yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание->Тема 6. оцінка вартості земельної ділянки, будівель і споруд.

Економіка підприємства

Тема 6. оцінка вартості земельної ділянки, будівель і споруд.

 

  1. Теоретичні аспекти визнання земельних ділянок та об’єктів нерухомості складовими потенціалу підприємства.
  2. Особливості оцінки земельних ділянок в Україні.
  3. Методичні основи оцінки вартості земельних ділянок.
  4. Оцінка вартості будівель і споруд.

 

1.Теоретичні аспекти визнання земельних ділянок та об’єктів нерухомості складовими потенціалу підприємства.

 

Вартість земельної ділянки, будівель і споруд визначається їх специфічною корисністю, унікальністю, довговічністю, місце розташуванням, а також кількістю ринкових пропозицій. При цьому слід зазначити, що алгоритм визначення вартості землі чи нерухомості тісно переплітається з юридичними процедурами, які формують, визначають, регламентують та обслуговують відносини власності на ці об’єкти.

Земельна ділянка – частина земної поверхні, яка має фіксовані межі, характеризується визначеним місце розташуванням, природними властивостями, певними фізичними параметрами, правовим і господарським статусом та іншими характеристиками, котрі дозволяють використовувати її в економічних відносинах. По своїй суті всі властивості земель можна розподілити на три основні частини: природно-фізичні, антропогенні та нематеріальні.

Земля – специфічний засіб виробництва, що функціонує у всіх галузях народного господарства. Як засіб виробництва, земля характеризується певними особливостями, що безпосередньо впливають на оцінку її вартості:

-          не є результатом попередньої праці;

-          просторово обмежена;

-          не замінюється іншими засобами виробництва;

-          має незмінне місце розташування;

-          не схильна до зносу при правильному використанні;

-          територіально різноякісна;

-          кожна конкретна земельна ділянка характеризується специфічною тільки для неї корисністю;

-          практично у всіх сферах діяльності людини (крім сільського та лісового господарства) земля виступає, в основному, як просторовий операційний базис. Тому земля нерозривно пов’язана з об’єктами, які на ній розташовані: будинками, спорудами, дорогами,  іншими матеріальними елементами, створеними працею людини, тобто поліпшенням.

Поліпшення земельної ділянки – фізичні наслідки будь-яких заходів, що призвели до зміни рельєфу, умов освоєння та експлуатації земель, або потенційної прибутковості її використання (спрямованих на зміну технологічного способу використання об’єкта нерухомості чи його споживчої вартості).

Нерухомість – об’єкти з фіксованим місце розташуванням у просторі (на земній поверхні) та все, що з ними невід’ємно пов’язано над чи під землею, а також сукупність прав, які визначають їх юридичний статус. Таким чином вирізняють поняття нерухомості фізичних об’єктів та прав власності щодо нерухомості.

Цілісний архітектурний комплекс – сукупність об’єктів нерухомості, які нерозривно поєднані на функціональній, естетичній, культурній чи іншій основі. Оцінка вартості одного з об’єктів як складової цілісного архітектурного комплексу не має сенсу з огляду на неможливість його окремого використання.

Будівлі – інженерно-архітектурні споруди, що створюють (чи використовують) приміщення для здійснення певних бізнес-процесів.

Споруди – будівельні об’єкти, призначені для здійснення спеціальних технічних процесів, а також усього комплексу супровідних процесів.

Будинки та споруди як об’єкти нерухомого майна також характеризуються низкою особливостей:

-          нерозривно пов’язані з землею і не можуть бути переміщені в інше місце без заподіяння невиправного фізичного збитку;

-          зношуються;

-          в процесі оцінки їх вартості доцільне застосування узагальнюючих технічних характеристик, наприклад : 1 м2 площі, 1 м погонний довжини, 1 м3 обсягу і т. ін.

-          Ринок нерухомості розвивається досить динамічно, тут найбільш сильно діє закон попиту та пропозиції, що сприяє застосуванню середніх цін для оцінки аналогічних об’єктів.

-          У зв’язку з тим, що земля є одним з головних багатств суспільства, володіння яким визначає майновий і соціальний стан різних груп населення, то необхідний ефективний механізм правового регулювання різноманітних соціально-економічних відносин між юридичними та фізичними особами з приводу володіння, розпорядження та користування землею (надання в оренду, купівля-продаж, розподіл, організація використання, охорона і т. ін.).

 

 

15