yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Бухгалтерський облік

Вступ

Вирішити актуальні проблеми в галузі економіки не можна без удосконалення побудови бухгалтерського обліку. Чітко налагоджений бухгалтерський облік своєчасно забезпечує потреби управління необхідною та вірогідною інформацією для виконання всебічного ана­лізу господарської діяльності та обгрунтування відповідних управлінських рішень.

Бухгалтерський облік — це система знань, в основу якої покладено економіку, право і математику. Водночас це й практична робота — спостереження, сприйняття, вимірювання та фіксування (реєстрація) усіх об’єктів та суб’єк­тів ринку згідно з вимогами суспільних від­носин. У практичному аспекті бухгалтерський облік формує інформаційну систему, що дає змогу користувачам оперувати даними, потріб­ними для аналізу, оцінювання та змінювання стану будь-якого суб’єкта (господарства) ринку в часі та просторі.

Посібник написаний за програмою курсу «Бухгалтерський облік» (навчальний план з під­готовки бакалаврів з економіки).

Текст розбито на три частини (А, Б, В), де розкриваються основні завдання й особливості методології та організації бухгалтерського облі­ку, його побудова у виробничих та комерційних видах діяльності за умов формування ринкових відносин в Україні.

Під час написання посібника автор виходив з потреби підготовки висококваліфікованих спеціалістів з економіки, здатних розв’язувати завдання організації та методології бухгалтер­ського обліку в умовах формування ринкових відносин в нашій державі.

В основу посібника покладено методичні вирішення на окремих конкретних прикладах гос­подарських операцій (наведені приклади є умовними).

У викладанні основних питань методології бухгалтерського обліку на підприємствах роз­криваються лише принципові проблеми, притаманні бухгалтерському обліку, пізнання яких пов’язане з підготовкою спеціалістів та ефек­- тивним освоєнням конкретних його прийомів.

 

 

А. Основи бухгалтерського облIку (загальна теорIя)

 

3