yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание

Экологическое право

Розділ І

§ 2. Система екологічного права. Розвиток вітчизняного екологічного законодавства. Джерела екологічного права. Проблеми назви галузі права

Розділ II

§ 2. Суб'єкти права власності на природні ресурси

§ 3. Форми власності на природні ресурси

§ 4. Підстави виникнення та припинення права власності на природні ресурси

§ 5. Право природокористування: поняття й види. Загальне та спеціальне природокористування

§ 6. Екологічні вимоги щодо використання природних ресурсів

Розділ III

§ 2. Правові вимоги щодо забезпечення екологічної безпеки при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції, введенні в дію та експлуатації підприємств, споруд та інших об'єктів

§ 3. Правові вимоги щодо безпеки продуктів

§ 4. Правове регулювання поводження з небезпечними речовинами

§ 5. Правове регулювання поводження з відходами

§ 6. Правове забезпечення радіаційної безпеки

§ 7. Правовий захист населення від шуму

§ 8. Правове регулювання відносин, що виникають у зв'язку з надзвичайними

екологічними ситуаціями.

§ 9. Правове регулювання безпечного використання генетично змінених організмів

Розділ IV

§ 2. Органи державного управління загальної компетенції

§  3.   Органи  державного  управління   спеціальної компетенції

§ 4. Інші органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

§ 5. Громадське управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

§ 6. Функції управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

Розділ V

§ 2. Екологічне правопорушення як підстава юридичної відповідальності

§ 3. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

§ 4. Кримінальна відповідальність за екологічні злочини

§ 5. Цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища

 

1