yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->10.1.1.4 Огляд і превірка механізмів наведення і

Артілерійське озброєння та припаси

10.1.1.4 Огляд і превірка механізмів наведення і

зрівноважувального механізму

 

Перевіряються механізми наведення і зрівноважувальний механізм.

Слід оглянути стан механізмів, надійність закріплення їх елементів. Виконати наведення ствола в усьому діапазоні кутів наводки: рух ствола повинен бути рівномірним і плавним, зусилля однаковими.

При значному зростанні зусилля в певному місці слід ретельно оглянути робочі поверхні частин механізму, почистити їх від бруду, видалити забоїни та напливи металу, змастити.

При неоднакових зусиллях на маховикові підйомного механізму при наведенні вгору та вниз слід відрегулювати зрівноважувальний механізм:

якщо при наведенні вгору зусилля більше, ніж при наведенні вниз, слід закрутити регулюючий гвинт зрівноважувального механізму;

якщо при наведенні вгору зусилля менше, ніж при наведенні вниз, навпаки – викрутити гвинт.

 

10.1.1.5 Перевірка прицільних пристроїв

 

1. Вивірка контрольного рівня.

Виконується в бойовому положенні гармати. Контрольні площа-дки повинні бути очищеними від сторонніх предметів і мастильних матеріалів і протертими насухо.

Порядок вивірки.

Установити контрольний рівень на контрольну площадку гарма-ти (по зрізу рисок) у поздовжньому напрямку.

Надати стволу горизонтального положення, повітряна кулька рівня знаходиться в середньому положенні.

Розвернути контрольний рівень на 180°. Якщо кулька залиши-лась в середньому положенні, то рівень вивірений. Допускається по-милка не більш ніж на 1/4 поділки шкали рівня. Якщо кулька змістилася від середини, то слід:

а) відлічуючи оберти маховика підйомного механізму, вивести кульку контрольного рівня в середнє положення (таким чином, величина помилки рівня буде виміряна в обертах маховика);

б) повернути підйомну частину назад на половину величини помилки і вивести кульку рівня в середнє, положення за допомогою вивірного гвинта рівня (таким чином, половина помилки усувається вивірним гвинтом, а інша половина - підйомним механізмом);

в) повернути рівень на 180° і повторити дії, що викладені в пунктах а) і б) (повторювати, поки кулька рівня після його повороту не залишиться в середньому положенні).

2. Вивірка нульових установок.

Виконується після вивірки контрольного рівня.

Порядок вивірки:

1. Відгоризонтувати гармату, для чого:

а) установити контрольний рівень на поперечну площадку казенника і, працюючи поворотним механізмом, вивести повітряну кульку в середнє положення;

б) установити рівень на поздовжню площадку казенника і вивести кульку рівня в середнє положення, працюючи підйомним механізмом.

2. Відгоризонтувати приціл, для чого:

а) установити контрольний рівень на гніздо панорами в поперечному напрямку і вивести його повітряну кульку в середнє положення за допомогою механізму поперечного коливання.

Повинно бути: кулька поперечного рівня прицілу – в середньому положенні. Якщо це не так,  відрегулювати поперечний рівень прицілу гвинтами регулювання;

б) повернути контрольний рівень на 90° у поздовжному напрямі;

в) установити на механізмові кутів місця цілі установки 30-00;

г) працюючи механізмом кутів прицілювання, вивести кульку контрольного рівня  в середнє положення; зняти контрольний рівень.

Повинно бути:

на шкалах механізму кутів прицілювання - 0-00;

на шкалі дистанційного барабана - 0;

кулька поздовжнього рівня прицілу - в середньому положенні.

Якщо відлік на шкалах не відповідає цим вимогам - шкали розфіксувати, змістити в необхідне положення, зафіксувати.

Якщо кулька поздовжнього рівня не знаходиться в середньому положенні, то слід вивести її в це положення за допомогою механізму кутів місця цілі, а потім змістити його шкали так, щоб вони показували 30-00.

Завдяки цьому  нульовим установкам прицілу (приціл 0-00, рівень 30-00) відповідатимуть горизонтальне положення ствола  і осі поздовжнього рівня прицілу.

3. Вивірка нульової лінії прицілювання.

Виконується після вивірки нульових установок.

1. Підготовка гармати:

вийняти з клина ударник, бойову пружину і кришку ударника;

користуючись рисками, установити перехрестя з ниток на дульному зрізі ствола;

спостерігаючи через отвір в дзеркалі клина, навести перехрестя у віддалену точку (не ближче 1000 м) або в праве нижнє перехрестя на щиті, встановленому не ближче 50 м.

2. Установити панораму ПГ-1М в гніздо і зафіксувати її. За допомогою механізмів кутоміра та відображувача навести прицільну марку панорами в точку наводки (ліве верхнє перехрестя на щиті).

Повинно бути:

на шкалах відображувача 0-00;

на шкалах кутоміра 30-00.

Це означає, що оптична вісь панорами паралельна осі клапана ствола. За необхідності розфіксувати шкали, змістити їх, зафіксу-вати шкали.

3. Установити приціл ОП4М-45 і зафіксувати його. Механізмами кутів прицілювання та бокових упереджень навести прицільну марку в точку наводки (друге перехрестя зліва вгорі на щиті).

Повинно бути:

горизонтальна лінія в полі зору прицілу повинна проходити

через нульові позначки дистанційних шкал;

вертикальна лінія повинна проходити через "0" шкали бокових упереджень.

Це означає, що оптична вісь прицілу паралельна осі каналу ствола.

За необхідності:

розфіксувати і відкрити кришки корпусів механізму вивірки;

обертанням гайок механізмів домогтися необхідного збігу.

 

 

99