yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->§ 5. Відповідальність за порушення законодавства у сфері обігу готівки

Банківське право України

§ 5. Відповідальність за порушення законодавства у сфері обігу готівки

К

онтроль за додержанням норм з регулювання обігу готівки в національній валюті, що встановлюються Національним банком України, здійснюють органи державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, а банками — Національний банк України.

Передбачені законодавством штрафні санкції застосовуються органами державної податкової служби на підставі матеріалів проведених ними перевірок.

Необхідно зазначити, що фінансові санкції за порушення за­конодавства у сфері операцій з готівкою є найбільшими з-поміж інших санкцій, передбачених фінансовим законодавством. Це по­яснюється передусім надзвичайною важливістю додержання норм у сфері регулювання обігу готівки для детінізації економіки держави, значна частина якої сьогодні функціонує в тіні.

У разі порушення суб'єктами підприємницької діяльності, а також постійними представництвами нерезидентів, через які по­вністю або частково здійснюється підприємницька діяльність, норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Національним банком України, до них застосо­вуються фінансові санкції у вигляді штрафу:

за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах

—   у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;

за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбутку­вання у касах готівки — у п'ятикратному розмірі неоприбуткова- ної суми;

за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів — у розмірі 25 відсотків виданих під звіт сум;

за проведення готівкових розрахунків без подання одержува­чем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового докумен­та), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів,

—  у розмірі сплачених коштів;

за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням — у розмірі витраченої готівки[172].

За порушення порядку обліку розрахункових операцій з вико­ристанням реєстраторів розрахункових операцій застосовуються фінансові санкції у розмірах, визначених статтями 17—29 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

 

33