yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->9.3 Призначення, будова і принцип дії понорами ПГ-1М.

Артілерійське озброєння та припаси

9.3 Призначення, будова і принцип дії понорами ПГ-1М.

Коліматор К-1. Шкали і користування ними

 

Панорама ПГ-1М є оптичним перископічним візиром механі-чного прицілу; вона встановлюється в корзинці.

Панорама призначена для забезпечення наведення гармати в горизонтальній площині при будь-якому розміщенні точок наводки при стрільбi з закритої вогневої позиції; вона може бути використана для прицілювання при стрільбі прямою наводкою в разі виходу з ладу прицілу ОП4М-45.

Характеристики ПГ-1M:

збільшення                                                        3,7Х  

поле зору                                                           100 20'

маса, кг                                                              1,9

 Панорама складається з: корпусу(Б); головки(А); оптичної системи(5); механічного візира(2); механізмів: відображувача; кутоміра; обертання(1,3,4).

Корпус та головка призначені для розміщення оптичної системи, меха-нізмів та інших частин панорами. Головка може повертатись відносно корпусу на 3600 .

Механічний візир       використовується для грубого наведення на точку наводки.

 

Рисунок 9.2 - Панорама ПГ-1М:

А - головка; Б - корпус; 1 - механізм відображувача;     2-механічний візир; 3 – механізм кутоміра; 4 – ме-ханізм обертання; 5 – оптична система

 

Оптична система призначена для розгляду віддалених предметів.

Вона створює пряме, дійсне збільшене зображення.

До її складу входять: головна призма (АР-900)(1); обертальна призма (АР-0)(2); об’єктив(3); дахоподібна призма (АКр-90)(4); сітка(5); окуляр(6).

                                                 

Рисунок 9.3 - Вигляд поля зору панорами ПГ-1М:

1-шкала бокових поправок; 2-прицільна марка; 3-коліматорна шкала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.4 - Оптична система панорами ПГ-1М:

1-головна призма АР-90; 2-обертальна призма АР-0; 3-об’єктив;4-дахоподібна призма АКр-90; 5-сітка;  6-окуляр

Сітка має дві шкали: шкалу бокових поправок ( + 0-20, ціна поділки 0-05); коліматорна шкала та прицільна марка.

Коліматорна шкала використовується, якщо точкою наводки є коліматор K-1 (у разі відсутності виражених точок наводки або в умовах недостатньої видимості).

Коліматор має: триногу; корпус із сферично опорою; рівень;

візир (механічний); механізм горизонтальної наводки; оптичну схему із сіткою; дзеркало підсвітки.

Biн формує вузький паралельний пучок променів, який і використовується для наводки гармати.

Механізм відображувача призначений для відхилення лінії візирування панорами у вертикальній площині.

Він складається із: маховика зі шкалою точного відліку (ціна поділки – 0-01) i фіксатора; черв’яка; черв’ячного сегмента з обоймою головної призми i шкалою грубого відліку (ціна поділки – 0-01).

Маховик закріплений на черв’яку, при обертанні якого черв’ячний сегмент повертається разом з основою i головною призмою у вертикальній площині, чим i досягається відхилення лінії візирування у вертикальній площині на ± 3-00.

Механізм кутоміра призначений для відхилення лінії візиру-вання у горизонтальній площині з метою побудови або вимірювання горизонтальних кутів. Він складається з: маховика зі шкалою точного відліку (ціна поділки дорівнює 0-01); черв’яка; ексцентрикової втулки з відводкою; черв’ячного колеса з трубою головки i шкалою грубого відліку (ціна поділки – 1-00).

Маховик закріплений на черв’яку, при обертанні якого оберта-ється черв’ячне колесо з трубою головки, а, отже, головна призма повертається в горизонтальній площині.

Механiзм обертання призначений для усунення нахилу зобра-ження, викликаного поворотом головки панорами.

Він складається з: ведучої шестерні (рухомої); нижньої шестернi (нерухомої); проміжної шестерні; обойми з обертаючою призмою.

Вісь проміжної шестерні встановлена в oбоймі з обертаючою призмою.

Проміжна шестерня, ведуча i нижня шестерні утворюють конічний диференціал, вихідним валом якого є обойма. Швидкість обертання обойми вдвічі менша, ніж швидкість обертання ведучої шестерні.

 Таким чином, при повороті головної призми разом із трубою i ведучою шестернею на 1800, обойма з обертаючою призмою пове-рнеться на 900, чим i буде досягнуте усунення нахилу зображення.

 

 

94