yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание->Персонал і заробітна плата

Экономика

Персонал і заробітна плата

1.  Поняття персоналу, класифікація, організація структури підприємства.

2.  Продуктивність праці і показники її визначення.

3.   Поняття, функції, види заробітної плати.

4.   Системи і форми обрахування заробітної плати.

 

Приріст продуктивності праці; економічний ефект.

Трудові ресурси, як економічна категорія, - це є потенційна здатність працездатного населення держави використовувати вміння та навички.

Персонал – частина зайнятого населення, яка використовується як наймана праця.

Найм – підтверджені певними документами відносини (в деяких випадках усна домовленість).

Трудові відносини виникають з добровільного волевиявлення  обох сторін і регулюються:

-         конституцією

-         ?????

Кодекс законів про працю

Всередині підприємства – колективний договір або індивідуальні контракти.

Трудовий колектив – це той, який найнятий безпосередньо …??

Персонал поділяється на уповноважені власником особи і всі інші (трудовий колектив).

Персонал поділяється на наступні категорії:

ü     адміністрація виконують керівні функції

ü     спеціалісти – виконують функціональні обов’язки в межах узької спеціалізації (обов’язкова висока кваліфікація)

ü     службовці – виконують окремі функції в межах спеціальності (обов’язково мають середній рівень кваліфікації, в деяких випадках вищу)

ü     робітники – виконують виробничі функції в межах робочої професії (рівень кваліфікації залежить від навичок та досвіду).

Самі робітники поділяються (залежно від залучення у виробничій процес):

·        основні (зайняті в основному виробництві)

·        допоміжні (допоміжне виробництво)

·        робітники обслуговуючі (обслуговують основне і допоміжне виробництво)

 

Організація структури відображає ієрархічну підпорядкованість працівників на підприємстві.

Адміністрація

 
                                                                     

 

70%

 

≈10%

 

Обслуговуюче виробництво

 

Основне виробництво

 

Допоміжне виробництво

 
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування: охорона, соціальне обслуговування, прибиральники.

1.  Кількісний критерій  - необхідний обсяг виробничої продукції – потужність виробництва.

2.  Якісний – рівень робітників (ефективність роботи персоналу). Продуктивність праці може бути розрахована на 1 робітника. Тоді визначаються наступні показники продуктивності праці:

ü     Виробіток – показує скільки продукції виконує 1 робітник за одиницю часу.

ü     Трудомісткість – кількість часу, необхідного для виробництва однієї одиниці продукції.

Сукупні показники продуктивності праці розраховують на всьому підприємстві.

Продуктивність праці – співвідношення обсягу виробленої продукції (в натуральних або вартісних одиницях) до чисельності персоналу.

Шляхи підвищення продуктивності праці:

·        Технічні – ті заходи, які спрямовуються на розвиток матеріально-технічної бази і забезпечують вивільнення ручної праці на підприємстві, підвищують рівень кваліфікації робітників.

·        Управлінсько-організаційні  - заходи, що передбачають ефективно розпоряджатись робочим часом робітників, створення умов праці для підвищення результативності.

·        Економічно-соціальні заходи – заходи, які поліпшують мотивацію та соціальний захист робітників.

Заробітна плата – винагорода в грошовій або в іншій формі, яка виплачується власником або уповноваженою ним особою працівнику за виконану ним роботу. Винагорода ввижається заробітною платою, якщо присутні договірні трудові відносини.

Гонорар передбачається за виконання деяких послуг за договором, але не трудовий.

Види заробітної плати:

ü     Номінальна – відповідний грошовий еквівалент, який сплачується.

ü     Реальна – сукупність товарів і послуг, яку можна дозволити собі за номінальну заробітну плату.

Номінальна заробітна плата більше реальної, бо підвищення цін є більш швидке ніж підвищення номінальної заробітної плати.

 

Заробітна плата виконує функції:

·        Відновлювана – сутність в забезпеченні належного рівня оплати праці для відшкодування витраченої трудової енергії працівника.

·        Регулююча – сукупні витрати заробітної плати відображає сукупні вагові доходи країни.

·        Стимулююча – з ростом рівня кваліфікації робітників зростає розмір заробітної плати.

·        Соціальна – полягає в визначенні однакової величини заробітної плати за однаковий рівень кваліфікації (в межах підприємства, галузі, держави).

Регулювання заробітної плати встановлюється через тарифну систему – сукупність економічних документів і ….. при визначенні рівня оплати праці. До таких документів належать: тарифно-кваліфікаційний довідник, який в межах професії відповідає до кваліфікації, описує перелік потрібних вмінь.

Тарифна сітка показує співвідношення тарифних ставок і відповідність тарифних коефіцієнтів.

ü     це  мінімальна оплата за 1 годину працівника. Встановлюється в межах держави (підприємства) для найнижчого рівня кваліфікації робітника, а далі за допомогою тарифної сітки і тарифного коефіцієнта перераховується на потрібний рівень кваліфікації.

 

 

 

 

 

Виділяють 2 основні форми заробітної плати:

1.  Відрядна – передбачає оплату за фактично вироблену продукцію (виконану роботу).

2.  Почасова – сплачується фактичний робочий час.

3.  Окладна – розрахунок за фактично відпрацьований місяць (похідна від почасової).

4.  Контрактна – виконання певних робіт за певний час.

 

 

10