ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->V. Майнові та особисті немайнові права батьків-вихователів та вихованців

Дитячий будинок сімейного типу як форма улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

V. Майнові та особисті немайнові права батьків-вихователів та вихованців

дитячого будинку сімейного типу

             34. У батьків-вихователів не виникає права власності на майно вихованців дитячого будинку сімейного типу, а у вихованців не виникає права власності на майно батьків-вихователів.

             35. За вихованцями зберігаються раніше призначені аліменти, пенсії, інші виплати. Аліменти, пенсії, інші виплати, які належать малолітнім вихованцям, перераховуються на їх особисті рахунки, відкриті в установах банку. Неповнолітня дитина має право на самостійне одержання аліментів та розпоряджання ними відповідно до Цивільного кодексу України.

             Батьки-вихователі мають право використовувати зазначені кошти за погодженням з органом опіки та піклування тільки для спеціального лікування (операція на серці, трансплантація тощо), придбання спеціальних інструментів для розвитку здібностей дитини і спеціальних допоміжних засобів для дитини з вадами фізичного розвитку.

             Дозвіл на витрачання батьками-вихователями коштів, які належать неповнолітнім у вигляді аліментів, пенсій, інших виплат, для спеціального лікування (операція на серці, трансплантація тощо) вихованців, придбання спеціальних інструментів для розвитку здібностей дитини і спеціальних допоміжних засобів для дитини з вадами фізичного розвитку надається органом опіки та піклування у письмовій формі.

             36. За вихованцями зберігаються пільги та державні гарантії, встановлені законодавством для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

             37. Майно та кошти, набуті спільною працею вихованців та батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, є їх спільною сумісною власністю.

             38. У разі створення дитячого будинку сімейного типу на житловій площі батьків-вихователів, вихованці мають такий же обсяг прав на жиле приміщення батьків-вихователів, як і члени їх сім’ї, які проживають разом з ними і ведуть з ними спільне господарство.

             39. Вибуття дітей із дитячого будинку сімейного типу не тягне за собою виникнення між батьками-вихователями та вихованцями аліментних правовідносин.

             Смерть батьків-вихователів або вихованців дитячого будинку сімейного типу не тягне за собою виникнення між батьками-вихователями та вихованцями спадкових правовідносин.

             40. Батьки-вихователі не мають права визначати або змінювати прізвища, ім’я, та по батькові вихованців дитячого будинку сімейного типу.

             41. Батьки-вихователі не мають права примушувати вихованців сповідати будь-яку релігію без їх згоди.

             42. Якщо батьками-вихователями є подружжя, то вони нестимуть часткову відповідальність в рівних долях за шкоду заподіяну життю та здоров’ю вихованців.

             43. Шкода, завдана малолітнім вихованцем, відшкодовується батьками-вихователями, якщо вони не доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення ними від здійснення виховання та нагляду за малолітніми вихованцями.

             У разі відсутності у неповнолітнього вихованця майна, достатнього для відшкодування завданої ним шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі, батьками-вихователями якщо вони не доведуть, що шкоду було завдано не з їхньої вини.

             Інші питання відшкодування шкоди, завданої вихованцями вирішуються згідно з законодавством України.

VI. Матеріальне забезпечення дитячого будинку сімейного типу

             44. Фінансування дитячого будинку сімейного типу та утримання батьків-вихователів та вихованців здійснюється за рахунок видатків з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського, Автономної Республіки Крим та міст обласного значення.

             Дитячому будинку сімейного типу може надаватися юридичними та фізичними особами фінансова та благодійна допомога.

             45. Дитячому будинку сімейного типу щомісяця виділяються кошти на харчування вихованців, придбання для них одягу, взуття, м’якого інвентарю, лікарських засобів, предметів особистої гігієни, іграшок, книжок тощо відповідно до норм для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлених МОН.

             На час навчання вихованців у професійно-технічних навчальних закладах, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації після досягнення ними 18-річного віку кошти на їх утримання виділяються дитячому будинку сімейного типу з відповідного місцевого бюджету, якщо вихованці на час навчання проживають у цьому будинку.

             Для господарського обслуговування приміщення, оплати тепло-, електро- і водопостачання, побутових послуг і послуг зв’язку виділяються бюджетні кошти за нормами і тарифами, що діють у відповідній місцевості, пропорційно кількості вихованців.

             46. Після ухвалення рішення про створення дитячого будинку сімейного типу у разі необхідності батькам-вихователям протягом двох місяців з моменту ухвалення зазначеного рішення надається позачергово індивідуальний житловий будинок або багатокімнатна квартира за нормами, встановленими законодавством з урахуванням рідних дітей баьків-вихователів, які не досягли чотирнадцятирічного віку, та дітей, переданих їм для виховання та спільного проживання.

             Надане в користування житлове приміщення повинне бути обладнане необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, перелік яких визначається органом опіки та піклування.

             Батьки-вихователі, вихованці та інші особи, які проживають у наданому жилому приміщенні, мають рівні права та обов’язки по користуванню наданим майном та житловим приміщенням.

             Надання та користування наданим житловим приміщенням здійснюється в порядку, встановленому законодавством для надання та користування службовими житловими приміщеннями.

             Батьки-вихователі втрачають право на житлове приміщення, в якому вони мешкали до створення дитячого будинку сімейного типу, якщо воно належить до державного або громадського житлового фонду і в ньому не залишилися проживати члени їх сім’ї.

             В разі припинення дії Договору, вони позбавляються наданого їм у зв’язку зі створенням дитячого будинку сімейного типу житлового приміщення та повертаються на житлову площу, яку раніше займали або їм надається рівноцінна житлова площа.

             47. За згодою сторін Договору батькам-вихователям може надаватися у користування земельна ділянка для ведення садівництва та городництва поблизу місця його знаходження, а також транспортний засіб.

             Надання та користування наданою земельною ділянкою здійснюється відповідно з земельним законодавством.

             Надання та користування транспортним засобом здійснюється відповідно з цивільним законодавством.

             48. Батькам-вихователям щомісяця виплачується грошове утримання в розмірі їх середнього заробітку за останнім місцем роботи та пропорційно кількості дітей, взятих на виховання.

             На період комплектування дитячого будинку сімейного типу та у разі збереження статусу дитячого будинку сімейного типу у результаті зменшення кількості дітей в ньому через вибуття їх за віком або з інших причин, батькам-вихователям виплачується грошове утримання у розмірі, який не менше передбаченого за виховання п’яти дітей-сиріт.

             За виховання дітей, які мають вади розумового або фізичного розвитку, грошове утримання збільшується відповідно до чинного законодавства.

             Щороку батькам-вихователям надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі їх місячного грошового утримання.

             49. Сплата внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування із сум грошового утримання батьків-вихователів здійснюється органом опіки та піклування, у порядку та розмірах, встановлених законодавством для найманих працівників.

             50. Грошові кошти, передбачені п.п. 37, 38, 41 перераховуються щомісяця, не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним, на банківський рахунок батьків-вихователів, відкритий в установі банку.

             51. Батьки-вихователі ведуть облік видатків у письмовій формі по прибутках та видатках грошових коштів. Відомості про витрачені кошти надаються до органу опіки та піклування щороку не пізніше 31 грудня.

             Заощаджені протягом року бюджетні кошти вилученню не підлягають і використовуються батьками-вихователями для задоволення потреб вихованців у наступному році.

             52. Контроль за належним використанням коштів та матеріальних цінностей у дитячому будинку сімейного типу здійснюється органом опіки та піклування.

             53. Органи опіки та піклування за участю об’єднань громадян, професійних спілок щороку забезпечують безкоштовне оздоровлення вихованців.

             Вихованці, які за медичними показаннями потребують санаторно-курортного лікування, забезпечуються путівками до санаторіїв.

             54. Інші питання матеріального та фінансового забезпечення дитячого будинку сімейного типу вирішуються органом опіки та піклування за погодженням з батьками-вихователями.

 

 

28