yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->У разі закупівлі акцій застосовується два види хеджирування:

Біржова діяльність

У разі закупівлі акцій застосовується два види хеджирування:

•    закупівля акцій та опціону на продаж;

•    закупівля акцій і виписування опціону на купівлю.

При хеджируванні купівлею опціону на продаж «пут» власник має право (але не зобов'язаний) у будь-який момент продати ба­зисний актив за фіксованою ціною (ціною виконання опціону). Купуючи опціон цього типу, продавець товару фіксує мінімальну ціну продажу, зберігаючи за собою можливість скористатися сприятливим для нього підвищенням ціни. При зниженні ринко­вої ціни нижче ціни виконання опціону власник виконує його (чи продає), компенсуючи втрати на ринку реального товару; при під­вищенні ціни він відмовляється від свого права виконати опціон і продає товар за максимально можливою ціною. Однак, на від­міну від реального товару, при купівлі опціону виплачується пре­мія, яка не повертається при відмові від виконання. Гарантійного забезпечення придбаний опціон не потребує.

Таким чином, хеджирування купівлею опціону типу «пут» аналогічне традиційному страхуванню: страхувальник одержує відшкодування при несприятливому для нього розвитку подій (при настанні страхового випадку) і втрачає страхову премію при нормальному розвитку ситуації.

При хеджируванні продажем опціону типу «колл» власник має право (але не зобов'язаний) у будь-який момент купити бази­сний актив за фіксованою ціною (ціною виконання опціону). Та­ким чином, він може виконати його, якщо поточна ринкова ціна більша за ціну виконання. Для продавця опціону ситуація зворо­тна — за отриману при продажі опціону премію він бере на себе обов'язок продати на вимогу покупця опціону базисний актив за ціною виконання.

Таким чином, ці дві стратегії багато в чому схожі; відмінність їх полягає в тому, що одержувана продавцем опціону премія об­межує його дохід по строковій позиції; в результаті проданий оп­ціон компенсує зниження ціни товару на величину не більше, ніж отримана ним премія.

На сьогодні розроблено багато інших способів хеджирування на основі опціонів (наприклад, продаж опціону типу «колл» і викорис­тання отриманої премії для купівлі опціону типу «пут» з нижчою ціною виконання й опціону типу «колл» з вищою ціною виконан­ня). Вибір конкретних інструментів хеджирування має здійснюва­тися тільки після детального аналізу потреб бізнесу хеджера, еко­номічної ситуації та перспектив галузі, а також економіки в цілому. Найпростішим, з точки зору реалізації, є повне короткострокове хеджирування одиничної партії товару. У цьому випадку хеджер відкриває на строковому ринку позицію, обсяг якої якомога точніше відповідає обсягу реалізованої партії реального товару, а термін ви­конання ф'ючерсного контракту обирається близьким до строку ви­конання реальної угоди. Закриваються позиції на строковому ринку в момент виконання угоди на ринку «спот».

Однак не завжди реальні потреби бізнесу можна задовольнити за допомогою такої простої схеми. Тому використовують більш складні механізми хеджирування.

У Угода У Біржова угода У Угода з реальним товаром У Угода«спот» У Форвардна угода У Ф'ючерсна угода У Офсетна угода У Опціон

У Подвійний опціон У Страйкова ціна У Опціон «у грошах» У Опціон «на грошах» У Опціон «поза грошима» У Опціон «колл» У Опціон «пут» У Хеджирування

 

24