ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->2.4.2 Ультразвуковий діапазон частот

Діагностика

2.4.2 Ультразвуковий діапазон частот

 

         Ультразвукових процесів, здатних інформувати про ранню стадію розвитку дефектів, досить багато. Один з них, пов'язаний з випромінюванням хвиль напруги, що викликається виникненням і розвитком різних за природою дефектів, аж до дефектів структури матеріалу, називається акустичною емісією. Це явище заслуговує на особливу увагу, тому розглянемо його природу детальніше.

         Вимірювання параметрів хвиль напруги дозволяє виявляти, оцінювати розміри і ступінь небезпеки дефектів, прогнозувати руйнуюче навантаження і ресурс.

         Сучасна апаратура дозволяє виявляти рух скупчення дислокацій і розвиток мікротріщини площею 0.01 кв. мм.

         Хвилі напруги у твердих тілах можуть збуджуватися як зовнішніми, так і внутрішніми джерелами. Прикладом зовнішніх джерел є:

        •зіткнення твердих тіл;

        •струмені рідини (газу) при обтіканні тіла в режимах турбулентної течії, кипіння, кавітації;

        •сухе тертя твердих тіл при взаємному ковзанні.

         Акустична емісія виникає також при появі втомних тріщин, періодичне розкриття і схлопування яких характеризується тертям і притиранням їх поверхонь.

         До внутрішніх джерел відносять ті, що піддаються зміні (перебудові) елементи структури матеріалу у разі локального і достатньо швидкісної зміни напруги.

         Інформацію про джерело АЕ містить амплітуда імпульсу, його тривалість і час приходу сигналу. Амплітуду імпульсу можна також характеризувати непрямим чином: числом перевищення сигналом визначеного наперед заданого рівня обмеження (дискримінація).

         Число перевищень називається сумарною АЕ, воно пов'язане з амплітудою і може використовуватися як інформативний параметр.

         Наступне завдання, що вирішується при створенні системи діагностики, пов'язане із знаходженням оптимального способу обробки сигналу, що зводить до мінімуму вплив перешкод і що дозволяє однозначно співвіднести отриману характеристику сигналу з виглядом дефекту, що виявляється.

         Характеристики коливального процесу, чутливі до зміни технічного стану машин, утворюють деяку сукупність або клас діагностичних ознак.

         Створення подібного класу ознак є ключовим моментом при створенні системи діагностики, що багато в чому визначає її ефективність.

 

 

 

 

 

11