yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->§ 4. Порядок розкриття інформації, що відноситься до банківської таємниці

Банківське право України

§ 4. Порядок розкриття інформації, що відноситься до банківської таємниці

З

розуміло, що найбільш повно правовий режим банківської таємниці характеризується такою його стороною, як поря­док розкриття відомостей, що відносяться до банківської таємниці. Адже саме від широти кола організацій, яким банківсь­ка таємниця розкривається, а також від складності процедури розкриття такої інформації залежить суворість правового режиму банківської таємниці.

Термін «розкриття банківської таємниці» (стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»3 5) слід відрізняти від терміну «розголошення банківської таємниці» (статті 45, 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність»). Ці оби­два терміни, що містяться у тексті Закону, вживаються не тільки в різних, але й навіть у протилежних значеннях. Так, за змістом норми Закону, розкриттям банківської таємниці є правомірна пе­редача банками інформації, що становить банківську таємницю, у визначених Законом випадках. З іншого ж боку, розголошення банківської таємниці стосується випадків, коли особа розкриває таємницю у порушення норм діючого законодавства.

Для повної характеристики розкриття інформації, що відно­ситься до банківської таємниці, слід проаналізувати два важливі питання. По-перше, це суб' єкти, що мають право знайомитись з банківською таємницею, витребувати її або одержувати у інший спосіб відповідно до чинного законодавства. По-друге, порядок (процедура) надання банками такої інформації суб'єктам, що ма­ють право знайомитись з банківською таємницею.

 

44