yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

Глава 7

 

Організація роботи

Президента України

 

§ 1. Основи організації і діяльності

Президента України

Президент України є одноосібним главою держави, одним з вищих

органів державної влади, який виступає від імені держави. У публічних

правовідносинах він завжди є офіційною особою і не може передавати

свої повноваження іншим особам або органам. Звання Президента Укра-

їни охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки він

не був усунутий з поста в порядку імпічменту.

Правову основу організації й діяльності Президента становлять нор-

ми Конституції України, законів України «Про вибори Президента

України», «Про оборону України», «Про Збройні Сили України», «Про

Раду національної безпеки і оборони України», «Про громадянство

України» та інших. Організаційно-правові аспекти діяльності Президен-

та України, зокрема порядок здійснення тих чи інших повноважень гла-

ви держави та організація роботи його апарату, на сьогодні визначається

здебільшого його власними указами (зокрема, «Питання Секретаріату

Президента України» від 27 січня 2005 р. № 111/2005, «Про Секретаріат

Президента України» від 24 січня 2005 року № 108/2005, «Про щорічні

послання Президента України до Верховної Ради України» від 9 квітня

1997 року № 314/97, «Про затвердження Положення про порядок підго-

товки і внесення актів Президента України» від 20 серпня 1993 року, «Пи-

тання підготовки та проведення робочих поїздок Президента України» від

9 грудня 1995 року № 1144/95 та ін.).

Виконання президентських повноважень фінансується за рахунок

Державного бюджету України. Головним розпорядником коштів Дер-

жавного бюджету, що виділяються на забезпечення діяльності Прези-

дента України, є Державне управління справами. За Законом «Про Дер-

жавний бюджет України на 2004 рік» (із змінами, внесеними Законом

від 17 червня 2004 року № 1801-IV) на організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності апарату

Президента України було виділено 51080,1 тис. грн., на обслуговуван-

ня діяльності Президента — 31790,6 тис. грн., на його офіційні візити

за кордон — 5900,0 тис. грн.

117

Глава Української держави має власну резиденцію на вул. Банковій, 6

у м. Києві, загальною площею 2,65 га, де розташовується Секретаріат

Президента. Протокольні заходи та офіційні церемонії за участю Пре-

зидента проводяться в Маріїнському палаці.

Згідно з Постановою парламенту «Про забезпечення, обслуговуван-

ня та охорону Президента України» від 4 січня 1992 року № 2033-ХІІ,

оплата праці глави держави становить 22 мінімальні заробітні плати. На

період перебування на посту Президентові надаються заміська рези-

денція та службова квартира в м. Києві, спеціально обладнані літак і

вертоліт, автомобільний транспорт. Охорону Президента і його сім’ї за-

безпечує Управління державної охорони України.

 

 

41