yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание

Банківське право України

ПРЕДМЕТ І МЕТОД БАНКІВСЬКОГО ПРАВА

§ 2. Предмет банківського права

2 КОНСТИТУЦІЙНО- ПРАВОВІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

§ 2. Місце Національного банку України в банківській системі України. Перший рівень банківської системи України

Всі функції Національного банку можна об'єднати у дві групи:

До критеріїв автономії центрального банку можна віднести:

§ 3 Окремі функції Національного банку України

Державне регулювання діяльності банків здійснюється Націо­нальним банком України у таких формах:

§ 4. Банки як елементи банківської системи України. Другий рівень банківської системи України

Щодо класифікації банків існує дуже багато різних поглядів.

§ 5. Державна реєстрація банку як обов'язкова умова включення банку до банківської системи України

§ 6. Вимоги до діяльності та фінансово-економічного стану банків

Для забезпечення додаткових заходів з метою управління ри­зиками банки створюють постійно діючі комітети, зокрема:

3 КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ

Зміст кредиту (кредитних відносин)

§ 2. Кредитний договір

§ 3. Комерційний кредит. Лізинговий кредит

§ 4 Факторингове кредитування

§ 5. Форфейтингове кредитування

§ 6. Іпотечне та вексельне кредитування

4 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ

§ 2. Правовий режим безготівкових грошей

§ 3. Види банківських рахунків

§ 4. Порядок відкриття банківського рахунку

§ 5. Правовий режим поточного рахунку

§ 6.Правове регулювання банківського вкладу

5 ГРОШОВИЙ ОБІГ. ГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ В УКРАЇНІ

§ 2. Грошова система

§ 3. Готівковий обіг

§ 4. Порядок оформлення операцій з готівкою

§ 5. Відповідальність за порушення законодавства у сфері обігу готівки

6 БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ

§ 2. Переказ коштів

§ 3. Платіжна система

§ 4. Види і форми безготівкових розрахунків

ПЛАТІЖНІ ДОРУЧЕННЯ

--- ПЛАТІЖНА ВИМОГА-ДОРУЧЕННЯ

--- ПЛАТІЖНА ВИМОГА

АКРЕДИТИВ

ЧЕК

7 БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ

§ 2. Банківська таємниця як окремий вид інформації з обмеженим доступом

§ 3. Банківська таємниця як об'єкт правовідносин

§ 4. Порядок розкриття інформації, що відноситься до банківської таємниці

4.1. Суб'єкти, що мають право знайомитись з банківською таємницею

І.

ІІ.

ІІІ.

4.2. Порядок розкриття відомостей, що становлять банківську таємницю банками

§ 5. Банківська таємниця в законодавстві зарубіжних країн

8 ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ

§ 2. Зміст валютних відносин

§ 3. Основні валютні обмеження, що діють в Україні

3.2. Ліцензування валютних операцій

Зокрема, потребують ліцензування такі операції:

3.3. Надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо терміни і суми таких кредитів перевищують встановлені законодавством межі.

3.4. Використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави.

3.5. Здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших корпоративних прав, отриманих фізичними особами — резидентами як дарунок або у спадщину

3.6. Обмеження щодо здійснення валютно-обмінних операцій

3.7. Обмеження щодо торгівлі іноземною валютою

3.8. Обмеження щодо розрахунків в національній валюті

3.9. Зобов'язання щодо декларування валютних цінностей та іншого майна

§ 4. Звітність про валютні операції

§ 5. Відповідальність за порушення валютного законодавства

ЗМІСТ

 

1