yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Біржова діяльність

( Основні терміни £ а яр)

■     Біржа

■     Біржова торгівля

■     Фондова біржа

■     Митна біржа

■     Валютна біржа

■     Універсальна біржа

■     Спеціалізована біржа

■     Товарна біржа

■     Члени біржі

■     Закон «Про товарну біржу»

■     Біржовий товар

■     Цінні папери

■     Ринкова інфраструктура

■     Речовинні товари

■     Іноземна валюта

{Запитання для обговорення

1.  Охарактеризуйте поняття ринкової інфраструктури.

2.  Як виглядає класифікація бірж за видами біржових товарів?

3.    Як виглядає класифікація бірж залежно від об'єктів (асортименту) продажу?

4.  У чому полягає економічна сутність товарної біржі?

5.    У чому полягає різниця між універсальною та спеціалізованою біржею?

6.  Дайте визначення цілі функціонування біржі.

7.  Перерахуйте основні функції біржі.

8.  Що Ви розумієте під поняттям «товарна біржа»?

9.    Як трактується термін «товарна біржа» у Законі України «Про то­варну біржу»?

10. За якими основними принципами здійснює свою діяльність това­рна біржа?

11.  Які товари належать до біржових і чому?

12.  Назвіть основні властивості біржових товарів?

13. Які класи біржових товарів виділяються у світовій практиці? Оха­рактеризуйте кожну з цих груп.

 

5