:

1 - черв’як; 2- розрізна шестерня; 3- маховичок з установом; 4- черв’як;      5- корзинка панорами; 6- оправка з ампулою; 7- обід маховика з шарніром; 8– конус; 9- черв’ячне колесо; 10 - ампула рівня; 11– сектор; 12– важіль, вилка; 13 – півгвинт; 14 – матка; 15 – півгвинт; 16 – шестірня; 17 - дистанційний барабан. 

 

Основними його складовими частинами є: корпус з конічною втулкою; черв’ячний вал з конічною втулкою і циліндричною шестернею; черв’ячне колесо з основою корзинки панорами; диста-нційний барабан з циліндричною шестернею; маховик зі шкалою точного відліку.

Корпус призначений для розміщення елементів механізму. Biн через вилку з’єднаний із кронштейном люльки; до нього знизу прикpiплений механізм поперечного коливання прицілу.

Маховик, на якому закріплена шкала точного відліку (з ціною поділки 0-0,05), встановлений на кінці черв’ячного вала і при водить в дію весь механізм. При обертанні маховика його шкала (точного відліку) повертається відносно індексу на корпусі прицілу, що забезпечує точність введення прицільних кутів.

Циліндрична шестірня (розрізна - люфтовибиральний пристрій), встановлена на іншому боці черв’ячного вала, взаємодіє з циліндри-чною шестернею дистанційного барабана i приводить його в рух.

Черв’як приводить в дію черв’ячне колесо, до якого прикріплена основа з корпусом механізму кутів місця цілі (має поздовжній рівень) та кор­зинкою панорами. Черв’ячне  колесо розрізне (люфтови-биральний пристрій). До основи кріпиться шкала грубого відліку кутів прицілювання, яка при обертанні черв’ячного колеса повертається відносно індексу на корпусі приціла, чим забезпечується грубе введення кутів прицілювання.

Черв’ячна передача механізму кутів прицілювання забезпечує необхідну точність введення кутів прицілювання та незбивання установок під час пострілу (оскільки є самогальмівною).

Конічні втулки (в корпусі та на черв’яку) утримують черв’як від випадкового повертання завдяки зусиллю, що створюється пружиною.

Дистанційний барабан зі шкалами для різних снарядів і зарядів дозволяє вести вогонь з закритих вогневих позицій та прямою наводкою при використанні панорами ПГ -1M. Кожна одиниця шкали дистаційного барабана відповідає 50 м дальності.

При обертанні маховика зi шкалою точного відліку шкала точного відліку переміщається відносно індексу на корпусі, черв’ячний вал приводить в дію черв’ячне колесо i дистанційний барабан, черв’ячне колесо обертає основу відносно горизонтальної оci разом із поздовжнім рівнем i корзинкою панорами, шкала грубого відліку (ціна поділки - 1-00), що закріплена на основі, повертається відносно індексу на корпусі, дистанційний барабан примушує перемі-щатись повзун із покажчиком по дистанційній шкалі.

При цьому оптична вісь панорами змінює своє положення в простоpi, а вісь поздовжнього рівня нахиляється на кут, що відпові-дає кутові прицілювання, який встановлений на шкалах механізму i дистанційному барабані.

Механізм кутів місця цілі призначений для введення в приціл кутів місця цілі (залежно від висоти цілі відносно вогневoї позиції).

До складу механізму входять:маховик зi шкалою точного відліку (ціна поділки - 0-01); червяк; черв’ячний сектор з основою поздовж-нього рівня зi шкалою грубого відліку (ціна поділки - 1-00); поздовжній рівень; корпус із фіксатором та індексом.

Черв’ячний сектор – розрізний (люфтовибиральний пристрій).

Маховик, до якого прикріплена шкала точного відліку, встанов-лений на черв’яку.

При обертанні маховика точна шкала механізму повертається відносно індексу; черв’як примушує повертатися черв’ячний сектор, разом з яким повертаються основа зi шкалою грубого відліку (відносно індексу на корпусі) та поздовжній рівень.

Таким чином кут нахилу оci повздовжнього piвня складатиметься як алгебраїчна сума кута прицілювання та кута місця цілі.

Механізм поперечного коливання призначений для надання горизонтальній оci прицілу горизонтального положення з метою усу-нення впливу нахилу оci цапф люльки на точність стрільби при розміщенні гармати на негоризонтальній вогневій позиції.

До складу механізму входять: маховик з гвинтом; маточина; валик із вушком; поперечний рівень.

Маховик скріплений із гвинтом, який угвинчений у маточину, що шарнірно закріплена на корпусі механічного прицілу. Валик, що знаходиться всередині гвинта, через вушко шарнірно з’єднаний із вилкою кріплення прицілу.

При обертанні маховика маточина ковзає поступально по гвинту, змушуючи при цьому коливатися корпус механічного прицілу в поперечній площині. Правильність положення контролюють за допомогою поперечного рівня, що розміщений на основі корзинки панорами.

Корзина панорами призначена для розміщення i закріплення панорами ПГ-1М на механічному прицілі. Вона встановлена на основі механічного прицілу i має:

гніздо з опорним конycом i вікнами;

гвинт кріплення панорами;

фіксатор кріплення панорами.

Будова механічного прицілу С71-40У 100-мм пушки МТ-12 аналогічна будові прицілу Д726-45. Додатково дистанційний барабан приціла має такі шкали: БР – дистанційна шкала для установки прицілу при стрільбі бронебійними снарядами на дальності до 3000 м; БК- дистанційна шкала при стрільбі кумулятивними снарядами на дальності 5950 м; кожна одиниця шкали відповідає 50 м дальності.

 

 

93