yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Біржова діяльність

( Основні терміни

У Фондова біржа У Фондові цінності У Валюта

У Функції фондової біржі У Облігаційні брокери

■    Асоційовані члени біржі

■    Строкові угоди

■    Тверді угоди

■    Ф'ючерсні й опціонні угоди

■    Пролонговані угоди

■    Кліринг

■    Електронна торгівля

{Запитання для обговорення ГП")

1.  Дайте характеристику фондовій біржі.

2.  Які основні форми членства на фондовій біржі Ви знаєте?

3.  Що слід розуміти під котируванням цінних паперів?

4.  Що Ви можете розповісти про Українську фондову біржу?

5.  Що виступає в якості фондових цінностей на біржі? Розкрийте їх економічний зміст.

6.  Що Ви розумієте під терміном «обіг цінних паперів» на фондовій біржі?

7.  Як називається основний метод реалізації нового емісійного ви­пуску цінних паперів?

8.  Які функції виконує фондова біржа?

9.  Яка інформація надається при реєстрації цінних паперів?

10. Які види строкових угод укладаються на фондовій біржі?

11.  Розкрийте порядок укладання угод на фондовій біржі.

12.      Перерахуйте переваги та недоліки комп'ютеризації біржової тор­гівлі.

ПІДБЕРІТЬ ТЕРМІНИ

Терміни:

1.  Фондова біржа

2.  Валютна біржа

3.  Ф'ючерсна біржа

4.  Привілейована акція

5.  Валютний ф'ючерс

6.  Валюта неконвертована

7.  Опціон

8.  Цінні папери

9.  Курс акції

10.  Варант

11.  Облігації

12.  Маржа

13.  Акції

14.  Кліринг

15.  Дивіденди

16.  Індосамент

17.  Валютний курс

Визначення

1.   Некомерційне підприємство з організації і проведення торгів з ку­півлі—продажу іноземної валюти.

2.   Цінний папір, який не дає права на участь в управлінні підприєм­ством.

3.   Валюта, яка функціонує тільки в межах однієї країни і не обміню­ється на інші іноземні валюти.

4.  Місце, де відбувається купівля—продаж цінних паперів.

5.   Договір про передачу права для покупця і зобов'язання для про­давця купити чи продати певний актив за фіксованою ціною у заздале­гідь погоджений час чи протягом погодженого періоду часу.

9. Організатор угод з ф'ючерсами й опціонами на цінні папери та валюту.

7.  Контракт на купівлю—продаж валюти в майбутньому.

8.   Частина прибутку акціонерного товариства, що розподіляється між власниками акцій.

9.   Грошові документи, які засвідчують право власності чи позики власника документа щодо осіб, які випустили такий документ.

10.      Папери, які випускаються для залучення додаткових фінансових ресурсів.

11.      Міжнародна колективна валюта, яка використовується країнами, що входять до ЄС.

12.  Форма вкладення капіталу.

13.  Залежність від дивіденда і банківського відсотка.

14.      Система взаємних розрахунків між банками та іншими суб'єкта­ми фінансового ринку.

15.  Різниця між курсами валют на день відкриття і закриття позицій.

16.      Сертифікат, який дає власнику право купувати цінні папери за обумовленою ціною протягом певного проміжку часу.

17.      Документ, який виписується і підписується кредитором і є нака­зом боржнику сплатити у зазначений термін певну суму грошей третій особі чи пред'явнику.

18.      Свідчення товарного складу про прийом на зберігання певного товару.

19.  Передатний напис.

20.      Ціна однієї валюти відносно іншої іноземної валюти чи міжнаро­дних платіжних коштів.

(.ЛҐема 12)

 

41