yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Біржова діяльність

( Основні терміни £ а яр)

■    Котирування

■    Котирувальна ціна

■    Ціна товару

■    Ціна пропозиції

■    Ціна біржової угоди

■    Цінова стратегія

■    Ціна відкриття

■    Ціна закриття

■    Пропозиція

■    Попит

■    Ціна попиту

■    Спеціаліст

■    Ротаційний продажний торг

{Запитання для обговорення

1.   Назвіть основні ознаки цінової змінності.

2.    Дайте визначення біржового котирування.

3.    Охарактеризуйте види аукціонів.

4.   Поясніть вислів «Спекулянти — це інвестори, які здійснюють особливо ризикові інвестиції.»

5.   Які сучасні концепції ціноутворення Ви знаєте?

6.    Сутність та правила біржового котирування.

7.   Правила біржового котирування цін.

с              Тести

1.  Ціною пропозиції є ціна:

a)  яка може бути запропонована покупцем товару на біржі, виходячи з його потреб та фінансових можливостей;

b)   за якою потенційно можливе укладання угод на торгах;

c)   яка може бути запропонована продавцем угод на біржі, виходячи з рівня витрат та очікуваного прибутку з урахуванням поточної економічної та біржової кон'юнктури.

2.   Сплачена ціна це:

a)  ціна, яка урівноважила попит та пропозицію на біржі;

b)   ціна, за якою на торгах була укладена біржова угода;

c)  усі відповіді правильні.

3.  Котирувальна ціна це:

a)  ціна, за якою потенційно можливе укладання угоди на відповідних торгах;

b)   ціна, яка викликає зацікавлення в одного із контрагентів біржових угод;

c)  ціна, за якою на торгах були укладені біржові угоди.

4.  Ціна пропозиції в нормальних економічних умовах не може бути

нижчою за:

a)  рівень витрат на виробництво продукції;

b)   рівень витрат на виробництво товару плюс середня норма при­бутку;

c)  ціну відкриття торгів;

й) котирувальної ціни на товар.

5.  Ціна пропозиції залежить від:

a)  зміни рівня біржових цін на інші сполученні товари;

b)   кількості покупців на біржі;

c)   фізико-хімічних якостей товарів;

й) темпів інфляції;

е) кількості продавців на біржі;

ї) усі відповіді правильні.

6.  Ціна попиту це:

a)   ціна, яка може бути запропонована покупцю товару на біржі, ви­ходячи з його потреб і фізичних можливостей, з урахуванням ста­ну поточної економічної та біржової кон'юнктури;

b)   ціна, за яку покупець придбав товар на біржі;

й) усі відповіді правильні.

7. Біржове котирування цін полягає у:

a)  виявленні середніх, об'єктивних цін на біржові товари на підставі цін угод (сплачених цін) за спеціальною методикою;

b)   формування ціни на біржові угоди;

c)  установлення максимально можливої для покупців ціни.

8.  Основна мета біржового котирування цін це:

a)   встановлення в межах окремих груп товарів типової ціни, яка ві­дображає вартість одиниці товару при типових обсягах угод та умов торгів;

b)   визначення залежності пропозиції та попиту від ціни;

c)  усі відповіді правильні.

(.ШҐема

 

17