yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Біржова діяльність

^ Основні терміни ^а я

•      Історія становлення бірж

•       Становлення ринкових відносин

•      Біржа

•      Біржова діяльність

•       Ф'ючерсні угоди

•      Універсальна товарна біржа

•       Спеціалізована товарна біржа

•      Маклер

( Запитання для обговорення

1.  Назвіть основні роки виникнення бірж у сучасному вигляді.

2.  Як трактується походження терміну «біржа»?

3.  Який зміст початково вкладали в термін «біржа»?

4.  Яку роль у становленні біржової торгівлі відіграла Амстердамсь­ка товарна біржа у XV!! столітті?

5.  В якому місті були проведені перші біржові торги, механізм яких є близьким до сучасних?

6.  Перелічіть основні етапи розвитку біржової торгівлі.

7.   Яким вимогам слід було відповідати, щоб отримати посаду мак­лера?

8.  Перерахуйте представників державної адміністрації, які займали­ся постійним контролем біржової діяльності?

9.   Вкажіть, в яких умовах відбувався розвиток біржової торгівлі в XX ст., а також чинники її поступового занепаду.

с                        Тести {£$)

1. Перша товарна та валютна біржі з'явилися:

a)  у XVП-XVШ ст. в США;

b)  у XV ст. у Великобританії;

c)  у XV-XVI ст. в Іспанії; й) у XV-XVI ст. в Росії.

2.  Який початковий зміст був закладений у поняття «біржа»:

a)  великий торгівельний центр міста;

b)   проміжок часу, протягом котрого відбувалися торги;

c)  торгівельні збори; й) усе вищезазначене.

3.  Термін «біржа» походить від:

a)  назви міста;

b)   назви площі в бельгійському місті Брюгге;

c)  назви брокерської контори;

й) прізвища першого маклера на біржі.

4.  Амстердамська товарна біржа виникла у:

a)   1891р.

b)   1520 р.

c)   1608 р. й) 1531 р.

5. Перша біржа, механізм біржових торгів якої подібний до регла­менту сучасних бірж:

a)  Антверпенська;

b)  Амстердамська;

c)   Російська; й) Лондонська.

6. Яка біржа Європи спонукала Петра І запровадити біржову тор­гівлю в Російській імперії?

a)  Антверпенська;

b)  Амстердамська;

c)  Ліонська;

й) Лондонська.

7. На якій біржі вперше були запроваджені в обіг акції:

a)  Антверпенська;

b)  Амстердамська;

c)  Ліонська;

й) Лондонська.

8. Який рік можна вважати базовим для створення першої біржі в Росії:

a)   1796;

b)          1705;

c)   1608; й) 1531.

9 Які вимоги висувалися до маклерів на російських біржах:

a)  досягнення 25-30-літнього віку та російське підданство;

b)   належність до купецького (міщанського) стану;

c)   грамотність, наявність професійних знань та досвіду; й) добропорядність;

е) усе вищезазначене.

(.ШҐема { 3~)

 

8