yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->( Запитання для обговорення

Біржова діяльність

( Запитання для обговорення

1.   Яку роль відіграють фінансово-кредитні установи на фондовому ринку?

2.   Дайте визначення інвестиційних компаній та інвестиційних фон­дів. Яку роль вони відіграють?

3.  Які організації можна віднести до інститутів-регуляторів?

4.  Хто може бути фінансовим брокером?

(               Тести

1. Відкритий інвестиційний фонд — це фонд...

a)  що емітує цінні папери із зобов'язанням їх викупу;

b)  що емітує цінні папери без зобов'язання їх викупу;

c)  що емітує цінні папери під прийняті інвестиційні (приватизаційні)

чеки.

2.  Закритий інвестиційний фонд — це фонд...

a)  створений у формі закритого акціонерного товариства;

b)  що емітує цінні папери із зобов'язанням їх викупу;

c)  що емітує цінні папери без зобов'язання їх викупу.

3.  Пайовий інвестиційний фонд — це фонд, створений у формі...

a)  відкритого акціонерного товариства;

b)  повного товариства;

c)  товариства з обмеженою відповідальністю.

4. Дохід по інвестиційних паях нараховується у вигляді:

a)  дивідендів;

b)  відсотків;

( Основні терміни £ а яр)

c)  приросту вартості майна фонду в розрахунку на один пай.

5. Пайовий інвестиційний фонд буває:

a)  закритий;

b)      інвентарний;

c)  спеціалізований.

6.  Фінансовим брокером може бути:

a) тільки громадянин;

b)  тільки господарюючий суб'єкт;

c)  як громадянин, так і господарюючий суб'єкт.

7. Інвестиційний консультант повинен мати:

a) ліцензію на здійснення своєї діяльності;

b)  атестат I категорії, виданий Міністерством фінансів України;

c)  і те й друге разом.

8.  Функціями холдингової компанії є:

a) управлінська;

b)  стимулююча;

c)  розподільна.

9. Довірчий керуючий це...

a) лізингова компанія;

b)  трастова компанія;

c)      депозитарій.

10. До інвестиційних інститутів належать:

a)  фінансовий брокер;

b)  кредитний союз;

c)  товариство взаємного страхування.

11. До некомерційних інститутів належать:

а) кредитний союз;

б) фінансова група;

в)  фінансова компанія.

12. Дилерська діяльність це...

a)  здійснення угод купівлі—продажу цінних паперів від свого імені та за власний рахунок;

b)   здійснення угод купівлі—продажу цінних паперів від імені та за рахунок клієнта;

c)  довірче управління майном.

13.  Страхова компанія це...

а) фінансова компанія;

б) некомерційний інститут;

в) кредитний союз.

14.  Лізингова компанія — це...

a)  об'єкт лізингу;

b)  лізингоотримувач;

c)  лізингодавець.

(іїґема <І0)

 

34