yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->2.2.4. Облік реалізації товарів транзитом

Бухгалтерский учёт в сфере господарства

2.2.4. Облік реалізації товарів транзитом

Як зазначалося раніше, при транзитній реалізації товари покуп­цям відвантажуються підприємствами-виробниками, минаючи склади і бази оптових підприємств. Така форма реалізації товарів прискорює їх просування до споживачів, забезпечує зниження витрат обігу, оскільки усуваються проміжні операції з розвантаження, складування, зберігання і реалізації товарів.

Реалізація товарів транзитом може здійснюватися двома способами:

—  за участю оптового підприємства в розрахунках;

—  без участі його в розрахунках.

У разі транзитної реалізації товарів за участю в розрахунках оптове підприємство не тільки є організатором обороту, але й само веде розрахунки за товари як з постачальниками, так і з покупцями.

 

СХЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ТРАНЗИТОМ ЗА УЧАСТЮ В РОЗРАХУНКАХ ОПТОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

 

При цій формі реалізації товарів оптове підприємство на підставі договору купівлі-продажу, укладеного з постачальником і покупцем, виписує постачальнику наряд на відвантаження товарів покупцеві, в якому зазначає перелік товарів, що підлягають відвантаженню, а копію наряду надсилає покупцеві.

Постачальник на відвантажені транзитом товари покупцеві виписує розрахунково-платіжні документи, один комплект яких надсилає покупцеві, а другий — оптовому підприємству (посеред­нику) з дорученням провести розрахунки, тобто отримати належ­ні суми з покупця за реалізовані товари і перерахувати їх на рахунок постачальника. За організацію транзитного обороту й проведення розрахунків між постачальником і покупцем оптове підприємство нараховує націнку (винагороду) в передбаченому договором проценті до відпускної вартості товарів постачальника. Операції по реалізації товарів транзитом за участю в розрахун­ках відображаються в тій же системі рахунків, що і при реалізації товарів зі складів оптового підприємства з тією різницею, що придбання (тобто виникнення заборгованості постачальнику) та відвантаження товарів покупцеві відображаються одночасно, минаючи рахунок 281 «Товари на складі». Приклад обліку операцій, пов’язаних з реалізацією товарів транзитом за участю оптового підприємства в розрахунках, наведено в табл. 2.7.

                                                                                                                                       Таблиця 2.7

                   ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ТРАНЗИТОМ ЗА УЧАСТЮ В РОЗРАХУНКАХ

Зміст господарської операції

Дебет  

Кредит  

Відвантажено за нарядом оптового підприємства пос­тачальником покупцеві (роз­дрібному торговому підприємству) товари за відпускними (договірними) цінами (в тому числі ПДВ)

361

631

Відображено заборгованість покупця на суму винагороди за організацію транзитної поставки товарів згідно договору

361

702

Відображено суму податкового зобов’язання по ПДВ, визначену за встановленою ставкою до суми винагороди

702

641

Зараховано на поточний рахунок оптового підприємства кошти, одержані від покупця за реалізовані транзитом товари (для подальшого їх перерахування постачальнику) (в тому числі сума винагороди)

311

361

Перераховано постачальнику належну суму за реалізовані транзитом товари

631

311

Списано в кінці звітного періоду на фінансові результати суму чистого доходу від реалізації товарів

702

791

Списано фінансовий резуль­тат (прибуток) від реалізації товарів транзитом

791

441

 

У разі реалізації товарів транзитом без участі в розрахунках оптове підприємство виступає як посередник: бере активну участь в операціях, пов’язаних з плануванням поставок, визначенням номенклатури товарів, укладанням договорів з постачальниками і покупцями; контролює їх виконання. Однак розрахунки з постачальником веде безпосередньо покупець (одержу­вач товарів). Тому така форма реалізації одержала назву «організуючого обороту».

СХЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ТРАНЗИТОМ БЕЗ УЧАСТІ В РОЗРАХУНКАХ ОПТОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Підставою для контролю за виконанням договорів поставок служать копії розрахунково-платіжних документів, які постачальники надають оптовому підприємству на відвантажені на адресу покупців товари. Витрати, пов’язані з організацією транзитного товарообороту (поштово-телеграфні витрати, витрати на відрядження тощо), відображаються на рахунку 93 «Витрати на збут». Приклад обліку операцій, пов’язаних з реалізацією товарів транзитом без участі оптового підприємства в розрахунках, наведено в табл. 2.8.

                                                                                                                                 Таблиця 2.8

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ ТОВАРІВ ТРАНЗИТОМ БЕЗ УЧАСТІ В РОЗРАХУНКАХ

Зміст господарської операції

Дебет  

Кредит  

Відображено суму винагороди, належної до сплати згідно з договором за організацію транзитного обороту:

 

 

— з покупців

361

702

— з постачальників

377

702

Відображено суму податкового зобов’язання по ПДВ, визначену за встановленою ставкою до суми доходу (винагороди)

702

641

Зараховано на поточний рахунок оптового підприємства належну суму винагороди, одержану:

 

 

— від покупців

311

361

— від постачальників

311

377

Списано в кінці звітного періоду на фінансові результати:

 

 

а) суму чистого доходу від реалізації

702

791

б) витрати на збут, пов’язані з організацією транзитного обороту

791

93

 

13