yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

Вступ

Загальна частина

§ 2. Основні напрямки здійснення державного будівництва

§ 3. Поняття, предмет і система науки державного

§ 4. Історичний розвиток науки державного будівництва

§ 5. Методологічні основи та джерела науки державного

§ 6. Поняття, система навчальної дисципліни

Глава 2

§ 2. Системно-структурна організація органів державної

§ 3. Система принципів організації й діяльності органів

§ 4. Поняття, правове регулювання та співвідношення

§ 5. Поняття і система форм діяльності органів державної

§ 6. Поняття і система методів діяльності органів державної

§ 7. Наукова організація управлінської праці в органах

Глава 3

§ 2. Територіальна основа системи органів державної влади,

§ 3. Правова основа організації та діяльності органів державA

§ 4. Матеріальна і фінансова основи організації та діяльності

Особлива частина

§ 2. Організаційна будова та функції

§ 3. Форми роботи Верховної Ради України

§ 4. Порядок підготовки і проведення сесій

§ 5. Порядок підготовки і проведення першої сесії

§ 6. Організація проведення слухань

§ 7. Методи роботи Верховної Ради України

§ 8. Організація прийняття актів

Глава 5

§ 2. Система, будова та порядок утворення комітетів

§ 3. Функції та компетенція комітетів

§ 4. Форми і методи роботи комітетів

§ 5. Організація роботи тимчасових комісій

§ 6. Структура, функції та організація роботи апарату

§ 7. Організація роботи

Глава 6

§ 2. Організація роботи народних депутатів України

§ 3. Запити і звернення народних депутатів України,

§ 4. Гарантії діяльності народних депутатів України

§ 5. Організація роботи депутатських фракцій і груп.

Глава 7

§ 2. Організація підготовки і проведення виборів

§ 3. Функції Президента України

§ 4. Форми і методи діяльності

§ 5. Організація прийняття та виконання актів

§ 6. Структура, функції, організація роботи апарату

Глава 8

§ 2. Порядок утворення і будова

§ 3. Функції Кабінету Міністрів України

§ 4. Форми і методи діяльності

§ 5. Організація прийняття та виконання актів

§ 6. Організація роботи робочих органів

§ 7. Структура, функції та організація роботи апарату

Глава 9

§ 2. Система, функції та порядок утворення центральних

§ 3. Організаційна будова центральних органів

§ 4. Організація роботи урядових органів

§ 5. Форми і методи діяльності центральних

Глава 10

§ 2. Система, порядок утворення й будова

§ 3. Функції та компетенція місцевих

§ 4. Голова місцевої державної адміністрації та його

§ 5. Форми і методи діяльності місцевих

§ 6. Відділи, управління та інші органи місцевої державної

Глава 11

§ 2. Організація підготовки і проведення виборів депутатів

§ 3. Організаційна будова та функції Верховної Ради

§ 4. Організація роботи органів і посадових осіб

§ 5. Організація роботи депутатів Верховної Ради

§ 6. Форми і методи діяльності Верховної Ради

§ 7. Апарат Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Глава 12

§ 2. Функції Ради міністрів

§ 3. Форми і методи діяльності Ради міністрів

§ 4. Організація роботи апарату Ради міністрів

§ 5. Організація діяльності інших органів виконавчої влади

Глава 13

§ 2. Територіальна громада — первинний суб’єкт місцевого

§ 3. Принципи місцевого самоврядування в Україні

§ 4. Функції місцевого самоврядування в Україні

§ 5. Основи місцевого самоврядування

§ 6. Гарантії місцевого самоврядування в Україні

Глава 14

§ 2. Функції та компетенція місцевих рад

§ 3.Форми та методи діяльності місцевих рад

§ 4. Організація роботи постійних і тимчасових комісій

§ 5. Апарат місцевої ради і організація його роботи

§ 6. Служба в органах місцевого самоврядування.

§ 7. Організація роботи органів самоорганізації

Глава 15

§ 2. Організація роботи депутатів місцевих рад

§ 3. Організація роботи депутатів місцевих рад

§ 4. Депутатські запити, звернення, запитання,

§ 5. Гарантії діяльності депутатів місцевих рад

Глава 16

§ 2. Форми і методи роботи виконавчих комітетів

§ 3. Організація роботи апарату виконавчих комітетів

§ 4. Система, будова, порядок утворення

§ 5. Функції та компетенція виконавчих органів

Глава 17

§ 2. Відносини органів державної влади, органів влади

§ 3. Відносини органів державної влади, органів влади

 

1