yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Дослідження рухів зубообробного верстата

МЕТА РОБОТИ

Закріпити теоретичні знання з кінематики верстата; засвоїти визначення колової та радіальної подач, схеми їх здійснення; розглянути схеми, які пропонуються для дослідження рухів подач; виконати запропоновані дослідження  та  набути навичок проведення досліджень.

 

ОБГРУНТУВАННЯ  РОБОТИ

З аналізу верстатів, які працюють зуборізальним довбачем, відомо, що для створення вінця зубчатого колеса потрібна наявність якнайменше чотирьох рухів: - головного – зворотного – поступового руху довбача;

- колової подачі;

- обкату та ділення;

- радіальної подачі.

При роботі верстата застосовується і п’ятий, допоміжний рух, що зменшує тертя між довбачем та заготовкою.

Найбільш складними для засвоєння студентами є кінематичні ланцюги колової та радіальної подач, але не кінематика цих ланцюгів, а чітке уявлення того, що таке колова та радіальна подачі, їх визначення та призначення.

Визначення колової та радіальної подач

Колова подача – це переміщення довбача по діаметру ділильного кола,  мм, за один подвійний хід довбача (рисунок 1). Розмірність колової подачі – мм/подв.хід. Саме це складне визначення і потрібно засвоїти при виконанні роботи.

Радіальна подача – це переміщення довбача в радіальному напрямку за один його подвійний хід (рисунок 2). Розмірність радіальної подачі – також мм/подв.хід. Радіальне переміщення може здійснюватися або довбачем (штосельною бабкою), або заготовкою, що залежить від конструкції верстата (моделі верстата), який працює за тим або іншим принципами ( рисунок 3 ). Так, на верстатах моделей 514, 5В12, 5А12 застосовується принцип радіального врізання від кулачка. На верстатах моделей 5140, 5122 радіальна подача здійснюється за допомогою

Рисунок 1 – Схема, що пояснює визначення колової подачі

 

 

 

Рисунок 2 – Схема, що пояснює визначення радіальної подачі

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Схеми радіального врізання на верстатах різних моделей

 

гідромеханічної системи – переміщення клина гідросистемою верстата.

 

 

3