yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание->2. Особливості оцінки земельних ділянок в Україні

Економіка підприємства

2. Особливості оцінки земельних ділянок в Україні

 

Правове регулювання оцінки землі здійснюється відповідно до Конституції України (254к/96-ВР), Земельного кодексу України (2768-14), закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” №2658-111 від 12 липня 2001 року, Закон України „Про оцінку земель” №1378-1У від 11 грудня 2003 року, інших законів і нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

Відповідно до Закону України „Про оцінку земель” оцінка землі проводиться на основі принципів:

-          законності

-          єдності методологічного та інформаційного простору у сфері оцінки земель;

-          безперервності процесу оцінки земель;

-          доступності використання даних з оцінки земель;

-          рівності перед законом суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель.

Залежно від методичних особливостей оцінки вартості земельні ділянки підприємств виокремлюються в дві групи:

-    ділянки промислової зони, забудовані в основному виробничими  будівлями і спорудами;

-    ділянки, зайняті об’єктами соціального призначення (будинки культури, лікарні, готелі, гуртожитки, будинки відпочинку тощо).

Залежно від цілей (призначення) оцінка вартості землі може розглядатися, з одного боку, як основа вирішення законодавчо обумовлених задач (сплата земельного податку) або виступати економічним регулятором земельних відносин (спадщина, дарування тощо), що потребує встановлення нормативної вартості (ціни) землі з урахуванням типових, офіційно затверджених інструктивно-методичних документів, а з іншого боку, - існує незалежна експертна оцінка, в ході якої визначається ринкова вартість землі, або право оренди земельної ділянки, тобто

Залежно від мети та методів проведення грошова оцінка земель поділяється на такі види:  нормативна; експертна.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок – капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі:

-          визначення розміру земельного податку;

-          визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;

-          визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно з законом;

-          визначення втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

-          розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться відповідно до державних стандартів, норм, правил, а також інших нормативно-правових актів на землях усіх категорій та форм власності юридичними особами, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою. Для земельних ділянок сільськогосподарського призначення така оцінка проводиться не рідше як один раз у 5-7 років, а несільськогосподарського призначення – не рідше як один раз у 7-10 років.

За результатами нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається технічна документація, яка затверджується відповідною сільською, селищною, міською або районною радами та підлягає державній експертизі відповідно до діючого законодавства.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок – результат визначення вартості земельної ділянки та пов’язаних з нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту, який підлягає рецензуванню в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на них:

-          відчуження та страхування земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності;

-          застави земельної ділянки відповідно до закону;

-          визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного проекту на земельні поліпшення;

-          визначення вартості земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності, у разі якщо вони вносяться до статутного фонду господарського товариства;

-          визначення вартості земельних ділянок при реорганізації, банкрутстві або ліквідації господарського товариства (підприємства) з державною часткою чи часткою комунального майна, яке є власником земельної ділянки;

-          виділення або визначення частки держави чи територіальної громади у складі земельних ділянок, що перебувають у спільній власності;

-          відображення вартості земельних ділянок та права користування земельними ділянками у бухгалтерському обліку відповідно до законодавства України;

-          визначення збитків власникам або землекористувачам у випадках, встановлених законом або договором;

-          рішення суду.

Підставою для проведення грошової оцінки земель є рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або договір, який укладається заінтересованими особами в порядку, встановленому законодавством України.

Експертна грошова оцінка земельної ділянки проводиться в такій послідовності:

-          збирання інформації, необхідної для проведення оцінки;

-          визначення ефективного використання земельної ділянки;

-          вибір та обґрунтування методичних підходів оцінки;

-          визначення варіантів значення оцінної вартості земельної ділянки за обраними методичними підходами та прийняття кінцевого значення оцінної вартості;

-          складання та затвердження звіту про експертну грошову оцінку;

-          подання звіту на експертизу до органу Держкомзему.

 

16