yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Дослідження рухів зубообробного верстата

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 

Дослідження колової та радіальної подач виконуються з використанням допоміжних пристроїв. Так, для дослідження колової подачі довбач знімають із штоселя верстата, а на його місці розміщують пристрій, що несе стрілку. На столі верстата розміщують та кріплять сектор, що має поділки в мм. Для кращого спостереження потрібно, щоб діаметр сектора збігався із діаметром стола верстата і значно перевищував діаметр реального зуборізального інструмента.  Схема пристрою подана на рисунку 4. На рисунку позначені: 1- штосель верстата; 2 – стіл верстата; 3 – сектор з поділками; 4 – стрілка. Перед початком досліджень ланцюг ділення та обкатки розмикають, щоб стіл верстата був нерухомий. Для цього на верстаті мод. 5140 розмикають гітару. Схема розімкнутої гітари показана на рисунку 5. Дослідження ведуть  з майстром, що навчає, або викладачем.

 

 

Рисунок 4 – Схема пристрою для дослідження колової подачі

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                                    б)

 

 

Рисунок 5 -  Схема гітари ділення та обкату зімкнутої а) та розімкнутої б)

 

 

 

 

Рисунок 6 - Передня панель штосельної бабки верстата 5140

 Порядок виконання цієї частини роботи такий. Після  розміщення пристроїв (стрілки та сектора) перевіряють хід штоселя. Для цього штосель рухають за допомогою ключа, обертаючи спеціальний квадрат, розміщений на передній панелі штосельної бабки

( рисунок 6). При нижньому положенні штоселя перевіряють та регулюють розміщення стрілки відносно сектора. При нижньому положенні штоселя стрілка не повинна торкатися сектора, а її кінець повинен бути розміщений над шкалою з  відліком „0” (рисунок 4). Після цих дій можна вмикати верстат у роботу. Спочатку вмикається гідравлічна система, а потім головний рух верстата. Краще проводити дослідження на найменшій частоті подвійних рухів (65  подвійних рухів), тобто перед вмиканням верстата потрібно усвідомити, на яку частоту налагоджений головний рух верстата. Для того щоб знімати показання, викладач або  майстер, що навчає,  призначає одного – двох студентів лічити кількість подвійних рухів і голосно вигукувати кожний 10 - й; двох-трьох студентів призначають  спостерігати за  переміщенням  стрілки та записувати показання  відліків у журнал звітів.

Запис відліків потрібно  вести згідно з таблицею 1.

Після  заповнення таблиці дослідження припиняють. Для усунення випадкових недоліків підраховують середнє арифметичне значення колової подачі, мм/подв.хід,

,

 

де Si – значення дослідженої колової подачі.

 Отримане  S значення подачі штучне, тому що  при дослідженні використовується пристрій, розмір якого не збігається з розмірами реального довбача. Тому згідно зі схемою рисунка 4 потрібно перераховувати Sдос до Sфакт, користуючись пропорцією

,

де  Dd   - діаметр довбача, до якого у таблицях довідників подано значення колової подачі; 

Dс - діаметр сектора , мм.

S факт   перевіряють за таблицями (стандартні значення), на які налагоджується ланцюг колової подачі. Роблять висновки про співвідношення табличної та дослідної подач.

 

4