yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Біржова діяльність

( Основні терміни ^а яр)

У Цінні папери У Ринок цінних паперів У Фондовий ринок У Інвестиції

У Первинний ринок цінних паперів У Вторинний ринок цінних паперів У Функції фондової біржі У Біржовий обіг У Позабіржовий обіг

{Запитання для обговорення

1. Як Ви розумієте структуру фінансового ринку України?

2. Дайте визначення поняття «цінні папери» та «ринок цінних па­перів».

3. Сформулюйте принципи, за якими функціонує ринок цінних па­перів.

4.  Дайте стислу характеристику первинного ринку цінних паперів.

5.  Що являє собою вторинний ринок цінних паперів?

6. Назвіть та поясніть відмінності, які існують між первинним та вторинним ринками цінних паперів.

7.  Визначте роль держави на вторинному ринку цінних паперів.

8.  У чому полягає основна функція фондової біржі?

с              Тести &£)

1.  Ринок короткострокового капіталу:

a)  ринок, на якому здійснюються операції з наявними, вже випуще­ними в обіг цінними паперами;

b)   ринок, на якому корпорації залучають капітал через розміщення цінних паперів;

c)  ринок довгострокових боргових зобов'язань та акціонерного капі­талу;

й) ринок короткострокових зобов'язань з терміном погашення менше як за один рік

2.  Ринок довгострокового капіталу:

a)  ринок, на якому здійснюються операції з наявними, вже випуще­ними в обіг цінними паперами;

b)   ринок, на якому корпорації залучають капітал через розміщення цінних паперів;

c)  ринок довгострокових боргових зобов'язань та акціонерного капі­талу;

й) ринок короткострокових зобов'язань з терміном погашення менше як за один рік

3.  Первинний ринок цінних паперів:

a)  ринок, на якому здійснюються операції з наявними, вже випуще­ними в обіг цінними паперами;

b)   ринок, на якому корпорації залучають капітал через розміщення цінних паперів;

c)  ринок довгострокових боргових зобов'язань та акціонерного капі­талу;

й) ринок короткострокових зобов'язань із терміном погашення мен­ше як за один рік

4.  Вторинний ринок цінних паперів:

a)  ринок, на якому здійснюються операції з наявними, вже випуще­ними в обіг цінними паперами;

b)   ринок, на якому корпорації залучають капітал через розміщення цінних паперів;

c)  ринок довгострокових боргових зобов'язань та акціонерного капі­талу;

й) ринок короткострокових зобов'язань з терміном погашення менше як за один рік

5.  Хто на ринку капіталів є учасником позабіржового обігу цінних паперів:

a)  фондова біржа;

b)   брокерські контори;

c)  брокерські контори й емітенти;

й) брокерські компанії, банки і корпорації

6. Дайте визначення поняття «фондова біржа»:

a)  ринок купівлі—продажу цінностей;

b)  первинний ринок цінних паперів;

c)  організований ринок капіталу;

й) ринок розміщення тиражу цінних паперів;

е) вторинний ринок цінних паперів, організаційна основа ринку капі­талу

7. Що таке котирування цінних паперів?

a)  допуск фондових цінностей на ринок цінних паперів;

b)  установлення ціни фондових цінностей;

c)  дія Котирувального комітету;

й) робота Комісії з допуску цінних паперів і визначення ціни на по­чаток дня;

е) перевірка наявності в емітента дозволу на випуск цінних паперів

(.ЛҐема В)

 

27