yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->III. Основні процеси діяльності невиробничої (бюджетної) сфери

Бухгалтерський облік

III. Основні процеси діяльності невиробничої (бюджетної) сфери

 

Через ланки сфери невиробничого споживання суспільство в особі держави, муніципалітету, різних фондів тощо, за рахунок національного доходу задовольняє різні свої потреби: здійснює управління, охорону інтересів і незалежності суспільства.

Об’єкти бухгалтерського обліку в бюджетній сфері такі:

1. Бюджетні кошти певної ланки, виділені для забезпечення її діяльності.

2. Витрати за рахунок бюджетних асигнувань, передбачені кош­торисом. Це спожиті матеріальні цінності (матеріали, паливо, ліки тощо), тобто затрати уречевленої праці, а також витрати на оплату праці працівників невиробничої сфери, тобто затрати живої праці.

Виділені кошти бюджету і видатки є основними об’єктами бухгалтерського обліку в організаціях невиробничої сфери. У процесі обліку контролюється те, щоб фактичні затрати не перевищували кошторисних асигнувань і ресурси використовувались за призначенням.

3. Визначення обсягу фактичних затрат за видами потреб.

Протягом звітного періоду за даними бухгалтерського обліку визначаються фактичні витрати (за статтями кошторису) за кожним із видів невиробничих потреб. Цей процес має особливе значення в бухгалтерському обліку, бо дає змогу перевірити й уточнити показники обліку, переконатися, чи всі фактичні витрати обліковані і чи правильно розподілені між різними видами суспільних потреб та за статтями кошторису. I, нарешті, визначити фактичний розмір використаного національного доходу за статтями і видами суспільних невиробничих потреб. Одночасно з цим виявляються відхилення фактичних витрат від кошторисних асигнувань, а також фактори, що зумовили ці від­хилення, розробляються заходи щодо усунення негативних фак­торів.

4. Розрахунки, пов’язані з діяльністю ланок бюджетної сфери, а саме:

а) розрахунки з бюджетом і банком з приводу коштів, одержаних на здійснення витрат, передбачених кошторисом, і розрахунки за податками і зборами;

б) розрахунки з працюючими (виплата заробітної плати);

в) розрахунки з постачальниками за одержані від них продук­ти, товари і матеріали;

г) розрахунки з іншими організаціями та особами, пов’язані з використанням бюджетних коштів.

 

9