yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Бухгалтерский учёт в сфере господарства

                                           Розділ 1

               Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі

--- Тема 1. Основи організації та бухгалтерського обліку в торгівлі

---                                       1.1.Організація торговельної діяльності

---                                      1.2. Організація бухгалтерського обліку в торгівлі

---                                     1.3. Формування цін на товари, контроль за їх дотриманням

                       1.4. Ліцензування і патентування окремих  видів торговельної діяльності

     Тема 2. Облік товарних операцій в оптовій торгівлі

                                2.1.    Облік надходження товарів

             2.1.2. Облік операцій, пов’язаних з придбанням товарів у постачальників

2.1.3. Облік нестачі, виявленої при прийманні товарів

          2.1.4. Порядок обліку, розподілу і списаннятранспортно-заготівельних витрат,                                                    пов’язаних з придбанням товарів

2.1.5. Облік надходження товарів з інших джерел

2.2. Облік реалізації товарів

2.2.2. Форми реалізації товарів, що застосовуються підприємствами оптової торгівлі

2.2.4. Облік реалізації товарів транзитом

                 2.2.5. Облік реалізації товарів у порядку обміну на інші активи

2.3. Облік іншого вибуття товарів

Тема 3. Облік товарних операцій у роздрібній торгівлі

                                       3.2. Облік реалізації товарів уроздріб

3.4. Облік торгових знижок з вартості товарів

3.5. Облік реалізації товарів у розстрочку

                                  3.6. Облік операцій, пов’язаних з поверненням товарів

                           3.7. Особливості обліку тари в торгових підприємствах

                                  3.8. Облік переоцінки товарних запасів на дату балансу

                                   3.9. Облік реалізації товарів у комісійній торгівлі

3.10. Облік товарних втрат у торгівлі

Тема 4. Облік витрат та фінансових результатів операційної діяльності торгових підприємств

                            4.2.  Облік витрат на збут.

             4.4. Облік фінансових результатів операційної діяльності торгових підприємств

                                          Розділ 2

Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах     громадського харчування

--- Тема1. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах громадського харчування

---              1.1.Основи організації обліку на підприємствах громадського харчування

                                       1.2. Бухгалтерські операції у громадському харчуванні

                                                 РОЗДІЛ 3

      ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БУДІВНИЦТВІ

---            Тема 1. Основи організації та бухгалтерського обліку в    будівництві

---                                             1.1.Організаційні форми будівництва

                       1.2. Основи організації бухгалтерського обліку в будівництві

         1.3. Організація обліку доходів і витрат в підрядних будівельних організаціях

           ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИКОНАННЯМ БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРАКТУ

                                                     РОЗДІЛ 4

 ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В                 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

--- Тема 1. Основи організації та обліку в сільськогосподарських  підприємствах

---                                       1.1. Особливість сільськогосподарського виробництва

---              1.2. Єдині  методологічні принципи  облік у сільськогосподарських підприємствах

---                             1.3. Витрати операційної діяльності

Тема 2. Облік затрат і калькулювання собівартості продукції рослинництва

                                   2.2. Калькулювання собівартості продукції рослинництва

    2.3. Коригування планової собівартості продукції рослинництва до фактичної собівартості  в кінці року

Тема 3. Облік затрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва

3.2. Калькулювання собівартості продукції тваринництва

3.3. Коригування планової собівартості продукції тваринництва до фактичної собівартості в кінці року

                                                Розділ 5

 Особливості бухгалтерського обліку  на автотранспортних підприємствах

             1.1. Галузеві особливості, що впливають на організацію обліку

                                         1.3. Облік запасних частин та автомобільних шин

                                          1. 4. Облік паливно-мастильних матеріалів

Тема 2. Облік витрат і калькулювання собівартості автотранспортних послуг

                                   2.2. Об’єкти й загальна методика обліку витрат

                                   2.3. Облік витрат за економічними елементами

                                  2.4. Облік виробничих витрат за статтями калькуляції

       2.5. Зведений облік витрат і калькулювання собівартості автотранспортних послуг  

              2.6. Облік обсягу автотранспортних послуг і виконаних робіт та їх реалізації

                                                                      ЛІТЕРАТУРА

 

1