yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание->Тема 8. Оцінка нематеріальних активів.

Економіка підприємства

Тема 8. Оцінка нематеріальних активів.

 

  1. Теоретичні аспекти аналізу нематеріальних ресурсів підприємства.
  2.  Роль, значення та характер участі нематеріальних активів у господарській діяльності підприємства.
  3. Методологія оцінки нематеріальних активів підприємства. Особливості оцінки окремих видів  нематеріальних активів підприємства.

 

Теоретичні аспекти аналізу нематеріальних ресурсів підприємства.

Відповідно до П(С)БО 8 нематеріальний актив визначається як немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) і знаходиться на підприємстві у цілях використання протягом періоду більше як одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або надання в оренду іншим особам.

Основні ознаки нематеріальних активів:

- відсутність матеріально-речової структури;

- використання протягом тривалого часу (понад один рік);

- здатність бути корисним підприємству;

- високий ступінь невизначеності розмірів можливого у майбутньому прибутку завдяки їх використанню.

Класифікація, облік та аналіз нематеріальних активів ведеться щодо кожного об’єкта за такими групами:

1. права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);

2. право користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщення тощо)

3. права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);

4. права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові знаки, сорти рослин, породи тварин, «ноу-хау», захист від недобросовісної конкуренції тощо);

5. авторські та суміжні з ними права (право на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо);

6. гудвіл (різниця між ринковою та балансовою вартостями підприємства);

7. інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Основні ситуації, в яких облік та оцінка вартості нематеріальних активів просто необхідні:

1. З метою обліку та аналізу:

- встановлення ціни на товари, що виготовляються з використанням нематеріальних активів;

- страхування  об’єктів нематеріальних активів;

- розрахунок винагороди для авторів, що створили нематеріальні активи;

- аналіз ефективності роботи підприємства, яке створює чи використовує нематеріальні активи;

- визначення прибутку від вживання нематеріального активу в господарській діяльності;

- облік об’єктів нематеріального активу на балансі підприємства;

- відображення вартості нематеріальних активів у собівартості продукції;

- оцінка інвестиційних проектів.

2. З  метою аналізу прибутку від використання нематеріальних активів:

- визначення бази оподаткування;

- вибір оптимального варіанта використання нематеріального активу (власне чи реалізація ліцензії);

- фінансове забезпечення оновлення виробничих фондів;

- зменшення витрат, пов’язаних із незаконним використанням нематеріальних активів та їх експортом;

3. З метою відображення вартості нематеріальних активів у статутному фонді фірм:

- збільшення вартості статутного капіталу для підвищення шансів на отримання кредитів;

- точний облік вкладів до статутного фонду;

- правильний розподіл часток вкладів за спільне інвестування;

- переоцінка структури та розміру статутного капіталу;

- випуск акцій функціонуючими підприємствами.

4. Для зміни форми та суб’єкта власника:

- реорганізація (в тому числі приватизація), ліквідація, банкротство підприємства;

- продаж підприємства з аукціону або в конкурсному порядку;

- приватизація об’єктів науково-технічної сфери;

- купівля або продаж прав на нематеріальні активи;

- надання франшизи або здійснення лізингу;

- визначення вартості нематеріального активу, запропонованого як застава.

5. З метою вирішення організаційно-правових питань:

- обґрунтування вартості нематеріального активу в процесі судово-арбітражних суперечок, пов’язаних із незаконним його використанням;

- обґрунтування вартості нематеріальних активів під час судово-арбітражних суперечок, пов’язаних із неправильною виплатою авторської винагороди.

- виконання постанов судових органів.

 

 

21