yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->( Запитання для обговорення

Біржова діяльність

( Запитання для обговорення

1.  Дайте визначення поняття біржових угод.

2.  Які основні аспекти слід враховувати при укладанні угоди на біржі?

3.  Охарактеризуйте угоди на товарній біржі?

4.  Чим відрізняються угоди «спот» від угод «форвард»?

5.  Дайте визначення поняття товарного ф'ючерсного контракту.

6.  Як можна використовувати ф'ючерсні контракти при плануванні виробництва та збуту?

7.   У чому полягають переваги використання ф'ючерсних контрактів над угодами з реальними товарами при плануванні виробництва та збуту?

8.  У чому полягає суть опціону?

9.  Які види опціонів Ви знаєте?

10.      Назвіть порівняльні характеристики опціонних та ф'ючерсних контрактів.

11.  Назвіть основні характеристики опціонів.

12.  Які фактори впливають на процес ціноутворення опціонів?

(               Тести 05І)

1. Біржова угода це...

( Основні терміни £ а яр)

a)   угода, обов'язкова до виконання у встановлений термін за твер­дою ціною;

b)   взаємна угода про передачу прав і обов'язків відносно біржового

товару;

с) угода, за якої брокер повинен виконати певні доручення клієнтів; й) немає правильної відповіді.

2.   Угода, що передбачає купівлю—продаж товару, який планується до виробництва найближчим часом:

a)  ф'ючерсна;

b)  опціонна;

c)  спот;

й) форвардна.

3.  Торги, організовані біржею за встановленими нею правилами у ви­значеному місці й у зазначений час, називаються:

a)  біржовим торгом;

b)  біржовою угодою;

c)  біржовим оборотом;

й) усі відповіді правильні.

4. Як називаються грошові кошти, які отримує Розрахункова пала­та при здійсненні ф'ючерсної угоди:

a)  аванс;

b)  куртаж;

c)  комісійна винагорода; й) маржа.

5.  Ф'ючерсний контракт є контрактом:

a)  на реальний товар;

b)  виключно позабіржовим;

c)  виключно біржовим;

й) як біржовим, так позабіржовим.

6. Що є об'єктом ф'ючерсної угоди?

a)  біржовий контракт;

b)  наявний товар;

c)  зобов'язання (право) купити чи продати деяку кількість контрактів;

7. До ф'ючерсних угод не належать:

a) угоди із заставою;

b)  угоди з премією;

c)  опціонні угоди;

й) усі відповіді правильні.

8.  У світовій біржовій практиці переважають:

a) угоди з реальними товарами;

b)  ф'ючерсні угоди;

c)  опціонні угоди.

9.  Товарні ф'ючерси це...

a)  забезпечені реальним товаром сертифікати пред'явника;

b)  матеріальна гарантія виконання форвардної угоди;

c)  інвестиційний фінансовий інструмент; й) усе зазначене вище.

10. До різновидів форвардних угод відносять:

a)  кратні угоди;

b)  касові операції;

c)  угоди з премією;

й) усі відповіді правильні.

11.  Головними ознаками ф'ючерсного ринку є:

a)  фіктивний характер угод;

b)  уніфікація умов контракту;

c)  знеособленість угод;

й) усі відповіді правильні.

12.   Ф'ючерсна торгівля базується на таких правилах:

a)  програш продавця є виграшем брокера;

b)  програш продавця є виграшем покупця;

c)  виграш покупця є програшем брокера;

й) виграш покупця є програшем розрахункової установи.

13.  Офсетна угода передбачає:

a) ліквідацію відкритої позиції за ф'ючерсним контрактом;

b)  поставку товару;

c)  фіксацію у контракті ціни товару на вимогу покупця; й) правильної відповіді немає.

14. Для страхування-хеджирування використовуються:

a) угоди з негайним постачанням;

b)   ф'ючерсні угоди;

c)  форвардні угоди;

й) немає правильної відповіді.

15.  Опціон це...

a) угода з премією;

b)   строкова угода;

c)  право купити або продати актив у майбутньому; й) усі відповіді правильні.

16.  Право вибору за опціоном має:

a)  продавець;

b)  покупець;

c)  брокер;

й) спеціаліст.

17.  Особа, яка купує опціон, є його:

a)  власником;

b)   емітентом;

c)  кредитором; й) боржником.

18.  Особа, яка продає опціон, є його:

a)  власником;

b)   емітентом;

с) кредитором; й) боржником.

19.  Американський опціон може бути виконаний (здійснений):

a) у будь який момент до закінчення терміну його дії;

b)  точно у строк, вказаний у контракті;

c)  за тиждень до закінчення строку його дії.

20.   Європейський опціон це:

a)  опціон, реалізація якого може бути здійснена у будь-який час до закінчення терміну його дії;

b)    опціон, реалізація якого може бути здійснена тільки в останній день його дії;

c)  правильної відповіді немає.

(ШҐема

 

25