yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.4. Облік торгових знижок з вартості товарів

Бухгалтерский учёт в сфере господарства

3.4. Облік торгових знижок з вартості товарів

     Роздрібним торговим підприємствам можуть надаватися торгові знижки з ціни товарів для відшкодування додаткових витрат, пов’язаних із специфічними властивостями окремих товарів або умовами постачання. Знижки надаються на завіс тари, на відшкодування відходів при роздрібному продажу деяких товарів (ковбасні вироби, рибні товари, вершкове масло тощо), на імпортне взуття для відшкодування втрат по поверненню або уцінці прийнятого від населення з виробничими дефектами взуття та інші можливі втрати.

     Надані постачальниками торгові знижки приймаються на облік записом по дебету рахунку 282 «Товари в торгівлі» в кореспонденції з кредитом рахунку 285 «Торгова націнка» і відображаються в окремій графі накопичувальної відомості.

     Списання втрат при роздрібному продажу товарів, оформлених відповідними документами, за рахунок наданих торгових знижок відображається записом:

Д 285 «Торгова націнка» К 282 «Товари в торгівлі».

     Відходи, отримані при роздрібному продажу товарів (зачерствілі хлібобулочні вироби тощо), згідно з договором підлягають здачі на переробку за цінами приймання, передбаченими договором з постачальником. У бухгалтерському обліку на вартість відходів здійснюється запис:

Д 285 «Торгова націнка» (на суму наданої знижки з роздрібної ціни зданих у переробку товарів)

Д 902 «Собівартість реалізованих товарів» (на суму різниці між роздрібною ціною і ціною приймання зданих на переробку товарів)

К 282 «Товари в торгівлі» (на вартість зданих у переробку товарів за обліковими (роздрібними) цінами).

        Постачальниками можуть надаватися торговим підприємствам знижки на відшкодування додаткових транспортних витрат. Розмір таких знижок узгоджується сторонами та оформляється договором.  Оптовим підприємством одержані знижки на відшкодування транспортних витрат відображаються записом по Д 281 «Товари на складі» і К 285 «Торгова націнка» та показуються в окремій графі накопичувальної відомості.

      Витрати оптового підприємства, пов’язані з доставкою товарів у роздрібну мережу (що підлягають відшкодуванню постачальниками), списують за рахунок наданих знижок.

      Облік знижок з ціни товарів, що надаються після дати реалізації. В зарубіжних країнах з розвинутими ринковими відносинами широко застосовується практика надання знижок при скороченні строків оплати, зокрема розрахунки на умовах «2/10, п/30», за якої покупцям надається 2 %-на знижка за умови оплати протягом 10 днів, інакше повна вартість товару повинна бути оплачена в 30-денний строк.

        Такий метод надання знижок особливо велике значення має в умовах інфляції, коли будь-яке відстрочення платежу призводить до того, що постачальник реально отримує тільки частку вартості реалізованого товару.

      У постачальника на суму знижок, наданих покупцям за дострокову оплату товарів, зменшується дохід від реалізації і відоб­ражається в обліку у складі інших вирахувань з доходу на субрахунку 704 «Вирахування з доходу». По дебету цього субрахунку відображається сума наданих знижок, а по кредиту—списання суми вирахувань з доходу на фінансові результати (дебет субрахунку 791 «Результати операційної діяльності»).

 

Таблиця 3.4

ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ НА УМОВАХ РОЗРАХУНКУ «2/10, п/30»

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

У постачальника (продавця)

Відображено відвантаження товарів покупцю за відпускною вартістю (в тому числі ПДВ)

361

702

Відображено суму податко­вого зобов’язання по ПДВ з доходу від реалізації

702

641

Списано відвантажені товари на собівартість реалізації

902

281

Зараховано на поточний рахунок оптового підприємства кошти, одержані від покупця за реалізовані товари за відпускною вартістю

311

361

Відображено суму торгової знижки з відпускної вартості товарів, надану покупцеві за дострокову оплату товарів

704

361

Перераховано з поточного рахунку покупцеві суму наданої торгової знижки за дострокову оплату товарів

361

311

Відкориговано суму подат­кового зобов’язання по ПДВ у зв’язку із зменшенням обсягу реалізації — «сторно»

704

641

Списано в кінці звітного періоду на фінансові результати:

 

 

- суму чистого доходу від реалізації товарів

702

791

- собівартість реалізованих товарів

791

902

- дебетове сальдо рахунку 704 «Вирахування з доходу»

791

704

Визначено і списано фінансовий результат по операції

791

441

У покупця (роздрібне торгове підприємство)

Оприбутковано придбані у постачальника товари за відпускною вартістю (без ПДВ)

282

631

Відображено суму податкового кредиту по ПДВ

641

631

Перераховано постачальнику в оплату вартості придбаних товарів за відпускною вартістю

631

311

Включено до торгової націнки на товари суму ПДВ, сплачену постачальнику при придбанні товарів

282

285

Відображено суму торгової націнки, нараховану торговим підприємством

282

285

Відображено суму торгової знижки з вартості товарів, надану постачальником за дострокову оплату товарів

282

285

Оприбутковано в касу виручку від реалізації товарів за готівку за продажними (роздрібними) цінами

301

702

 Відображено суму податкового зобов’язання по ПДВ з доходу від реалізації

702

641

Списано за обліковою (про­дажною) вартістю реалізовані товари на собівартість реалізації

902

282

Списано в кінці звітного пе­ріоду суму торгової націнки, що відноситься до реалізованих товарів —« сторно»

902

285

Списано на фінансові результати:

 

 

- суму чистого доходу від реалізації товарів

702

791

- собівартість реалізованих товарів

791

902

Визначено і списано фінан­совий результат по операції

791

441

 

       Облік знижок, наданих покупцям на дату реалізації товарів. З метою стимулювання збуту товарів і прискорення оборотності грошових коштів постачальник (продавець) може прийняти рішення про реалізацію товарів з наданням знижок. До знижок, які надаються покупцям у момент реалізації товарів, відносяться, зокрема: знижки за придбання товару на значну суму або у великій кількості, знижки у передсвяткові та святкові дні, знижки при сезонному розпродажу товарів тощо. В бухгалтерському обліку зазначені операції будуть відображені в такому порядку (табл. 3.5).

Таблиця 3.5

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НАДАННЯМ ЗНИЖКИ ПОКУПЦЯМ НА ДАТУ РЕАЛІЗАЦІЇ (ЗА ПРИДБАННЯ ВЕЛИКОЇ ПАРТІЇ ТОВАРІВ)

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

У продавця (постачальника)

Відпущено товари покупцеві за продажною вартістю (з урахуванням наданої знижки )

361

702

Відображено суму податко­вого зобов’язання по ПДВ з доходу від реалізації

702

641

Списано за собівартістю реалізовані товари

902

281

Зараховано на поточний рахунок оптового підприємства кошти, одержані від покупця за реалізовані товари (з урахуванням наданої знижки)

311

361

Списано в кінці звітного періоду на фінансові результати:

 

 

- собівартість реалізованих товарів

791

902

- суму чистого доходу від реалізації

702

791

Визначено і списано фінансовий результат (прибуток) від реалізації товарів

791

441

У покупця (роздрібне підприємство)

Оприбутковано придбані у постачальника товари за фактичною вартістю прид­бання з урахуванням наданої знижки (без ПДВ)

282

631

Відображено суму податкового кредиту по ПДВ

641

631

Перераховано з поточного рахунку підприємства по­стачальнику в оплату вартості придбаних товарів

631

311

        В аналогічному порядку відображаються операції по наданню знижок при сезонному розпродажу товарів, у передсвяткові та святкові дні.

 

 

18