yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->§ 4. Організація роботи апарату Ради міністрів

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні

§ 4. Організація роботи апарату Ради міністрів

Автономної Республіки Крим

Апаратом Ради міністрів АРК є Управління справами Ради міністрів

АРК, яке здійснює правове, організаційне, фінансово-господарське і

матеріально-технічне забезпечення діяльності уряду Автономної Рес-

публіки Крим. Управління справами очолює Міністр Ради міністрів АРК.

До структури Управління справами входять головні управління, управ-

ління, відділи і патронатна служба керівництва Ради міністрів АРК.

У складі головних управлінь можуть утворюватися відділи і сектори.

Управління справами здійснює такі повноваження:

– організовує взаємодію членів Ради міністрів АРК з органами

публічної влади України, інших країн, з якими укладені угоди, а також

з підприємствами, установами, організаціями;

– розробляє і вносить на розгляд Ради міністрів АРК проекти актів,

здійснює контроль за своєчасним наданням проектів іншими органа-

ми виконавчої влади АРК;

– готує інформаційні матеріали, проекти виступів, доповідей, спів-

доповідей, забезпечує вирішення організаційних питань;

– організовує супроводження Голови Ради міністрів АРК і його за-

ступників під час службових поїздок, оформлює за їх результатами про-

токольні доручення і інформує про їх виконання;

– організовує прийом громадян та посадових осіб Головою Ради

міністрів АРК і його заступниками;

187

– здійснює організаційне забезпечення проведення засідань Ради

міністрів АРК, її робочих органів, ведення і оформлення протоколів і

прийнятих рішень;

– організовує перевірку виконання органами виконавчої влади

АРК, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого са-

моврядування норм чинного законодавства України;

– проводить роботу, пов’язану з підбором, розстановкою кадрів,

веде їх облік, організовує перепідготовку і підвищення кваліфікації;

– бере участь у протокольних заходах, прийомах, делегаціях, здійс-

нює їх фінансування;

– забезпечує ведення діловодства, єдиний порядок оформлення,

обробки документів і контроль за їх проходженням.

 

 

75