ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Право->Содержание->Правовідносини, що виникають під час діяльності дитячого будинку сімейного типу, можна класифікувати залежно від різних критеріїв:

Дитячий будинок сімейного типу як форма улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

Правовідносини, що виникають під час діяльності дитячого будинку сімейного типу, можна класифікувати залежно від різних критеріїв:

1. За суб’єктами:

-       між батьками-вихователями та вихованцями дитячого будинку сімейного типу;

-       між вихованцями дитячого будинку сімейного типу та іншими членами сім’ї батьків-вихователів (рідними дітьми батьків-вихователів, їх батьками та ін.);

-       між вихованцями дитячого будинку сімейного типу;

-       між батьками-вихователями і місцевими органами опіки та піклування;

-       між вихованцями дитячого будинку сімейного типу і місцевими органами опіки та піклування.

2. По відношенню суб’єктів до дитячого будинку сімейного типу:

-       внутрішні – між батьками-вихователями, вихованцями дитячого будинку сімейного типу та членами родини батьків-вихователів;

-       зовнішні – між суб’єктами дитячого будинку сімейного типу і органами опіки та піклування.

3. В залежності від джерела регулювання:

-       що є об’єктом законодавчого регулювання;

-       що є об’єктом договірного регулювання.

4. За галузевою належністю:

-       сімейно-правові;

-       цивільно-правові;

-       трудові;

-       по соціальному забезпеченню;

-       адміністративно-правові;

-       земельні.

5. За об’єктом :

-       майнові;

-       особисті.

6. За цільовим призначенням:

-       щодо створення дитячого будинку сімейного типу;

-       щодо функціонування дитячого будинку сімейного типу;

-       щодо припинення діяльності дитячого будинку сімейного типу.

          Як було зазначено вище, у процесі функціонування дитячого будинку сімейного типу виникає цілий комплекс взаємопов’язаних відносин, що регулюються різними галузями права та законодавства, і відрізняються за певними ознаками. Ця обставина пояснюється складним суб’єктним складом дитячого будинку сімейного типу, а також багатоманітністю особистих та майнових благ щодо яких складаються ці правовідносини, тобто їх об’єктів. Кожна із наведених вище класифікацій віддзеркалює ті чи інші особливості правовідносин, що виникають в процесі функціонування дитячого будинку сімейного типу, дозволяє глибше зрозуміти правову природу цих правовідносин і, як наслідок, шляхи найбільш ефективного їх регулювання. В основу подальшого дослідження покладено класифікацію правовідносин за цільовим призначенням, оскільки вона дозволяє з найбільшою ефективністю прослідкувати динаміку правовідносин під час створення, діяльності та припинення діяльності дитячого будинку сімейного типу, а також дає змогу впорядкувати механізм правового регулювання цих відносин залежно від часу їх виникнення, зміни і припинення.

Серед правовідносин, що виникають під час діяльності дитячого будинку сімейного типу, центральними є цивільно-правові правовідносини. Вони ж становлять основний предмет даного дисертаційного дослідження. Крім цивільно-правових в процесі діяльності дитячого будинку сімейного типу виникає ціла низка правовідносин, які за своєю природою не є цивільно-правовими і регулюються іншими галузями права. До них, зокрема, належать правовідносини адміністративно-правові, трудові, земельно-правові, а також ті, що регулюються законодавством про соціальне забезпечення. Розгляд цих відносин не є безпосередньою метою даного дослідження, а. їх перелік є необхідним через дві обставини: по-перше, ці правовідносини тісно пов’язані з цивільно-правовими правовідносинами і багато в чому зумовлюють їх розвиток; по-друге, вони мають дуже важливе значення для діяльності дитячого будинку сімейного типу в цілому.

Мета і обсяг даного дослідження не дозволяють докладно розглянути адміністративно-правові, трудові, земельно-правові правовідносини і правовідносини у галузі соціального забезпечення, що виникають під час діяльності дитячого будинку сімейного типу. Але перелік цих правовідносин ще раз підтверджує висновок згідно з яким діяльність дитячого будинку сімейного типу охоплює дуже складний комплекс правовідносин різної галузевої належності, які потребують докладного вивчення і нормативного впорядкування.

 

 

9