yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание

Економічна історія України і світу

КНИГА 1

--- Частина І

--- Розділ 1. ГОСПОДАРСЬКИЙ РОЗВИТОК ЗА ПЕРВІСНОЇ ДОБИ

Розділ 2. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СТАРОДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

2.2. Господарство Стародавньої Греції

2.3. Античний Рим: економічні причини розквіту і занепаду

2.4. Господарство скіфів, грецьких і римських колоній Північного Причорномор'я

Частина II

1.2. Агрокультура і сільськогосподарська техніка

1.3. Середньовічне місто, розвиток ремесла

1.4. Торгівля. Кредит. Фінанси

Частина III

--- Розділ 1. ГОСПОДАРСТВО КРАЇН ЄВРОПИ, США У ПЕРІОД ГЕНЕЗИ ІНДУСТРІАЛЬНО- ГО СУСПІЛЬСТВА (XVI — XVIII ст.)

--- 1.1. Основні аспекти розвитку господарства країн Західної Європи

1.2. Особливості економічного розвитку країн Центральної, Південно-Східної та Східної Європи

Розділ 2. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ в XIX — на початку XX ст.

2.2. Індустріалізація

2.3. Особливості аграрного розвитку

2.4. Міжнародні економічні відносини

Розділ 3. ГОСПОДАРСТВО СВІТУ

--- В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

--- 3.1. Подолання економічних наслідків першої світової війни та стабілізація господарства

3. 2. Світова економічна криза 1929—1933 pp. і економічний розвиток у 30-х роках XX ст.

Розділ 4. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО (1939 p. — 90-ті роки XX ст.)

4.2. Динаміка та структурні зміни господарського розвитку другої половини 40—90-х років XX ст.

4.3. Індустріалізація сільського господарства

4.4. Міжнародні економічні відносини

4.5. Нові індустріальні країни: їхнє становлення і економічний розвиток

КНИГА 2

1.1. Процес феодалізації селян і земельні відносини

1.2. Ремесла. Міста

Розділ 2. ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ в XVI—XVIII ст.

2.2. Аграрна еволюція українських земель у другій половині XVII — XVIII ст.

2.3. Мануфактурний період української промисловості

2.4. Розвиток українського національного ринку. Фінанси

Розділ 3. ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ в XIX — на початку XX ст.

3.2. Індустріалізація

3.3. Промисловий розвиток західноукраїнських земель

3.4. Сільське господарство України в дорефор- мений період

3.5. Аграрні реформи та розвиток сільського госпо- дарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст.

3.6. Зародження і розвиток кооперативного руху

3.7. Внутрішня і зовнішня торгівля

3.8. Фінанси і кредит

Розділ 4. ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ в 1914 — 1939 pp.

4.2. Нова економічна політика в Україні

4.3. Індустріалізація та колективізація: позитивні і негативні наслідки

4.4. Західноукраїнські землі в 20—30-х роках ХХст.

Розділ 5. ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ в 1939 p. — 90-ті роки XX ст.

5.2. Відбудова і розвиток промисловості

5.3. Сільське господарство

5.4. Фінанси, кредит, добробут

5.5. Участь України в світовому господарстві

5.6. Економіка незалежної України

КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

 

1